Příměří? Těžká technika u Arťomovska, srážky u Debalceva… Plné znění Minských dohod.

Avatar
Původní autoři
16. 2. 2015   ruvr.ru

Kyjev stahuje těžké dělostřelectvo k osadám Arťomovsk, Mironovskij a Luhanske, tím připravují ukrajinští vojáci provokaci, aby pak obvinili domobrance z porušení minských dohod, prohlásil náměstek velitele štábu domobrany samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Plné znění Minských dohod.

„Podle našich údajů stáhlo velení Ozbrojených sil Ukrajiny tajně těžké dělostřelecké systémy (raketomety Grad a Uragan) na pozice u osad Arťomovsk, Mironovskij, Svjatodarske a Luhanske. Zároveň soustředili v předsunutých jednotkách na úsecích fronty Arťomovsk a Volodanske několik skupin novinářů s foto a videokamerami, včetně představitelů zahraničních masmédií“, řekl Basurin. Podle jeho slov, domobranci podezírají, že ukrajinští vojáci hodlají „zahájit palbu a vyprovokovat odvetné akce“.

„A pak zaznamenat, že porušujeme Minské dohody, a obvinit nás z toho, že chceme je zmařit“, řekl Basurin.

Místopředseda lidové rady samozvané Doněcké lidové republiky a zástupce republiky v minských jednáních Děnis Pušilin současně prohlásil, že srážky v okolí Debalceva v Doněcké oblasti pokračují. „Jsme nuceni odpovídat na ostřelování našich osad“, řekl Pušilin ve vysílání Ruské zpravodajské služby.

Jednání „normandské čtyřky“, která se konala 12. února, probíhala na pozadí prudkého vyostření situace na Donbasu vyprovokovaného ukrajinskými silovými strukturami, které dostaly posilu a začaly útočit na pozice domobranců. Podle výsledků schůzky předáků Ruska, Ukrajiny Francie a Německa byl schválen komplex opatření předpokládající mj. zastavení palby na Donbasu do 15. února, stažení těžkých zbraní a vytvoření bezpečnostního pásma.

Plné znění Minských dohod

Uvádíme celý text dokumentu:

Komplex opatření pro plnění Minských dohod

1. Neodkladné a všeobsáhlé zastavení palby na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny a jeho přísné dodržování počínaje od 00 h 00 min (kyjevského času) 15. února 2015.

2. Odtažení všech těžkých zbraní oběma stranami na stejnou vzdálenost s cílem vytvoření bezpečnostního pásma širokého nejméně 50 km pro dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bezpečnostního pásma širokého 70 km pro raketomety a širokého 140 km pro raketomety Tornado-S, Uragan a Smerč a taktické raketové systémy Točka (Točka U):

– pro ukrajinská vojska: od faktické styčné čáry;

– pro ozbrojené útvary jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny: od styčné čáry podle Minského memoranda z 19. září 2014.

Stažení zmíněných těžkých zbraní musí začít nejpozději na druhý den po zastavení palby a skončit v průběhu 14 dní.

Tomuto procesu bude napomáhat OBSE za podpory Třístranné kontaktní skupiny.

3. Zajistit účinný monitoring a verifikaci režimu zastavení palby a odtažení těžkých zbraní ze strany OBSE od prvního dne odtahování za použití všech nezbytných technických prostředků včetně družic, bezpilotních letounů, radiolokačních systémů, atd.

4. V první den po odtažení zahájit dialog o modalitách uspořádání místních voleb v souladu s ukrajinským zákonodárstvím a Zákonem o Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí, a také o budoucím režimu těchto území na základě zmíněného zákona.

Neodkladně, nejpozději 30 dnů od data podepsání tohoto dokumentu, schválit usnesení Nejvyšší rady Ukrajiny s vyznačením území, na něhož se rozšiřuje zvláštní režim v souladu se Zákonem Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí na základě linie stanovené v Minském memorandu z 19. září 2014.

5. Zajistit prominutí trestu a amnestii cestou uplatnění zákona, který zakazuje pronásledování a trestání osob v souvislosti s událostmi, které se odehrály na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny.

6. Zajistit propuštění a výměnu všech rukojmích a nezákonně zadržovaných osob na základě zásady „všechny za všechny“. Tento proces musí být ukončen nejpozději na pátý den po odtažení.

7. Zajistit bezpečný přístup, dopravu, skladování a distribuci humanitární pomoci lidem v nouzi na základě mezinárodního mechanismu.

8. Určení modalit úplného obnovení sociálně ekonomických styků včetně sociálních poukázek, jako je výplata důchodů a jiné výplaty (příjmy, včasné zaplacení všech komunálních účtů, obnovení vybírání daní v rámci právního pole Ukrajiny).

Za tímto účelem obnoví Ukrajina řízení segmentu svého bankovního systému na územích postižených konfliktem, a bude možná vytvořen mezinárodní mechanismus pro usnadnění podobných poukázek.

9. Obnovení úplné kontroly státní hranicí ze strany ukrajinské vlády v celém pásmu konfliktu, které musí začít v první den po místních volbách a skončit po všeobsáhlém politickém urovnání (místní volby na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí na základě Zákona Ukrajiny a ústavní reforma) do konce r. 2015 za podmínky splnění bodu 11 – v konzultacích a po koordinaci se zástupci jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v rámci Třístranné kontaktní skupiny.

10. Stažení všech cizích ozbrojených útvarů, vojenské techniky, a také žoldáků z území Ukrajiny pod kontrolou OBSE. Odzbrojení všech nezákonných skupin.

11. Uspořádání ústavní reformy na Ukrajině s uplatněním do konce r. 2015 nové ústavy, která bude předpokládat jako klíčový prvek decentralizaci (s ohledem na zvláštnosti jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí zkoordinovaných se zástupci těchto území), a také přijetí stálého zákonodárství o zvláštním statutu jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v souladu s opatřeními označenými v poznámce 1, do konce r. 2015.

12. Na základě Zákona Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí se budou otázky týkající se místních voleb, projednávat a koordinovat se zástupci jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v rámci Třístranné kontaktní skupiny. Volby budou uspořádány za dodržování patřičných norem OBSE za monitoringu ze strany Byra pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.

13. Zintenzívnit činnost Třístranné kontaktní skupiny, mj. cestou založení pracovních skupin pro plnění patřičných aspektů Minských dohod. Budou odrážet složení Třístranné kontaktní skupiny.

Poznámka 1. Podobná opatření v souladu se Zákonem O zvláštním pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí zahrnují následující:

– zbavení trestu, pronásledování a diskriminace osob spojených s událostmi, k nimž došlo na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí;

– právo na jazykové sebeurčení;

– účast orgánů místní samosprávy ve jmenování hlav orgánů výkonné moci;

– možnost pro ústřední orgány výkonné moci uzavírat s patřičnými orgány místní samosprávy dohody o ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí;

– stát poskytuje podporu sociálně ekonomickému rozvoji jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí;

– napomáhání ze strany ústředních mocenských orgánů transhraniční spolupráci na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí s regiony Ruské federace;

– založení oddílů lidové milice na rozhodnutí místních rad s cílem ochrany veřejného pořádku na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí;

– pravomoci poslanců místních rad a úředních osob zvolených v mimořádných volbách a jmenovaných Nejvyšší radou Ukrajiny tímto zákonem, nemohou být předčasně zastaveny.

Účastníci Třístranné kontaktní skupiny:

Velvyslankyně Heidi Tagliaviniová

Druhý prezident Ukrajiny L. D. Kučma

Velvyslanec Ruské federace na Ukrajině M. J. Zurabov

A. V. Zacharčenko

I. V. Plotnickij