Jen „agenti“ a „blbci“ chtějí mír?

Avatar
Původní autoři

Marek Řezanka
29.3.2015  Literární noviny

Jeden z představitelů hnutí Evropané proti válce, Milan Daniel, před časem v Literárních novinách publikoval článek, v němž místo volání do zbroje usiluje o Karavanu míru.

Jsem přesvědčen, že v době, kdy Svatopluk Kalužík (Parlamentní listy, 28. 3. 2015) – a s ním řada dalších – dehonestuje všechny odpůrce americké vojenské kolony na našem území nálepkou „duševně omezených“ či „placené páté kolony“ a slovy: „Vysvětlení je snad v tom, že je tady nezanedbatelná placená pátá kolona, která pracuje pro Rusko. Ze zkušenosti vím, že u nás bohužel existuje spousta duševně omezených lidí, ale nějak nemohu uvěřit, že by jich bylo tolik samo od sebe. Toto hnutí je placené a tvoří je zčásti agenti, zčásti agenti nepřímí. Těch opravdu přesvědčených antiamerikanistů je snad menšina a je mi jich líto. Proti lidské blbosti se bojuje těžko, oni nestojí o informace a nemá smysl jakkoli argumentovat. Argumentů je ale dost, zkušenosti z první i druhé světové války, následná studená válka, to vše by mělo stačit, aby člověk viděl situaci jasně“, a kdy Zdena Mašínová (Parlamentní listy, 27. 3. 2015) vysloveně uráží veřejného činitele a velitele ozbrojených sil a nabádá k násilí proti jednotlivci: „Je ostuda, že ten ožrala z Hradu jede do Moskvy. Bude tam sedět se Severokorejcem a jinými individui a dívat se na přehlídku vojsk, která se po čtvrt století chovají tak, jak se chovají třeba na Ukrajině. Někdo by ho měl na Hradě vyhodit z okna,” je zapotřebí dát najevo, že tu jsou lidé, kteří nesouhlasí ani s politikou Kremlu, ale ani s agresivní politikou Západu, kde často bije do očí její pokrytectví. Pan Kalužík zjevně nečetl zprávu organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW, Lékaři proti jaderné válce), v níž se odhaduje, že počet obětí agresivní politiky USA (pod záštitou tzv. boje proti terorismu) se pohybuje někde mezi jedním a dvěma miliony lidí. Na tuto „nepříjemnost“ pohlížejí někteří (např. Petr Pithatr) zřejmě jako na politováníhodné „packalství“ s tím, že to ale vlastně pachatelé „myslí dobře“.
Obávám se, že heslo „Myslíme to dobře“ vyznívá v tomto kontextu a v kontextu zpráv o mučeních a odposleších ještě hůře než kdysi Grossovo slavné motto: „Myslím to upřímně“.
Jsou zkrátka věci, které omlouvat nelze. Stejně jako není možné z loupežné vraždy či z vraždy bezbranného svázaného člověka (v jakékoli době) udělat „hrdinský čin“.

Považuji za důležité, aby po světě zněl čím dál více hlas odsuzující válku a kruhy, které ji v zájmu svých zisků chtějí vyvolat. Hlas, kterému nebude možno podsunout nějaké postranní úmysly jakýchkoli agentů. Hlas, jenž nás bude spojovat bez ohledu na hranice a jenž všem bez rozdílu vzkáže jediné: Strčte si vaše zbraně a vaši válečnou štvavou rétoriku – někam. Však my, lidé, se už spolu nějak domluvíme. A že nás zastánci války a agrese budou bez rozdílu házet do pytle označeného cedulkou „Agenti a blbci“? Na nálepce nezáleží, důležité je, co prosazujeme, co požadujeme – a s čím nejsme ochotni se smířit. Aspoň bude jasné – černé na bílém – pro koho (ne)znamená boj proti válce „blbost“.

Zde je příklad, jak by podobná výzva mohla vypadat:

Občané USA, Ruska, Ukrajiny a dalších zemí včetně České republiky,

obracíme se na Vás v době, kdy řinčení zbraní přehlušuje slova míru. Nenechme se vmanévrovat do válek, které nejsou našimi válkami. Nebojuje se v nich za naše zájmy. A žádní z přeživších vojáků v ní nebudou vítězové. Zabraňme válkám, kde naše by bylo pouze krveprolití. Hlásíme se k hodnotám demokracie a humanismu. Nechceme se stávat vrahy těch, s nimiž dokážeme najít společnou řeč a se kterými máme mnohdy hodně společné.

Tlačme na naše politické představitele, aby byli nuceni svůj válečný elán krotit – nejlépe, aby v takovém případě byli donuceni rezignovat.

Často apelujeme na mezinárodní právo. Odvoláváme se na Severoatlantickou smlouvu. Vezměme si z ní hlavně následující článek: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Toto požadujme dodržovat. Vzdorujme všem mediálním propagandám a manipulacím. Spojme síly, abychom čelili vzájemnému zcela nesmyslnému rozeštvání.

My, občané, dokážeme žít v míru. Nebuďme pěšáky na něčí šachovnici. Těm, kdo o to usilují, dejme mat. Společně na to máme. Jakmile se naše Karavana míru dá do pohybu, žádná válečná štvanice ji neporazí.

(Pozn.: Text zazněl z úst Evy Novotné 28. 3. 2015 na Václavském náměstí v Praze)

AddThis Social Bookmark Button