Finanční situace USA je horší než Řecka

17. 3. 2015    zdrojzdroj
Profesor Bostonské univerzity v USA, Laurence Kotlikoff vystoupil před senátním výborem. Vědec prohlásil, že finanční situace země a její zahraniční dluh je horší než v Řecku, které se s těžkostmi vypořádává se svými věřiteli, a to dokonce i po změně moci v zemi.


Opravdu, náš národ se nachází v horší finanční situaci, než v jaké je kterákoli rozvinutá země včetně Řecka,” řekl.

Kotlikoff konstatoval, že statistiky zaznamenávají rekordní rozpočtový deficit USA, který tvoří v poměru ke státnímu dluhu 210 trilionů neboli 211%, což je více než řecký, kde je poměr 175%.

Vědec dospěl k závěru, že postavení USA je ve srovnání s Řeckem 16x horší. Domnívá se, že to jsou astronomické částky a nevidí žádnou jinou cestu, než dluh odepsat plánovaným umořováním.

Konstatoval také, že mnozí američtí voliči si nejsou vědomi zahraničních dluhových povinností země a hrozeb, které jí přinesou v případě restrukturalizace nebo propadu dolaru, což by mohlo vést ke kolapsu americké ekonomiky.

Pro Novu republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová