Vojáci praporu ‘Ajdar’ brání Sčastije a Petrovskoje … před Ukrajinskou armádou!

Avatar
Původní autoři

7.2.2015   Russkaja Vesna
Podle našich zdrojů (viz Russkaja Vesna) bojové střety mezi praporem ‘Ajdar’ a jednotkami ukrajinské armády trvají už několik dní a bojovníci domobrany se až dosud do této situace nemíchali, i když ze strategického hlediska dobytí Sčastija by bylo pro domobranu přínosné. Ve městě se nachází tepelná elektrárna, která by pomohla v Novorossii odstranit tzv. “elektrické jehly” (výpadky přetížené sítě – pozn.překlad).


“Na severní frontě DLR se dějí podivuhodné věci! Prapor ‘Ajdar’, který leží ve Sčastijí a Petrovském bojuje v okolí těchto obcí s ukrajinskou armádou a Národní gardou. Téměř všichni muži Ajdaru opustili pozice, ve kterých bránili město proti domobraně a vybudovali pozice, ve kterých brání obě města před ukrajinsou stranou,” – oznámil oficiální portál Doněcké lidové republiky (DLR).

“Mohla by to být past, do které kdyby do ní padli, tak by tu mohlo zahynout mnoho našich. Takže teď musíme hodně přemýšlet o každém kroku,” – řekl zdroj z domobrany.

Komentář k operativní situaci ve Sčastijí (Štěstí) od Ministerstva obrany Ukrajiny nelze získat.

Ve zprávě ‘Ajdaru’ na internetu se 1. února praví, že bojovníci ‘Ajdaru’ brání „druhý strategicky nejdůležitější bod po doněckém letišti – Luganskou tepelnou elektrárnu – před separatisty,“ – přičemž hmatatelné pomoci od ukrajinské armády se jim nedostává.

‘Ruská jaro’ už hlásilo, že “ukrajinská vojska ostřelují svůj vlastní praporu ‘Ajdar’ z ‘tornád’ a ‘gradů‘. Veřejně to přiznal první velitel praporu poslanec Mělničuk.

Již dříve velitelství ‘Aydaru’ tvrdilo, že do generálního štábu přišlo velké množství peněz, aby byly Sčastije a elektrárna vydány.”. Zdá se, že ukrajinská vojska již zahájila vnitřní “demontáž”.