Havlismus otravuje naši českou demokracii

Jiří Vyvadil
17.3.2015  Vaše věc

Vzpomínám si na Tomáše Klvaňu coby zmocněnce pro výstavbu amerického radaru za Topolánkovy vlády. To jsem byl poradcem předsedy ČSSD Jiřího Paroubka a spolupodílel se na úspěšném odporu české veřejnosti proti zřízení vojenské základny USA v Brdech, kde měl být americký radar. Samozřejmě lhali a tvrdili, že radar není namířen proti Rusku, ale proti Severní Korei či Iránu.
Je charakteristikou americké zahraniční politiky a propagandy, že mají za to, že trvale mohou lhát. Jen stačí, když to zabalí do omáčky boje za svobodu a demokracii. Přesně takto v těchto intencích vystupoval Klvaňa. Ovšem Američanům nikdo neřekl, že Češi, mizerové jedni, přemýšlejí a jestliže nevěřili jednostranné husákovské televizi, nevěří ani jednostranné havlistické televizi.

Když jsem tehdy poslouchal jeho argumenty, myslel jsem si, že snad v této zemi ani nežil. Bláboly.

Dopadlo to – a dnes to oceňme snad ještě více – jak jen nejlépe mohlo: Přes Poslaneckou sněmovnu souhlas s radarem díky ČSSD a jejímu předsedovi Jiřímu Paroubkovi neprošel.

Dnes bych řekl, že to byl nejúspěšnější počin ČSSD v oblastti zahraniční politiky, kterou pomohla této zemi.

Děsil bych se toho, kdyby nám zde dnes Amíci pobíhali a Rusové by byli nuceni – chtě nechtě – rádi neradi – mířit svými raketemi na naše území.

Proč nás havlismus tolik otravuje?

Havlista je vždy kategoricky fanaticky prozápadní. Jeho postoj jde ideově a bez zakolísání vždy souhlasný s postojem USA. Typickým příkladem je Václav Havel, který podepsal souhlas s válkou v Iráku na zádech jakéhosi přičinlivého referentíka, a to bez souhlasu Parlamentu či vlády a protože to bylo před kamerami, bylo vidět, že text ani nečetl. Porušil tím několiv ústavních povinností. Ale to správného havlistu nesmí ani na vteřinu zviklat.

Ať byla válka proti Iráku co do důvodu vylhaná, protože neexistovaly zbraně hromadného ničení, ač byla v hrubém rozporu s mezinárodním právem, protože nebyla odsouhlasena Radou bezpečnosti (a proti bylo nejen Rusko či Čína, ale nesouhlasila s ním i Francie), ač tato válka ve svých důsledcích nejenom že způsobila úmrtí stovek tisíců nevinných obětí, ale odstranění Sadáma Hussajna vyvolalo v život dnešní islámský stát, což by za jeho života bylo valoučeno a v tomto ohledu byla Hussajnova diktatura pomyslně oazou klidu, míru a harmonie.

Nezávislí politilogové správně říkají: Bez svržení Sadáma Hussajna by nikdy nevznikl „islámský stát“

Havlista samozřejmě s válkou v Iráku souhlasí, i když jsme před islámským státem dnes téměř na kolenou. Rozhodly tak přece USA.

Stejně tak havlista plně souhlasí s humanitárním vyvražďování v Jugoslávii, byla to chyba matek s dětmi, že byly na nesprávném místě. Havlista podporuje vznik teroristického Kosova, jehož představitelé se živili prodejem lidských orgánů a které je dnes zcela rozpadlou zemí a oceňuje, jak se tam Allbrigtová napakovala.

Jedním se základních lidských práv je přece podpora kapitalismu a zisk pro ty, kteří to v politice umí.

Václav Havel jasně navrhoval tuto, v přezdívkách nazývanou „ krvavou Mary“ za českou prezidentku.

No nevyšlo to. A podle havlistů škoda. Jistě bychom měli nyní největší americkou základnu v celé Evropě.

Havlista byl nadšený operací v Libyii, kde byl odstraněn diktátor Kadáfí, který tuším ještě rok předtím byl vítán v zemích EU se všemi poctami, a je pro havlistu drobným detailem, že je dnes Libye nejrozvrácenější zemí severní Afriky, odkud na nás přátelsky kývají členové islmského státu, kteří odsekávají hlavičky na březích Středozemního moře dvou desítkám egyptských křesťanských koptů. Že by toto za Kadáfího určitě nebylo, je opět nevýznamné.

Havlista nenávidí Putinovo Rusko a nenávidí jej za to, že nevyšel tak zdánlivě geniálně promyšlený majdan, který měl ponížit Rusko a Ukrajinu jako perlu odtrhnout od euroasijského svazu.

Havlista nenávidí Rusko každým dnem více, i když se vlastně velmi daří dohoda Minsk II, protože Rusko, si dovolí být semknuté a podle jednoho amerického politologa v dokonalé kondici jako žádná jiná země světa. Rusko přece dávno mělo být na lopatkách a ono zatím díky trvalým útokům Západu se stalo hlavní oporou všech těch, kteří vidí v USA největšího agresora na světě.

Pan Klvaňa kromě toho, že zřejmě je placen americkými službami a měl by někdo zkoumat, zda se tím nedopouští závažných zločinů proti bezpečnosti této země je navíc vyšším stupněm havlisty: bolševickým havlistou.

Co si lze představit pod pojmem bolševického havlisty?

Ve včerejším obsáhlém rozhovoru pro Parlamentní listy tento docent, nevím čeho uvedl, že ruští propagandisté jako lidé z Protiproudu, Barabanov či Vyvadil, nemají co dělat v ČT, protože šíří ruskou propagandu.

Do kamene vytesat.

To je demokracie havlistů.

Navazují na zcela analogickou praxi předchozích bolševiků, kteří rovněž hájili tézi, že Vítězný únor jednou provždy věci v této zemi rozhodl a jinak tomu nebude.

Třídní nepřítel: tehdy kulak, dnes Vyvadilové, Barabanové či lidé z Protiproudu nemají právo zpochybňovat výsledky vítězného převratu, tehdy komunistického, dnes havlistického.

A teď snad i vážně.

Klvaňa a všichni havlisté tohoto typu mají vážný problém: ať si říkají co chtějí, jejich úvahy mají podporu jen těch nejreakčnějších sil v zemi, tj. TOP 09, ODS a KDU-ČSL, tedy cca 20 – 25%. Zbytek národa to pravda asi vůbec nečte a když čte, myslí si, že tak hovoří nějaký pomatenec.

Klvaňa nepochybně podvádí své americké zaměstnavatele.

Za ty obrovské peníze, které do něj investují není schopen přesvědčit, kromě již proamericky přesvědčených nikoho. Rozhodně není schopen přesvědčit normálního občana s normálním uvažováním. A tak se chce bránit: chce zakázat jiné názory.

Demokrat každým coulem.

Nicméně jde o pojetí ne americké demokracie – ta je z principu lživá, ale naší normální a poctivé české demokracie.

Nikdy bych si neodvážil žíci, že Klvaňa, Fištejn, Romancov či Šafr nemají právo veřejně hlásit své myšlenky, byť z mého pohledu scestné.

Problém havlistů je v tom, že oni upírají toto právo svobody projevu té většině, ke které se rád řadím.

A to by snad mělo vadit.

Mluvte si, pane Klvaňo, i když jsou to blbinky. Ale nechte mluvit i ty, kteří vám nevěří…

Jestliže freneticky jásáte na svobodou projevu při diskutabilních výtiscích časopisu Charlie Hebdo, pak snad v České republice, musí mít právo na svobodu projevu i lidé s názory jako mám já, zejména, když přes totálně převažující hlas vašich havlistických kolegů ve všech médiích podle průzkumů ČT by by jen 26% občanů ČR souhlasilo s dodávkami zbraní do Ukrajiny a dokonce jen 23% občanů ČR by souhlasilo s vojenským zásahem na Ukrajině.

Vaše názory, pane Klvaňo. Osobně si myslím, že jste placený CIA. Jinak si důvody Vaší argumentace logicky neumím představit.

Ale říkejte si, co chcete.

Ale uznávajte tu naši normální a poctivou českou demokracii, která nechce nic víc, ale snad ani nic méně, aby mohli být slyšeny hlasy většiny.

Jasné?

Clear, boy?