Média /nejen/ o ukrajinském konfliktu 4. 2. 2015

Avatar
Původní autoři

vlk
5. 2. 2015  Kosa zostra čili https://vlkovobloguje.wordpress.com/

Dneska se vám musím omluvit za nevhodný titulek. Správný by měl znít:
Nejen media /nejen/ o ukrajinském konfliktu 4.2.2015.

… Možná si říkáte, proč že mrhám svým i vaším časem a  energií na to, abych přetiskoval takovouhle idiocii? Nebyl bych to udělal, kdybych během včerejška nebyl narazil na Bursíka a jeho rozhovor o Ukrajině a  Rusku ve včerejších Parlamentních listech!… a další
WordPress mi poskytuje zajímavou službu – vyhazuje seznam internetových stránek, které uveřejnily v posledních 24 hodinách link na jakýkoli článek z Kosy. Každý den to samozřejmě luxuji, protože mne zajímá, kdo a v jakých souvislostech uveřejnil na jiných stránkách odkaz na naší Kosu. A leckdy se dostávám k zajímavým a inspirujícím materiálům, které by mne u vás minuly. A faktem je, že se člověk občas podivuje, kde všude a jak se řeší politika a v jakých souvislostech. Zajímavé jsou zejména ty vždycky až úplně nakonec s pár čtenáři. Protože jde jasně o netypický prostor pro politickou prezentaci. „Proč tohle všechno píši? Protože dnes začnu tím, na co jsem vyvalil oči, při hledání důvodu, proč se odkaz na Kosu objevil na ryze specializovaném investorském portále Akcie.cz…. Ano, tenhle web mne hodně zajímá osobně. Ale nikdy jsem tam nenapsal ani čárku a  na Kose o akciových trzích jen výjimečně! Tudíž moje zvědavost, proč zmínka o Kose, byla maximální! A  dočkal jsem se! A  nyní to chci předložit vám.

V diskusi investorů o jednotlivých akcích a investorských trendech se, z ničehož nic, objevil následující obsáhlý rozbor o Rusku a Ukrajině! Myslím, že leckdo z vás by si měl sednout a pro jistotu mít v ruce mobil s navoleným číslem záchranky, protože kdyby se dostavila náhlá příhoda srdeční, tak by stačilo jen zmáčknout zelené tlačítko! Jistá část světa vidí a vyhodnocuje události na Donbase takto /kopie 1:1/ z: ZDE

Fórum USA: Jaké je nyní poučení z Ukrajinské Krize aneb nestranně o stranách konfliktu!

Jaké jsou základní charakteristiky války na Ukrajině a co se doposud stalo:

PO STRÁNCE STRATEGICKÉ

1, Ukázalo se, že RUSKO absolutně není schopno sjednotit bývalé národy SSSR nejen na bázi politické, ani hospodářské

2, RUSKO ZÁSADNĚ NEBYLO PŘIPRAVENO NA JAKOUKOLIV EVENTUALITU NEZDARU, DOPUSTILO SE NEZPOCHYBNITELNÉ AGRESE UJAŘMENÍM KRYMU, POKOUŠÍ SE O „VOJENSKÉ ZNÁSILNĚNÍ“ UKRAJINY A NENÍ SCHOPNO UNÉST NÁSLEDKY SVÉHO CHOVÁNÍ, ANI NEBYLO PŘIPRAVENO NA DŮSLEDKY Z TOHO PLYNOUCÍ

3, RUSKO O SVÉ SÍLE SPÍŠE MLUVILO, HOLEDBALO SE SVOU ARMÁDOU, PYŠNILO SE SVÝM HOSPODÁŘSKÝM ZÁZRAKEM, ZLATÝ STANDART RUBLU ZŮSTAL JEN NA PAPÍŘE, ŽVANILO A SKUTEK UTEK! VE SKUTEČNOSTI JE RUSKO MIMOŘÁDNĚ KRUTÝM A BEZUZDNÝM ROPNÝM I PLYNOVÝM NARKOMANEM, KTERÝ SI DONEDÁVNA MYSLEL, ŽE SI
S EVROPOU /JAKO DĚVKOU/ MŮŽE DĚLAT CO CHCE, ale náš mlýn a lis finančních trhů stáhl Rusko železnými obručemi tak, že potí nejen tuk, ale i krev a vodu, „RUSKÝ SYREČEK“ tento rok pustí 10% HDP a dalších 20% mu ukousne inflace. LEHCE BYL ROZMETÁN TEN SEN, RUSKO MUSÍ Z KOLA VEN!

RUSKO JE NARKOMANEM A NARKOMAN NEMÁ DŮVOD ŽÍT, NEMÁ ŽÁDNÝ SOUCIT BLIŽNÍCH, JAKO TAKOVÁ JE JEHO EXISTENCE NEŽÁDOUCÍ, NEMÁ PRÁVO NA ŽIVOT, RUSKO DOPOSUD JIŽ 500 LET NEBYLO SAMO SEBOU, OTROČILO A NIKDY NESTÁLO NA VLASTNÍCH NOHÁCH, KDYŽ PŘIŠLA ZKOUŠKA, VIDA, RUSKO SELHALO A SELHALO NEJEDNOU!!! DOLARU ZDAR A DEMOKRACII ZVLÁŠŤ!!!

PO STRÁNCE VOJENSKÉ

1, OKUPACE KRYMU

Okupace Krymu byla plánována jako první testovací operace za použití speciálních výsadkových sil Ruské Armády a posléze dokončena jednotkami
úderných tankových divizí, celkem přes 100 000 ruských vojáků, 1500 tanků a přes 10 000 děl a minometů, 550 letadel. Krym byl takřka bez odporu obsazen, což zmnohonásobilo choutky Ruska na zábor dalších Ukrajinských území.

2, Dějství druhé: AGRESE V DONBASU A KUZBASU

S PŘEDSTIHEM JSME INFORMOVALI VEŘEJNOST O CHYSTANÝCH RUSKÝCH OPERACÍCH A OFENZIVÁCH NA ÚZEMÍ UKRAJINY, podařilo se zburcovat veřejné mínění a NATO, aby nepodceňovalo možnosti ruských vojsk. I pod ekonomickým nátlakem Rusko ustoupilo a zvolilo jedinou možnou cestu provést okupaci neoznačenými speciálními jednotkami Ruské Armády- výsadkové divize /dobrovolníci/ a speciální elitní úderné tankové divize.
RUSKO BYLO DONUCENO NASAZOVAT TYTO ÚDERNÉ JEDNOTKY PO ČÁSTECH, COŽ SE PROJEVILO VLEKLÝMI BOJI A ZABŘEDÁVÁNÍM
RUSKÉ OKUPAČNÍ ARMÁDY NA UKRAJINĚ DO DLOUHÝCH OPOTŘEBOVÁVACÍCH VÁLEK.

3, PŘEKVAPENÍ Z UKRAJINSKÉHO TVRDÉHO ODPORU

Ačkoliv měla Ruská Armáda všechny trumfy v rukou, CHRABRÁ UKRAJINSKÁ DOMOBRANA JIM JE VYRAZILA Z RUKOU. Prvotní šok „dobrovolníků“ byl nahrazen tvrdými boji a krutými ztrátami v řadách elitních výsadkových divizí a diverzních praporů. ANO, UKRAJINCI UŽ SI VÁŽÍ SVOBODY, UMÍ O NI BOJOVAT I ZAPLATIT ZA NI CENU NEJVYŠŠÍ!!! HRDINSKÝ NÁRODNĚOSVOBOZENECKÝ BOJ UKRAJINSKÉ ARMÁDY SE ZAPÍŠE ZLATÝM PÍSMEM DO NOVOVĚKÉ HISTORIE EVROPY, každý den bojů, každý den urputné obrany napíná síly ruských okupačních jednotek až do krajnosti a je úspěchem Ukrajinců, TENTO UKRAJINSKÝ STALINGRAD RUSKA dojde historického ocenění. Ukázalo se, že Ruská Armáda nedosahuje takových kvalit, jak by si mnozí mysleli, spíše nám to připomíná MERECKOVŮV MASOMLEJN ve Finsku na podzim roku 1939, neúspěchy Ruské Armády na Ukrajině podlamují spojeneckou morálku nedávných ruských spojenců a pobízí Čínu i Turecko k možným budoucím územním záborům jistých částí Ruska.

Poněvadž Krym už není de facto součástí Ukrajiny, mohlo by Turecko JAKO VĚRNÝ SPOJENEC NATO PŘEVZÍT ÚLOHU TRESTAJÍCÍ RUKY SPRAVEDLNOSTI, KRYM OD RUSKA VOJENSKY PŘEVZÍT A VRÁTIT HO MILOSRDNĚ UKRAJINĚ, vždyť Krym patřil Turecku téměř 500 let, oplatilo by tak Rusku dávné zahanbení, jež se mu dostalo z rukou Suvorova. Čína zase odebere Rusku Sibiř jako odplatu zaUssuri 1969.

SHRNUTÍ: I přes hrdinný odpor Ukrajinské Armády, Rusko neustále posiluje své bojující speciální tankové a výsadkové divize stále dalšími a dalšími
posilami, teď už i velmi těžkými zbraněmi. ELITNÍ TANKOVÁ DIVIZE „ROSSIJA“ byla posílena na stav 600 tanků T-90, utrpěla těžké ztráty a je doplňována spěšně dalšími jednotkami, v lednu 2015 vtrhla na území Ukrajiny další ELITNÍ GARDOVÁ TANKOVÁ DIVIZE „MASKVA“ s 600 tanky T-90, jejíž přítomnost Ukrajinské Armáda pociťuje zejména u Mariupolu, po odražemí útoku byly dva pluky přesunuty do prostoru Debalceva a naproti ji jde znovu obnovená divize „ROSSIJA“.

NA ÚZEMÍ UKRAJINY NYNÍ K 3.2.2015 OPERUJE CELKEM 80 000 RUSKÝCH VOJÁKŮ, 2 VÝSADKOVÉ DIVIZE, 2 TANKOVÉ, 1500 TANKŮ A 5 000 DĚL A MINOMETŮ. Naše informace se plně shodují s informacemi Alexandra Zacharčenka, až na to, že TĚCH DALŠÍCH 100 000 VOJÁKŮ NEBUDE ZÍSKÁNO Z ÚZEMÍ UKRAJINY, ALE V PROSTORU ROSTOVA NA DONU JE ZFORMOVÁNA SPECIÁLNÍ BOJOVÁ SKUPINA „DONBAS“
KTERÁ MÁ 100 000 MUŽŮ O SLOŽENÍ: 2 DĚLOSTŘELECKÉ DIVIZE, 2 TANKOVÉ DIVIZE A 1 MOTORIZOVANÉ DIVIZE, CELKEM 2000 TANKŮ A OBRNĚNÝCH TRANSPORTÉRŮ, 10000 DĚL A MINOMETŮ.
Bojová skupina „DONBAS“ BUDE NASAZENA DO BOJŮ V NĚKOLIKA TÝDNECH, NEJPOZDĚJI DO 2 MĚSÍCŮ. K 1.4.2015 bude na Ukrajině vázáno přibližně 20% svazků a bojových prostředků Ruské Armády vyjma letectva!!!

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ K POSÍLENÍ OBRANY UKRAJINSKÉ ARMÁDY:

1, Přes hrdinný odpor ukrajinských obránců a zlepšení situace Ukrajinské
Armády si UKRAJINSKÉ NEJVYŠŠÍ VELENÍ NE ZCELA UVĚDOMUJE ZÁVAŽNOST SITUACE.
JE NUTNÉ MOBILIZOVAT DALŠÍCH 750 000 VOJÁKŮ, ABY STAV UKRAJINSKÉ ARMÁDY DOSÁHL 1 000 000 AŽ 1 200 000 MUŽŮ. Nepřítel utrpěl těžké ztráty, ale neustále svoje vojska doplňuje a poněkud se zeširoka rozmáchl všemi směry tak, že ztratil údernou sílu. Doporučujeme vytvořit v zápolí do 100 km silná úderná tanková a motostřelecká uskupení, nalákat nepřítele do hloubky k připravenému pásu obrany a křídelními údery nepřítele likvidovat
v obkličovacím kotli. Několik takových operací velmi oslabí odhodlání ruských okupantů a přiměje je změnit taktiku, dále na nepřítelem obsazeném území provádět totální partyzánskou válku.

2, ABY SE UKRAJINA STALA DRUHÝM RUSKÝM AFGÁNISTÁNEM je třeba doplnit stavy Ukrajinské Armády o PROTITANKOVÉ ZBRANĚ A KOMPLETY-NEJMÉNĚ 200 000 KUSŮ, DÁLE O PROTILETADLOVÉ KOMPLETY NEJMÉNĚ V POČTU 10 000 KUSŮ, RAKETOVÉ DĚLOSTŘELECTVO A VELMI TĚŽKÉ POLNÍ DĚLOSTŘELECTVO MINIMÁLNĚ V POČTU 10 000 KUSŮ, JE NUTNÉ POSÍLIT STAVY TANKOVÝCH VOJSK O 3 000 TANKŮ LEOPARD NEBO JEJICH EKVIVALENT 5 000 TANKŮ M1A1 ABRAMS.

3, JE TŘEBA BEZODKLADNĚ ZŘÍDIT PO CELÉ DÉLCE FRONTY, OD KRYMU AŽ PO BĚLORUSKO, PÁSY STRATEGICKÉ A TAKTICKÉ OBRANY AŽ DO HLOUBKY 500 KM, MINIMÁLNĚ 300 KM, DÁLE JE NUTNÉ V TÉTO HLOUBCE EVAKUOVAT VŠECHNO CIVILNÍ OBYVATELSTVO NESCHOPNÉ BOJE. JE TÉŽ NANEJVÝŠ NUTNÉ VYTVÁŘET DVOJNÁSOB OPEVNĚNÉ OPĚRNÉ BODY OBRANY STRATEGICKY POLOŽENÝCH MĚST NA DOPRAVNÍCH A ZEMĚPISNÝCH KŘIŽOVATKÁCH A PODOBNĚ, TYTO OPĚRNÉ BODY POSÍLENÉ TANKY, OBRNĚNÝMI TRANSPORTÉRY A DĚLOSTŘELECTVEM, JAKO ZÁKLADNY KLÍNŮ MEZI USKUPENÍMI NEPŘÍTELE, POSLOUŽÍ JAKO NÁSTUPIŠTĚ KŘÍDELNÍCH ÚDERŮ DO JEHO TÝLA A BOKŮ S NÁSLEDNÝM UZAVŘENÍM KOTLŮ. K TOMU JE NUTNÉ CELOU OBRANU ZÁSOBOVAT POTRAVINAMI A OPĚRNÉ BODY PŘEDZÁSOBIT V DOSTATEČNÉ MÍŘE.

Na závěr vzkaz pro Ukrajinské Vojáky:“BOJUJTE ZA SVÉ ŽENY, BOJUJTE ZA SVÉ DĚTI A RODINY, BOJUJTE ZA SVOU VLAST, ZA MATKU UKRAJINU, BOJUJTE AŽ DO SMRTI!!! DOTÝKEJTE SE CHLADNÝMA RUKAMA ZBABĚLÝCH SRDCÍ NEPŘÁTEL, TĚCH SRDCÍ NENÁVISTI, NEUSTUPUJTE BRATŘI UKRAJINCI, USTOUPIT NENÍ KAM, ZA NÁMI JE KYJEV!!!“

Vzkaz RUSKU a Vladimírovi Putinovi:“VRAŤ SE POKORNĚ DOMŮ, TAM ODKUD JSI PŘIŠEL! VRAŤ UKRAJINĚ KRYM, VYKLIĎ OKUPOVANÉ ÚZEMÍ UKRAJINY A ZAPLAŤ 200 MILIARD DOLARŮ ŠKODY, KTEROU JSI UKRAJINĚ ZPŮSOBIL! JEDINĚ PAK A JEN TEHDY PAK TI BUDE ODPUŠTĚNO!!!“

AGENTURA FIND&CATCH

3.2. 2015 22:36 |JenTak|(82.113.56.xxx)

Uznejte, že napsat něco takového, zejména při tom, co se momentálně děje u Dělbaceva je hrdinský výkon!

Říkáte, že tam nikde není zmínka o Kose? Máte pravdu. Ta přišla hned po vyjití tohohle superblábolu! Dám ji sem také:

Fórum USA: Jaké je nyní poučení z Ukrajinské Krize aneb nestranně o stranách konfliktu !

tedy chtělo by to umět hledat informace na internetu než zkoušet psát sci-fi
https://vlkovobloguje.wordpress.com/

3.2. 2015 22:48|24.10.1929|(120.202.249.xxx)

Možná si říkáte, proč že mrhám svým i vaším časem a  energií na to, abych přetiskoval takovouhle idiocii? Nebyl bych to udělal, kdybych během včerejška nebyl narazil na Bursíka a jeho rozhovor o Ukrajině a Rusku ve včerejších Parlamentních listech! Nějaký no name idiot je jen kuriozita, nic víc. Prohlášení politického velkoturisty, několikanásobného ministra a druhdy, z dopuštění zlého osudu a hlouposti českého voliče, dokonce vicepremiera, které je kvalitativně na stejné úrovni jako ten blábol o tisících tanků na a pro Ukrajinu, to už je jiná síla! Snadno zjistíte, že Burš dělá co může, aby ten blábol ještě trumfnul! Zde.

A kdyby jen Burš! Fendrych z Aktualne.cz s  ním evidentně závodí, kdo bude mít na čepičce více rolniček! Viz včerejší – ZDE

Jinak bych řekl, že v Kyjevě už začíná propukat panika. Ještě ve včerejší svodce si u MP přečtete prohlášení ukrajinské rady obrany jak se chlubili, jaké obrovské ztráty utrpěli povstalci v minulých bojích. Ovšem včera Deutsche Wirtschafts Nachrichten prezentují tvrzení Kyjeva, že opolčenci (natruc obrovských ztrátám-sic!!!) nastartovali velkou ofenzivu a napadli najednou dokonce 80 obcí! Nechám na vás abyste si ty dvě zprávy porovnali a  spojili. Podle mne není pravdivá ani jedna. Osobně to vidím tak, že opolčenci mají opravdu dost vysoké ztráty, ale Kyjevu se Debalcevo vymyká z pod kontroly a začíná hrozit další Ilovajsk, ale podstatně většího rozměru. Takže najednou ještě velkoofenziva separů!!!!
Mimo jiné mne k tomu vede v  témže článku zmiňovaná horečná snaha německého zamini Steinmeiera a  jeho EU kolegyně Mogheriniové, kteří chtějí najednou striktní plnění Minských dohod a  zastavení bojů u Debalceva. Jinde se zřejmě bojovat může!

Včera jsem dal graf kursu měnového páru USD /rubl. Dám ho i dnes:

Zdroj.

Rubl, v závislosti na ceně ropy, posiloval….

A přidám názor na snížení ratingu Ruska všemi třemi ratingovými agenturami v uplynulém měsíci, který pro německý investiční portál On Vista vyslovil fondový manažer Cornel Bruhin. Který je názoru, že:

„….od podzimu jsou ratingové agentury vládou USA zneužívány jako politický prostředek, aby ruské papíry a obligace utrpěly ztráty.“

Několikrát, naposledy včera jsem vyslovil mínění, že jestli něco může spolehlivě rozbít tzv. západní sankční jednotu, tak to spolehlivě jsou prachy a zejména vztah k odpouštění řeckých dluhů. Zjevně si to myslí i daleko verzírovanější a informovanější hlavy, než je důchodce ze statutárního městysu. Jeden takový dal rozhovor Bildu. Jde o  jakéhosi Josefa Bramla, který funguje jako specialista – expert na USA v Německé společnosti pro zahraniční politiku.

Josef Braml, USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

V jeho vizitce (zde) se dozvíte, že pracoval pro Aspen Institut, Světovou banku,Německo – americké centrum, atd. takže žádné ořezávátko.

Je sice názoru, že vztahy obou zemí jsou velmi úzké a  to zejména v zahraniční politice a postoji k Rusku, ale když dojde na Obamův výrok, ohledně řeckého dluhu? Tak vypálí, že…Obama měl radši mlčet..

A připomíná, že to není tak dávno, co byly vzájemné vztahy maximálně zatížené aférou odposlechů mobilu kancléřky a  také odhalením amerických špionů v BND a na německém ministerstvu obrany. Zejména ten první fízl se měl činit, když Američanům prodal 218 tajných dokumentů, včetně seznamu 3 500 agentů BND a  to za 25 000 EUR.

Nemohu si pomoci, ale Američané udělali skvělý kšeft – dostali, přepočteno, jméno 1 agenta za dvě stovky! V českých, nikoli eurech! V českých. A ty další listiny vlastně gratis…

A nyní Obama šlápl Němcům, při podpoře Řeků, na kuří oko!

Na tomhle chce někdo stavět nějaký jednotný postoj?! Vřele bych doporučil Fendrychovi a Buršovi, aby si ten článeček v Bildu přečetli. A pak začali blábolit něco o tom, že Česko nepřispívá k západní jednotě!

Kdyby náhodou zavítali na Kosu, tak mu usnadním hledání. Článek je zde.

A dnes svůj přehled uzavřu článkem z FAZ, který se zabývá posledními výroky maďarského premiéra Orbána, kterého minulý týden při návštěvě Budapešti vyučovala dobrým mravům Merkelová. Když čtu jeho výroky pro FAZ, řekl bych, že příliš nepochodila. Asi bude muset zase zavolat generálnímu v Audi a Opelu…

Protože je názoru a dokonce požaduje, aby EU, po překonání ukrajinské krize navázala těsnou spolupráci s Ruskem. Je to podle něj klíčová otázka, protože ruské nerostné a energetické suroviny by měly být, ve vzájemně vhodném vztahu k disposici evropskému hospodářství. Je to nutné pro Evropu a tím i pro Madarsko! Jestliže se tak nestane, připadne Evropě role subjektu mezi dvěma ambiciozními mocnostmi. S poukazem na Čínu a Indii. Mimochodem – Orbán přivítá Putina v Budapešti 17. února…. Řekl bych, že Orbán tu Čínu a Indii s jejich hladem po ruských surovinách, šacuje docela správně. O tom, že Moskvu a Peking má spojit v historicky krátké době vysokorychlostní a vysokokapacitní železnice se už ví.

Co ovšem nebylo známo je, že Čína přemlouvá Moskvu a  Indii, aby se spojili v ještě většímu projektu – silničnímu, vysokokapacitnímu propojení těchto tří mocností!! Zhruba ve stopě slavné hedvábné stezky!!!

Dočíst se o tom dá zde.

Tak zase zítra!