Do vojenské služby v americké armádě přijímají nositele ukrajinského jazyka

Avatar
Původní autoři

11. 2. 2015    zdroj
V americké armádě bylo od začátku října 2014 na základě smlouvy přijato 100 branců, kteří ovládají ukrajinštinu. Jak je uváděno Pentagonem, tímto způsobem je předpokládáno řešení problému vzájemného porozumění mezi vojáky při spolupráci s ukrajinskou stranou. Uvedl to televizní kanál “Hvězda”.

Bylo řečeno, že místa byla zřízena v rámci programu “Přijetí do vojenské služby, životně důležité pro národní zájmy”, který působí už asi deset let. Loni na podzim byl program prodloužen pro rok 2015 a 2016. Předpokládá obsazení vojenských pozic v různých, úzce specializovaných oblastech včetně medicíny a náboženství. Při náboru do programu se nevyžaduje od žadatelů ani občanství USA ani povolení k pobytu v USA. Kandidát nesmí být starší 34 let a musí být schopen vojenské služby z lékařského hlediska, nesmí být souzený a musí hovořit anglicky na konverzační úrovni.

přeložila PhDr. V. Grulichová