Porošenko uvedl v platnost mimořádní opatření pro boj proti “ruské hrozbě”

Avatar
Původní autoři

20. 2. 2015     zdroj
Prezident Ukrajiny Petr Porošenko uvedl v platnost rozhodnutí RNBO Ukrajiny Rady národní bezpečnosti a obrany) “O mimořádných opatřeních pro boj proti ruské hrozbě a projevům terorismu, podporovanému Ruskou federací.” Je jich řada, například vládě je nařízeno “přijmout společně s Národní radou televizního a rozhlasového vysílání Ukrajiny naléhavá opatření, která znemožní ruskou informační agresi”, vyplývá z vyhlášky.


“Vládě Ukrajiny je nařízeno vypracovat řadu návrhů zákonů zejména ke zdokonalení složení, funkcí a pravomocí protiteroristického centra při Bezpečnostní službě Ukrajiny a také k zavedení trestní odpovědnosti za zločiny proti lidskosti,” je uvedeno v oznámení na webových stránkách prezidenta Ukrajiny.

“Bezpečnostní službě Ukrajiny je nařízeno, aby hlavně zintenzivnila informační a objasňovací činnost s cílem neutralizování nebezpečného vlivu Ruské federace na společensko-politickou situaci na Ukrajině, aby zajistila společně s místními orgány státní moci během dvou týdnů včasnou a úplnou informovanost obyvatelstva Dněpropetrovské, Doněcké, Záporožské, Luganské , Nikolajevské, Oděské, Charkovské, Chersonské oblastí a města Kyjeva o tom, jak postupovat v podmínkách hrozby uskutečnění teroristického činu, zejména prostřednictvím vytvoření příslušných webových stránek, stránek v sociálních sítích,” píše se v dokumentu.

Ministerstvo vnitra má posílit kontrolu registrace místa bydliště a místa pobytu občanů Ukrajiny, cizinců a osob bez státní příslušnosti.

RNBO Ukrajiny navrhla, aby byla přijata opatření k vyloučení na trhu elektrické energie z kalkulací těch společností, které vyrábějí elektrickou energii na dočasně nekontrolovaném území, vyplývá z materiálu.

RNBO také navrhla generálnímu prokurátorovi Ukrajiny, aby byla přijata opatření k uznání DLR a LLR teroristickými organizacemi.

Státní fiskální službě a Státní službě pro finanční monitoring je nařízeno okamžité přijetí účinných opatření pro odhalování a odstraňování kanálů financování terorismu.

Hlavám Doněcké a Luganské oblastí bylo nařízeno posílení personálu okresních správ.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová