ČT: Racionální myslitel Dawkins v Hyde Parku a „politické školení mužstva“ o Peroutkovi

Avatar
Původní autoři

Ivan David
18. 4. 2015
V sobotu 18. dubna 2015 měli diváci ČT24 příležitost se v pořadu Hyde Park seznámit s názory nejen nejznámějšího evolučního biologa, ale také originálního myslitele Richarda Dawkinse. Nechci se zabývat jeho názory, ale elementem z abecedy vědy, které profesor Dawkins připomněl. Totiž to, že je nutné si uvědomit zásadní rozdíl mezi „názorem“ či „přesvědčením“, které jsou individuální (byť i široce sdílené) a zcela subjektivní na jedné straně, a vědeckým faktem („pravdou“), který vyžaduje vědecky přijatelný důkaz a je objektivní – na druhé straně.


Následoval pořad „Historie.cs“, který má zejména „díky“ panu Vladimíru Kučerovi propagandistický charakter a pečlivě vybírá „správné“ názory a jejich nositele, jako zvěstovatele jediné „pravdy“. Té havlovské. Historie je vědou – když se drží fakt, ale nástrojem propagandy, když fakta tendenčně interpretuje.

Motivem k výběru tématu „Ferdinand Peroutka“ bylo zjevně pokračování tažení proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi, který řekl, že i tak poctivý člověk jako Ferdinand Peroutka selhal, když napsal článek o tom, že „Hitler je džentlmen“. Mainstreamová (tedy protizemanovská) média pak stále opakují, že takový článek se přes vynaložené úsilí nepodařilo najít. To, že prezident je lhář si už mají čtenáři, posluchači a diváci dovodit zcela samostatně svým naprosto nezávislým uvažováním.

Je pravda, že takový článek nebyl dosud nalezen a jeho hypotetická existence je možná pouze projevem selhání jinak fenomenální paměti Miloše Zemana. Byly však nalezeny jiné články z období Protektorátu, které ukazují, že F. Peroutka z nějakého důvodu pokládal za potřebné prezentovat svůj respekt k „vůdci“. Jeden z nich nedávno publikovala i Nová republika (zde). Je to prostě fakt, prostě pravda.

Je přirozené, že pan Kučera nemůže v tažení proti Miloši Zemanovi zůstat pozadu. Pořad „Historie.cs“ vypadá kultivovaně. Problém tkví v tom, že „názory“ přítomných odborníků jsou často prezentovány jako fakta a fakta jako názory. A tak bylo jen velmi jemně naznačeno, že se Ferdinand Peroutka za Protektorátu „snažil zachraňovat, co zachraňovat šlo“ a nelze mu vyčítat, že „promarnil příležitost mlčet“, když byl přece zvyklý psát. A aby byl pohled na Ferdinanda Peroutku opravdu vyvážený, bylo přítomným odborníkem připomenuto, že v poválečných letech včas neodsoudil odsun Němců a nevystupovat ostře proti Sovětskému svazu a dokonce byl pokládán za „levicového“ liberála! Aby však byla zdůrazněna morální integrita F. Peroutky, bylo několikrát připomenuto, že byl redaktorem americké „Svobodné Evropy“ a byly prezentovány záznamy, v nichž ostře tepal komunistický režim.

Věda není pro blbce, ale propaganda je zaměřena především na ně.