Ukrajinští fašisté nabírají bojovníky v Evropě

27. 3. 2015   Sputník
Ukrajinské fašistické uskupení Misanthropic Division nabírá bojovníky po Evropě. Na Ukrajině už toto uskupení otevřeně bojuje v řadách ultrapravicového batalionu Azov.
Německý novinář Thomas Eipeldauer se tomuto tématu věnoval a šetřil ho. V rozhovoru pro Rádio Sputnik uvedl následující: „Bojují tam desítky fašistů z celé Evropy”.

V Západní Evropě jsou známa především krajně pravicová ukrajinská uskupení Svoboda a Pravý sektor. Když tato uskupení v posledních volbách dosáhla poměrně špatných výsledků, mnohým se ulevilo. Znamená to, že na Ukrajině, přeci jenom, není tak mnoho fašistů. Je možné, že tato úleva byla předčasná, pokud ne přímo naivní. Vždyť přeci, některým členům ultrapravice, například vůdci Pravého sektoru Dmitru Jarošovi se jakožto přímému kandidátovi podařilo dostat do parlamentu.

Thomas Eipeldauer: „Mnozí pravičáci pronikli do jiných politických stran. Například, členem vládnoucí strany Národní fronta Arsenije Jaceňuka je vrchní velitel azovského batalionu Andrej Bileckij, který ještě navíc zaujímá post ve vojenské radě. Sedí tedy na rozhodující pozici. A na rozdíl od Jaroše, Bileckij neskrývá, že je rasista. A to je jenom jeden příklad z mnoha”.

Svoboda a Pravý sektor se snaží realizovat politiku. Jsou ale ještě mnohem radikálnější organizace, které se tím nezatěžují. Jednou z nich je Misanthropic Division, v jejímž programu se otevřeně píše o árijsko-ukrajinských hodnotách.

Thomas Eipeldauer: „Jeden z ústředních bodů jejich programu spočívá v tom, že vedou rasovou válku za účelem zachování bílé rasy. Oni se otevřeně považují za přívržence nacistických tradic. Za nepřátele považují židy, „židy prolezlý Západ”, Rusy a jiné „cizí rasy”.

Nedávno se v německých médiích objevila zpráva, že v řadách bojovníků v Donbasu aktivně bojuje přibližně stovka německých dobrovolníků. O ozbrojencích z Evropy v řadách ukrajinské armády se zatím prakticky nemluvilo.

Thomas Eipeldauer: „Misanthropic Division je podskupinou Sociálně-nacionalistického sněmu (SNA), což je křídlo Pravého sektoru. Kromě ostatního se toto uskupení zabývá koordinací evropských dobrovolníků v sestavě azovského batalionu. Bojují tam desítky fašistů z celé Evropy. Mnozí z nich přitom ani neskrývají své vlastní jméno. Bojovníci přijíždějí především z Chorvatska a Francie, ale také z Itálie, Švédska a Německa”.

Slogan Misanthropic Division je zformulován v němčině a zní Töten für Wotan (Zabíjet jménem Wotana). Wotan je postava z Wagnerovy opery Prsten Nibelungův, která odpovídá severnímu bohu Odinovi.

Thomas Eipeldauer: „Ideologie Misanthropic Division částečně přímo pochází z národního socialismu a částečně přebírá prvky germánské mytologie. A je mezi nimi také rozšířen kult smrti a vraždy.”

Málo známa je také ta skutečnost, že v Rusku působí otevřeně neonacistická Wotanova mládež, která je kvůli protiruské činnosti zakázána, a v tomto konfliktu bojuje na straně Ukrajiny. Avšak, Batalion Azov, jehož součástí je i Misanthropic Division, oficiálně podléhá ukrajinské vládě.

Thomas Eipeldauer: „Samozřejmě, že v Kyjevě o tom vědí: symbolika azovského batalionu, a tím spíše Misanthropic Division se znaky SS”, lebkami a svastikou je více, než jednoznačná. Je ale zřejmé, že existuje pochopení toho, že bez dobrovolnických oddílů by nebylo možné válku vést”.

V současné době se mnoho hovoří o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Tyto zbraně budou pravděpodobně dodávány i dobrovolnickým batalionům. Co ale bude potom, až válka někdy skončí? Odevzdají tito nacističtí ozbrojenci zbraně?


Thomas Eipeldauer: „Ani za nic. V tom vidím obrovské nebezpečí dodávat sem zbraně. Pokud si přečteme, co tyto fašistické bataliony samy říkají a píší, tak pochopíme, že pro ně skutečná válka ještě nezačala. Například, Misanthropic Division říká, že chce „osvobodit” celou Evropu. Je pochopitelné, že se dobrovolníci z Evropy, kteří se tam silně zradikalizují, vrátí i se zbraněmi, i s nabytími zkušenostmi zpět do Západní Evropy”.