Spiegel: Poprvé otevřený konflikt mezi Německem a NATO – kvůli Ukrajině

Avatar
Původní autoři

8. 3. 2015   zdroj
Mezi Německem a NATO vypukl překvapivě otevřený konflikt. Spolkový ministr zahraničí Steinmeier intervenoval generálního tajemníka Stoltenberga, protože NATO a USA situaci na Ukrajině dramatizovali a spolkové vládě chtěli zjevně podsouvat chybné informace. V EU roste odpor proti strategii USA vůči Rusku.


Spolková vláda je podle zprávy „Spiegel“ rozhněvána z vyjádření vrchního velitele NATO Philipa Breedlove v ukrajinském konfliktu. Generál USA podle názoru vlády prezentoval vojenskou roli Ruska od začátku krize přehnaně, informoval Spiegel v sobotu bez dalšího uvedení zdroje. Proto hovořil Úřad kancléřky o „nebezpečné propagandě“, zatímco ministr zahraničí Frank –Walter Steinmeier intervenoval generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.

Steinmeier řekl po schůzce ministrů zahraničí EU v sobotu v Rize, že nebyla žádná intervence, ale jen dotazy. „ Pravdou je, že sám jsem se dvakrát dotázal v situacích, ve kterých naše informace z našich zdrojů nesouhlasí zcela s informacemi, které pocházejí buď z NATO nebo americké strany“. Spolková vláda nemá zájem, aby z toho vznikla roztržka. Ministr úzce spolupracuje s ministrem zahraničí USA Johnem Kerrym, aby se takové názorové rozdíly nevyskytovaly. Ty případy nastaly v minulosti a byly aktuálním vývojem překonány. Steinmeier a Kerry se chtějí radit o ukrajinské krizi a jiných tématech v sobotu v Paříži a příští týden v USA.

Breedlove prohlásil, že je normální, že ne každý souhlasí v NATO s jeho hodnocením. „Stojím si za všemi svými prohlášeními během ukrajinské krize“, vysvětlil Breedlove na dotaz Reuters. Realita přináší někdy rozčarování a není vítána. Bude se nadále s co největším důrazem starat o to, aby všechny informace, které předloží politickému vedení a veřejnosti, byly pokud možno přesné a úplné.

Breedlove zastupuje názor, že napětí ve východní Evropě představuje přímé ohrožení bezpečnostních zájmů USA, proto USA učiní veškerá opatření, aby na toto ohrožení odpověděly – „bilaterálně s evropskými státy nebo v rámci NATO“.

Generál řekl naposled 25.února, že situace na Ukrajině se den ode dne zhoršuje. Ve stejný den hlásilo vedení ukrajinské armády, které zrovna neinklinuje k podceňování, že poprvé po týdnech nebyl usmrcen jediný ukrajinský voják a na východní Ukrajině značně klesl počet porušení příměří dohodnutého v Minsku.

V EU narůstá odpor proti eskalaci ve vztahu k Rusku, kterou provádějí jestřábi z USA. Itálie a Řecko chtějí vystoupit ze spirály sankcí, protože je poškozováno jejich vlastní hospodářství. Francie musí být zachráněna, protože koalice konzervativců a sociálních demokratů musí za každou cenu zabránit vítězství Front National, aby nebyla ohrožena eurozóna.

Prezident USA Barack Obama v pátek překvapivě zatroubil k ústupu a prozatím pozastavil vyslání vojáků USA na Ukrajinu. NATO oznámilo, že od března bude chtít převzít částečně výcvik ukrajinské armády.

Ukrajina v asociační dohodě s EU stanovila i přibližování k NATO. To byl jeden z bodů, proč byli Rusové proti dohodě. V současnosti je dohoda podepsána, Ukrajina a USA podepsaly příslušné zákony, na jejichž základě má Ukrajina do roku 2020 splnit všechny standardy NATO.

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zde’nka Holešová 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Ukraine – Politik: Erstmals offener Konflikt zwischen Deutschland und der NATO, 7.3.2015