Reakce ČT na stížnost kvůli,, ruské invazi”,která 17.září 1939 zahájila 2.světovou válku !

3. 2. 2015 disidenti

Rada České televize odpověděla na stížnost kvůli „ruské invazi, která 17. září 1939 zahájila druhou světovou válku v Evropě.“ Reakci posuďte sami.

Vážený pane Schmiede,
děkujeme za Váš zájem o zpravodajství České televize a podněty uvedené v dopise, který byl Redakci zpravodajství postoupen od předsedy Rady České televize. V souladu s naší dřívější odpovědí mi dovolte Vás informovat o našem postupu v předmětné věci.
Česká televize chybný text odstranila z elektronického archivu I-vysílání a tento výstup už není pro diváky přístupný. ČT se Vám omlouvá a připomíná, že odpovědní pracovníci byli citelně potrestáni, s  editorem zpráv byla rozvázána spolupráce. Další veřejná omluva na veřejném FB profilu Studia 6 by byla irelevantní, protože její případní příjemci nejsou a nemohou být informováni o podstatě chyby a postup by si vyžádal další- opakované šíření původního textu, jež však není v  původní podobě nikde dostupný.
Vážený pane Schmiede, věřím, že naše informace přijmete s porozuměním a nadále zůstanete věrným divákem zpravodajství ČT. Chci Vás ubezpečit, že Vaše postřehy a náměty k vysílání vždy uvítáme a pečlivě zvážíme.
S pozdravem
František Lutonský
zástupce šéfredaktora Redakce zpravodajství
V Praze dne 26. ledna 2015