V Arménii je plánován převrat, který je identický s tím ukrajinským

28. 2. 2015    zdrojzáznam rozhovoru
Účelem Amerikou financovaných nevládních organizací v Arménii je existence skupin, které mohou být vyvedeny na ulici, aby protestovaly, a politiků, kteří budou sloužit Washingtonu, řekl v rozhovoru s Jerevanským geopolitickým klubem americký ekonom, politický a ekonomický publicista Paul Craig Roberts.


“Budou pracovat stejně jako na Ukrajině, protože jsou dobře zaplaceni. To znamená, že je u vás plánován převrat totožný s tím, který se konal na Ukrajině v loňském roce. To poskytne Washingtonu další základnu v zemi, která byla součástí SSSR. Mnoho oklamaných lidí se připojí k arménským nevládním organizacím, které spolupracují s Victorií Nuland. Cílem je přervat politické a ekonomické vztahy s Ruskem. Kdy udeří, záleží na tom, jaké si opatří možnosti. Je to totéž, co se stalo v Gruzii v roce 2003, “revoluce růží”. To byl také převrat organizovaný nevládními organizacemi financovanými washingtonskými politiky, které vyvedly lidi do ulic. Tak pracuje Washington. Jeho cíle jsou Arménie, Kyrgyzstán, a možná také Kazachstán, Uzbekistán. Takové převraty, které nazývají demokratickými revolucemi, se budou konat ve všech zemích, které byly součástí Sovětského svazu,” řekl Craig Roberts.

Zároveň se domnívá, že cílem těchto nevládních organizací je instituce rodiny a národních tradic obecně. “Pokud se Washingtonu podaří provést revoluci v Arménii jako na Ukrajině, dalším krokem bude útok na arménskou rodinu, legitimizace homosexuality, vymanění dětí z rodičovské kontroly, přehodnocení vztahů mezi rodiči a dětmi. Arménie bude jednoduše zničena a stane se vazalským státem Ameriky. Je to skutečná hrozba pro Arménii. USA se snaží prezentovat se jako krásná země, symbolizující svobodu a laskavost. Pracují s lidmi, kteří jsou stále pod vlivem 70-letého komunistického (totalitního) systému SSSR, a takové lidi je velmi snadné uvést v omyl”, řekl americký dopisovatel.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová