Dopis prezidentu republiky M. Zemanovi.

Jiří Baťa
2. 2. 2015 Czechfreepress
Vážený pane prezidente,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil . Nebudu Vás dlouho obtěžovat s vědomím, že máte dost svých vlastních státnických a pracovních povinností, nicméně obracím se na Vás ve věci velmi závažného charakteru, kterým je, nejen podle mého mínění, zásadní otázka existence našeho státu.
Nevím, zda se i k Vám doneslo (nevím, zda relevantní) konstatování, že existence naše České republiky po rozdělení Československa nemá oporu v zákoně z čehož vyplývá, že žijeme v neexistujících republikách. V podstatě jde o naprosto fatální , lze se domnívat že promyšlenou chybu či spíše záměr, který byl polistopadovými politiky spáchán podvodem politických stran a jejich vůdčích představitelů V. Klause V. Mečiara na občanech tehdejší ČSFR. Rozdělení republiky totiž předcházelo důležité usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, které se se usneslo na tomto ústavním zákoně Čl. 1 (1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem. Konec citace.

Vážený pane prezidente, nepochybuji o Vaší geniální paměti, kdy veřejnost udivujete řadou událostí, výroků, bonmotů a dějů z dob dávno i méně minulých a proto si netroufnu zapochybovat o tom, že si nebudete pamatovat události, kdy došlo k rozdělení ČSFR na dvě samostané reoubliky, Českou republiku a Slovenskou republiku. Ovšem to hlavní gró spočívá v tom, zda ve Vaší paměti je uložený akt realizovaného obecného referenda k otázce rozdělení ČSFR a nepochybuji, že si na něj při sebelepší vůli nepamatujete. Znamená to, že se shodujeme na tom, že požadované obecné referendum k rozdělení republiky nebylo provedeno, ačkoliv jak výše uvedeno, Federální shromáždění České a slovenské republiky se na tomto aktu, jako podmínky pro případ rozdělení republiky, usneslo! Rozdělení republiky a rozpad federace bez vypsání lidového hlasování, tj. referenda, ovlivnilo a dosud ovlivňuje nejen politickou kulturu a politiku jako takovou, ale i existenci právního vědomí v Česku i na Slovensku.

Vážený pane prezidente, toto zjištění vyvolává u občanů jistý druh existenční fóbie ve smyslu obav, v jakém neprávním státě žijeme. Skutečnost, že k rozdělení ČSFR došlo bez splnění Ústavou stanovených podmínek, že ve skutečnosti došlo k podvodu na občanech, neboť nenaplněním tohoto ústavního ustanovení politici spáchali jeden z největších politických podvodů v dějinách Českého, potažmo Slovenského státu, činí tyto obavy oprávněné a relevantní.

Dnes to vypadá, pane prezidente, že žijeme v neexistujících republikách, protože referendum neproběhlo, rozdělení bylo tedy nezákonné a existence ČSFR trvá. Jinými slovy všechno, co politici napáchali a způsobili od takzvaného rozdělení v roce 1992 je bohužel neplatné, proto také Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla z čehož vyplývá, že jsme nadále ve společném svazku dvou republik jako Česká a Slovenská federativní republika a proto nejsme a ani nemůžeme být ani členy EU, ani členy NATO, resp. členy ostatních mezinárodních orgánů a organizací.

Co Vy na to, pane prezidente?

S přáním pevných nervů, dobrého zdraví, mnoha úspěchů v domácí i mezinárodní politice, v úctě

Jiří B a ť a, důchodce,

Holešov, okr. Kroměříž

PS: Z výše uvedených důvodů neuvádím jaké republiky jste prezident, za což se omlouvám.