USA a Euroasie: Politika supervelmoci č.1

Wolfgang Bittner        zdroj 
1. 3. 2015
Že Evropská unie a USA nebudou dlouho nečinně přihlížet stále silnější kritice jejich východní politiky, se dalo očekávat. Nyní se má konat protipropaganda, oficiálně nařízená a financovaná. Tak mezi jiným se v Lotyšsku plánuje „nezávislá“ TV, která má tvořit protiváhu k „ruské propagandě“ a produkovat „vyvážené informace a zprávy“. Informovaný občan si protírá zrak. Neboť již léta a silněji a od začátku ukrajinské krize se ze západní strany provádí antiruská propaganda, která pohrdá žurnalistikou zavázánou pravdě. 

Mluví se tu o novém „ruském carovi“ Putinovi, který chce znovuobnovit sovětské impérium, je zodpovědný za občanskou válku na Ukrajině a ohrožuje baltské státy a Polsko.

Ještě si vzpomínáme: „ Zastavte Putina teď!“, zněl titulek Spieglu, informovalo se o „proruské chátře“ (Spiegel online, ARD Tagesschau) na východní Ukrajině a o „válečném štvaní Moskvy“ (Bild-Zeitung), Welt připomínala „zvrhlost Putinovy propagandy a hrozivě vrcholnou dobu stalinismu“. Provokace, štvaní a hrozby na západní straně a hlasité, zlobou naplněné rozhořčení, když Rusko odpoví. Mezitím může platit za prokázané, že ukrajinská krize byla zinscenována, bylo připravována již dlouho před vypuknutím Majdanu pod subverzivním vlivem západních tajných služeb, zvláště CIA.

Jako cíl této západní strategie destabilizace, eskalace a militarizace se stále více rýsuje otevření východní Evropy včetně Ruska západním kapitálovým zájmům a jejich podřízení imperiálním cílům USA. Putin je bit a již delší dobu se pracuje na tom, aby Rusko bylo vyřazeno z mezinárodní politiky jako mocenský faktor a aby i v Moskvě došlo ke změně moci. Kdo se neskloní, je, jak známo, bombardován nebo zruinován. Stále zřetelněji se rýsuje: Rusko má být hospodářskými sankcemi, ovlivněním kapitálových a energetických trhů a obrovskými náklady na dozbrojení sraženo na kolena. Evropa je opět rozdělena železnou oponou. NATO pochoduje na Východ a USA chtějí prosadit smlouvu o volném obchodu (TTIP), jejíž prostřednictvím hrozí, že Evropa bude upadat jako vazalské území.

Již na podzim 2014 oznámilo Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky, jak velmi trpí německé podniky hospodářskými sankcemi proti Rusku, uvalenými přičiněním USA. Bilaterální objem obchodu, který již v roce 2013 zaznamenal pokles o 5 %, klesl opět v 1.polovině roku 2014 o 6,3%. Německé exporty do Ruska klesly o 15,5%. Další nepřehlédnutelné zatížení bude následovat. K tomu je třeba dodat, že Rusko je největší dodavatel energie Německu, což při dalším zostření konfrontace bude určitě hrát roli. Ale k tomu z politických kruhů nezaznělo ještě nic.

Polsko – americký politolog Zbiegnew Brzezinski, který ve své knize „Jediná světová velmoc“ vyvinul geopolitickou strategii USA po zániku SSSR, svého času napsal: „Jak dalece USA může uplatnit svou mocenskou převahu, záleží na tom, jak se ve světě angažovaná Amerika vypořádá s komplexními poměry na euroasijském kontinentě a zda bude umět zabránit vzniku dominující nepřátelské mocnosti.“

Pro jedinou supervelmoc USA je – podle Brzezinského – Euroasie „ šachovnice, na které se bude také v budoucnu odehrávat boj o globální mocenskou nadvládu“. V tomto kontextu je také třeba vidět vyjádření Henryho Kissingera 2. února 2014 v rozhovoru pro CNN, podle kterého je Regime Change v Kyjevě generální zkouškou na to, „co chceme udělat v Moskvě“.

Zločineckou mocenskou politiku prohlédlo mnoho a prohlédne stále více lidí, bere jim klid a rozčiluje je. Zdá se, že tragické teroristické útoky v Paříži , které umocňují evropské 11. září, přišly v pravý čas, aby se požadovalo zostření zákonů a další budování dohlížejícího státu. Smutný podnět nedávno zabitých 43 studentů v Mexiku, 48 zavražděných demonstrantů v Oděse nebo 2000 Nigerijců zavražděných Bako Haram, nestály ani za úvodníky. To je k zamyšlení a vůbec zvyšuje již beztak existující pochybnosti o hodnověrnosti a poctivosti politiků a tzv. kvalitních médií.

Bývalý viceprezident OBSE a parlamentní státní tajemník Ministerstva obrany Willy Wimmer má tento názor: „Evropa má být opět fit pro válku“. Co si má člověk v této situaci myslet, když hlavy států demonstrují v Paříži ruku v ruce (mezi nimi Petro Porošenko) proti teroristickému útoku, místo aby se starali o mír a když zkorumpovaní novináři vystupují za svobodu názorů a tisku.

Člověk může šílenostem, se kterými je konfrontován, sotva uvěřit. Kdo pochybuje, je hanoben jako Putinův přívrženec, přítel Rusů, antiameričan, nebo přívrženec  teorie spiknutí. Ale to je realita, naše realita. Vzniká otázka: Jsme těmto kriminálním aktérům, kteří možná z části usuzují, že konají dobro pro lidstvo, kteří se ale v prvé řadě starají o své kariéry a majetky, skutečně vydáni napospas? Nebo najdeme nějaké východisko, dříve než bude pozdě?

Pozn.
Wolfgang Bittner, nar. 1941, je renomovaný německý právník a spisovatel. Ve své poslední knize“ Die Eroberung Europas durch die USA“ – „Dobytí Evropy USA“ se zabývá zejména ukrajinskou krizí. Je nositelem řady literárních cen a členem Svazu německých spisovatelů. Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků. Je znám svým kritickým viděním současného dění.

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová

USA und Eurasien: Die Politik der Supermacht Nr. 1, 13.Januar 2015 Hintergrund