Byl zřízen Den Národní gardy Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

19. 3. 2015     zdroj
Prezident Petr Porošenko svým dekretem zřídil den Národní gardy Ukrajiny, který se bude slavit každoročně 26. března.


Toto rozhodnutí prezident přijal vzhledem k významu a roli Národní gardy Ukrajiny při plnění úkolů k zajištění bezpečnosti a obrany státu, obrany a ochrany života, práv, svobod a zákonných zájmů občanů, společnosti a státu před trestnými a jinými protiprávními útoky a k zajištění ochrany veřejného pořádku.

Vyhláškou ze dne 18. března pozbývá platnosti prezidentský dekret ze dne 26. března 1996 “O Dni vnitřních vojsk Ministerstva vnitra Ukrajiny.”

V březnu 2014 přijala Nejvyšší rada zákon o zřízení Národní gardy Ukrajiny jako vojenské formace s funkcemi v oblasti ochrany pořádku, je součástí Ministerstva vnitra.

Přeložila PhDr. Valdimíra Grulichová