Němcov a informační válka

Avatar
Původní autoři

Eric Best
6. 3. 2015  Final Word 

Existuje jeden poměrně hrozivý ruský vtip o dvou ruských vojácích stojících nad troskami Washingtonu. “No jo, Ivane,” povídá jeden druhému, “ale informační válku jsme prohráli, viď?”


My na Západě máme sklon vnímat informační válku převážně jako jednostrannou, jako součást širší hybridní války, kterou vede Vladimir Putin. Západ však rovněž aktivně využívá propagandu k oslabení a znevažování nepřítele.

Pravděpodobně nejefektivnějším propagandistickým nástrojem Západu jsou prohlášení představitelů NATO o tom, že Rusko chce napadnout země Aliance. Tím se ospravedlňuje zbrojení a vojenské jednotky v zemích hraničících s Ruskem a debata se posouvá od doložených expanzivních tendencí Západu k nejistým expanzivním cílům Ruska.

Výroky o tom, že ruská ekonomika je kvůli sankcím a poklesu cen ropy “v troskách”, jsou rovněž účinné. Zasazují nepříteli úder a propůjčují nám na Západě falešný pocit bezpečí, že naše ekonomiky jsou v dobré kondici.

Dalším důležitým propagandistickým argumentem, který Západ v posledních měsících používá, je tvrzení, že lidé blízcí Putinovi by proti němu mohli povstat a sesadit ho. Oligarchové z jeho okolí kvůli sankcím přicházejí o příliš mnoho peněz, zní tento argument, a možná to budou chtít zarazit.

Kde byl však tento argument po vraždě Borise Němcova? Pokud by se oligarchové okolo Putina chtěli prezidenta zbavit, zabití někoho jako Němcov by v tomto směru představovalo velmi efektivní prostředek. Zmiňuje se to však nyní jen zřídka, protože to není v souladu se západní story.

Putinovo Rusko je ošklivé místo, o tom není pochyb. Ale jak nedávno řekl Hynek Kmoníček, na diplomatickém poli začneme prohrávat, když podlehneme vlastní propagandě. A tehdy začne skutečná válka.

Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition.