Vražděním k obraně civilizace? Přesně naopak!!

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
23. 2. 2015
Komentátor ukrajinské televize Espreso během nedělního pietního pochodu řekl: „Ukrajina je předsunutou hlídkou civilizace, která ji chrání před barbarstvím z východu.“
Mitrofanov na ta slova vědoucně dí: „Bral bych tato slova vážně. I s tím, že hlídka potřebuje pomoc.“ Když tohle Mitrofanov ví, mohl by nás poučit, kdo a co jemu konkrétně brání v tom, aby onu pomoc osobně poskytl. 

Nebo, jak už to u takových individuí typu Alexandra, bývá zvykem, míní slovy -hlídka potřebuje pomoc – aby tu pomoc místo něho poskytovali jiní než on? Může být, že své žvanění, nechutné překrucování skutečností a lži, považuje za pomoc více než dostatečnou. Nesporně, v součinnosti s ostatními masmédii, včele s ČT, lze tuto činnost považovat za významnou pomoc ukrajinskému fašismu. Zatajování, lhaní, manipulace sloužící k překroucení skutečností, mediální příklon k fašistickému nacismu jsoucím hybatelem Ukrajinou, při glorifikaci nacistických vůdců z časů minulých a využití hrubých, násilnických metod s fašistickým nacismem vždy spjatých.

Vražedná surovost předvedená v Oděse, pochodňové průvody pod prapory se symboly fašismu, fanatické řvaní a výzvy k zabíjení „zabij si svého moskala“ – to má být předsunutá hlídka civilizace? Civilizace, počínajíc „Majdanem“ inscenovaným administrativou USA, v její režii, při zrůdném zneužití a využití fašistického zázemí a fašistických agresivních bojůvek, pučistickým převratem a válkou na Ukrajině pokračujíc, a viditelnými snahami o rozšíření války do Evropy, doufejme a modleme se, aby pouze těmito snahami – končíc. Po takové civilizaci volá Mitrofanov, masmédia a demokratická čeládka Kocábů, Kalousků, Zaorálků, s mnoha dalšími soukmenovci? Tuto civilizaci má snad fašistická Ukrajina jako předsunutá hlídka, chránit před barbarstvím z východu? A není tomu náhodou naopak? A sice tak, že „barbarství“ z východu, nás chrání před civilizací s ukrajinskými zvěrstvy a s ukrajinskou válkou. 

Především ve věci této ochrany, je zapotřebí veškeré možné pomoci, pomoci všech, kdo si přejí život v míru pro sebe a především pro své děti.