Ukrajina chce vytvořit nový vojenský blok

Avatar
Původní autoři

7. 2. 2015      zdroj

Bývalý poradce ministra obrany Ukrajiny a nyní hlava Centra pro reformu obrany Alexander Danyluk 6. února řekl, že Ukrajina by měla vytvořit svou vlastní vojenskou alianci a nečekat, až ji přijmou do NATO. Danyluk o tom napsal ve svém Facebooku.


Danyluk se domnívá, že Ukrajina by se klidně mohla stát vůdcem vlastní “bezpečnostní unie”, do níž by mohly vstoupit další postsovětské země jako Gruzie, Moldávie a Ázerbájdžán. Danyluk se také domnívá, že Ukrajina má slabou perspektivu pro vstup do NATO.

Ve svém prohlášení Danyluk píše: “S jistotou je možné říci, že Ukrajina nebude do NATO nikdy přijata z banálního důvodu: takováto rozhodnutí jsou ze strany členských států přijímána konsensuálně … Ukrajina se musí stát lídrem vlastní “bezpečnostní unie”, která musí sjednotit ostatní postsovětské země v regionu, které mají podobné problémy s bezpečností: především Gruzii, Moldávii, Ázerbajdžán, ale v dlouhodobém horizontu, po změnách v zahraničně-politické orientaci těchto států, i Bělorusko, Arménii a Kazachstán.”

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Valodimíra Grulichová