Pošta od Byzantského patriarchátu

Avatar
Původní autoři

2. 2. 2015 

Článek dokumentuje uvažování představitelů nejvyšší církevní hierarchie

Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví
Že si budu dopisovat s doněckým Byzantským patriarchátem, to mě nikdy nenapadlo. Dokonce si myslím, že jsem ten poslední vhodný. Vždyť jsem tak vzdálen “organizované” víře! Celý život sleduji vědecký pokrok, smířen s tím, že některým záhadám světa zatím nerozumím a že s nedokončeným poznáním i ze světa sejdu. Spoléhám se jen na své síly, věřím svému tělu, děkuji za život rodičům – mým bohům. Jen matně a zpětně zjišťuji, že asi žiji podle Desatera…

To, že si dopisuji s Byzantským patriarchátem, má jednoduchý důvod. Jdeme možná životem poměrně daleko od sebe, ale nabyl jsem přesvědčení, že jdeme stejným směrem. A že se rovnoběžky protínají v nekonečnu, to je poměrně profláknutá věc, ne?

Přetiskuji tedy dopis, jak jsem ho dostal. Věřím, že je nás na těch rovnoběžkách několik habadějí a že šikovní čtenáři Nové republiky si v něm najdou každý to své.

Vážený pane Ďoubalíku,

dáváme Vám k dispozici naši výzvu nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví a prosíme o její zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského patriarchátu
————————————————————————————
 Vedení OSN
Vedení EU
Vedení Rady Evropy
Hlavám států světa
Představitelům církví
Mezinárodním soudním tribunálům
Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví
„Bůh je věrný a bez nepravosti, spravedlivý a přímý.“ Dt 32,4
„Boží hněv z nebe se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.“ Ř 1,18

Dnes jsme svědky toho, že v rámci globalizace se některé státy pokoušejí legalizovat ty nejhorší zvrácenosti a zločiny proti lidskosti. Množí se případy pedofilie, incestu a infantofilie, tj. znásilňování dětí a nemluvňat. Ve skandinávských zemích politické strany aktivně pracují na uzákonění těchto zvěrstev. Ty, kteří se dopouštějí těchto zločinů, politické strany obhajují tím, že jejich skutky nazývají tzv. „sexuální orientací“, na kterou podle genderové ideologie údajně mají právo. Tato ideologie spolu je s juvenilní justicí součástí despotického plánu nastolení jedné světové vlády.

Denně se množí zprávy o dětech, které byly státními orgány chladnokrevně, bez reálných příčin, odňaty vlastním rodičům. Mnohé státy si vybudovaly strukturu obchodování s dětmi prostřednictvím sociálních služeb, pečovatelské služby a placených náhradních tzv. profesionálních rodin. To vše se děje pod heslem „nejvyšší zájmy dítěte“ rezoluce OSN o právech dětí. Prostředníky tohoto černého byznysu jsou často soukromé agentury, které jsou v rukách rodinných příslušníků pracovníků sociálních služeb. Ročně se do státních struktur, které násilně odebírají děti vlastnímu obyvatelstvu, investují miliony, avšak na finanční podporu přirozených rodin nejsou peníze. Výsledek: traumatizovaní rodiče, kterým vlastní stát ukradl děti; děti, které končí v rukou úplně cizích lidí – placených profesionálních rodičů. Výsledkem takové politiky je vysoké procento sebevražd ukradených dětí, sexuální zneužívání, týrání dětí v náhradních rodinách a nárůst kriminality. Toto je totální politický cynismus a autogenocida národů rovná satanismu.

Ale to není všechno. V 2010 roce vznikla organizace „Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu“. V aktech této organizace nacházíme zmínky o konkrétních vraždách, obchodu s lidmi, rituálních znásilněních, mučení a vraždách dětí. Z napomáhání a účasti na těchto zločinech tato organizace obviňuje nejvyšších státní představitele různých států i nejvyšší představitele katolické církve jako je Benedikt XVI, František I, Adolfo Pachon, Justin Welby.

V rámci spravedlnosti je nezbytné, aby státy a mezinárodní organizace vyšetřily a odsoudily zločiny obsažené v aktech Mezinárodního tribunálu pro zločiny církví a států. Je nepřípustné, aby tyto nejtěžší zločiny byly přikryty poslaneckou imunitou, církevním úřadem, zájmy královských rodin nebo politických stran. Lidé, kteří páchají tyto zločiny, musí být odsouzeni. Netrestání zločinů je příčinou chaosu a rozšíření zločinnosti.

Je důležité položit si otázku, odkud pocházejí tyto tak těžké zločiny, kdo je organizuje a s jakým cílem? Není žádným tajemstvím, že za světovou politikou, ekonomikou a odpadlou hierarchií křesťanských církví stojí Svobodní zednáři. Ti verbují do svých řad členy významných královských rodů i státní a církevní představitele. Pro mnoho lidí je neznámým fakt, že v nejvyšších stupních zasvěcení se svobodní zednáři zasvěcují satanovi prostřednictvím rituálních vražd. Právě on je původcem všech nepravostí, zločinů a rituálních vražd dětí. Přirozeně, že tyto zločiny provádějí konkrétní lidé, kteří se mu zasvětili a právě oni musí být odsouzeni.

Zvláštní místo mezi svobodnými zednáři zaujímají rodiny Rockefellerů a Rothschildů, které získaly úplnou kontrolu v americké a anglické vládě. USA a Anglie jako první realizují plán svobodných zednářů nového totalitního světového řádu, tj. společnosti s totální kontrolou a manipulací obyvatelstva. Podle zvráceného pojetí zednářů tento cíl mimo jiné realizují i prostřednictvím různých forem okultismu a pohanských rituálních vražd dětí i dospělých lidí. Svědčí o tom nesmyslné krvavé revoluce, lokální konflikty vyvolané americkou vládou i vyvražďování mírného obyvatelstva v bývalé Jugoslávii a na východě Ukrajiny. Kolosálním příkladem krvežíznivosti zednářských ideologů je projekt Římského klubu tzv. „zlatá miliarda“ jinými slovy „sakrální“ (nebo satanistické) vyvraždění 5,5 miliardy lidí nejrůznějšími způsoby: lokální konflikty, revoluce, války, umělé rozšiřování nemocí, potratová politika, genderová ideologie, juvenilní justice, povinná vakcinace, vyvolávání pandemií atd.

Je nesmírně důležité, aby lidstvo, státy a mezinárodní organizace odsoudilo polotajnou satanistickou organizaci Svobodných zednářů. Dále je třeba, aby byl vytvořen nezávislý mezinárodní tribunál, který by odsoudil zločiny této organizace i jejich pokus o nastolení diktatury jedné světové vlády, jednoho náboženství a totální kontroly lidí, vybudované na nevinně prolité krvi rituálně zavražděných dětí. Je nezbytné, aby byla prověřena spojitost mezi svobodnými zednáři a mezinárodními organizacemi. Všechny organizace, které realizují plány svobodných zednářů, musí být zrušeny. Účastníci zločinů, ať jsou to státní nebo církevní úředníci, musí být odsouzeni. Je nepřípustné, aby byli odsouzeni jen ti poslední v řetězci zločinů. Musí být odsouzeni ideologové, členové zednářských lóží a rodin, organizátoři a vykonavatelé. Jedině systematickou prací a vytrvalostí může být zednářský satanismus vykořeněn ze společnosti, státních úřadů a církví.

Ježíš řekl: „Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec. Žíznivému dám zdarma z pramene vody živé. Kdo zvítězí, zdědí toto; a já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Ale zbabělci, nevěřící, poskvrnění, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři a všichni lháři budou mít podíl v jezeře hořícím ohněm a sírou …“ (Zj 21, 6-8)

„A ďábel, který … sváděl (národy), byl svržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma i falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ Amen. (Zj 20, 10)

+Eliáš
Patriarcha Byzantského patriarchátu
+Metoděj, OSBMr          +Timotej, OSBMr
Biskupové – sekretáři
Ukrajina 20.11.2014

foto: P. Ďoubalík – Vraní hory, Žacléřsko