FBI odhaluje svá další vlastní teroristická spiknutí. Senátorka Feinstein doporučuje cenzurovat Internet

Avatar
Původní autoři

4. 4. 2015  AC24

Včera jste slyšeli, že FBI „odhalila“ zase další ze svých vlastních teroristických spiknutí, tedy jen poslední z velice dlouhé řady „teroristických spiknutí odhalených“ FBI – z jejichž podrobností se vždy ukáže, že to byl odhalený „informátor“ FBI (který to často dělá, aby nad ním zamhouřili oko u nějakého jiného prohřešku), který více méně naláká nějaké naivní smolaře do „spiknutí“, která nemají žádnou reálnou šanci se uskutečnit. A i tohle vypadá, že je takovou záležitostí.

Ale i tak to politici nikdy neopominou využít jako příležitost, z níž je možno kořistit, a tak po tom skočila senátorka Dianne Feinsteinová argumentujíc, že jediným správným způsobem, jak si s tím poradit, je samozřejmě … cenzurovat Internet:

Zvláště mě zaráží, že údajní bomboví útočníci využili on-line návody k výrobě bomb jako ty z Anarchistické kuchařky (Anarchist Cookbook) a z Inspire Magazine. Takovéto dokumenty podle mě nepodléhají ochraně Prvním ústavním dodatkem a měli by se z Internetu odstranit.

Ať si Dianne Feinsteinová povídá, co chce, její „názor“ je mimo. Anarchistická kuchařka je značně chráněna Prvním dodatkem. Ač je tato kniha zakázána v jiných zemích, které ekvivalent Prvního dodatku nemají, je v US zcela legální. FBI a DOJ důkladně Anarchistickou kuchařku roky zkoumaly a už v roce 1997 přímo senátorce Feinsteinové řekly, že by ji zakázat nemohla. Tohle je z roku 1997 od DOJ:

Senátorka Feinstein během posledního kongresového sezení provedla pokus tuto mezeru vyplnit. Ministerstvo spravedlnosti souhlasí, že by bylo vhodné a přínosné přijmout další legislativu k přímému řešení tohoto problému, pokud toho nebude dosaženo způsobem, který nepřípustným způsobem nebude omezovat zcela legitimní publikace a vyučování takových informací, nebo nebude jinak porušovat První dodatek.

První dodatek by na jakýkoliv pokus plošné zakázání šíření informací o zhotovování bomb uvalil značná omezení. Vláda obecně, kromě velice vzácných okolností, nemůže trestat osoby ani za obhajobu nezákonné akce ani za šíření pravdivých informací – a to ani informací, které by byly nebezpečné, kdyby se jich použilo – pokud je taková osoba získala zákonným způsobem.

Ale i tak je první reakcí Feinsteinové na FBI odhalení svého zase dalšího spiknutí to, že zase znovu zkouší cenzuru Internetu porušující První dodatek. Sakra.

No a co je ještě horší, je fakt, že tohle spiknutí ve skutečnosti vytvořila FBI sama, co myslíte, odkud ti dva „rádo by teroristé“ tu Anarchistickou kuchařku dostali? Od skrytého agenta FBI! Ze samotného trestního spisu (pdf).

Asi 2. listopadu 2014 se skrytý agent sešel s VELNNTZAS a s SIDDIQUI. Tehdy VELENTZSAS četla knihu jménem „Chemie: Ústřední věda“ a agent se zeptal, jak jim tahle kniha prospěje. VELENTZSAS řekla, že by to mohli zkoušet u ní doma, nesměly by ale zůstat žádné zbytky. Agent uvedl, že zkoušky doma nejsou dobrý nápad, protože lidé v bytě pod VELENTZAS by mohli zaslechnout ty hlasité zvuky, čímž myslel rachot explozí. VELENTZAS řekla, že by mohla vždy svým sousedům říci, že jí něco vypadlo z fochu. Potom agent a VELENTZSAS diskutovali o skutečnosti, že agent stáhl Anarchistickou příručku. VELENTRZAS navrhla, aby agent části této knihy, které by potřebovali, vytiskl. Během tohoto rozhovoru agent konstatoval: „Čteme si při snídani učebnice chemie. Je ještě někdo takový, kdo to dělá?“ VELENTZAS odpověděla: „Takoví, kteří chtějí tvořit historii.“

Ve spise se uvádí ještě mnoho dalších knih a magazínů a webových stránek, které mezi tím četla spousta lidí, a ti poslední si díky skrytému agentovi hráli na rádoby teroristy, když jí skrytý agent seznámil s Anarchistickou kuchařkou.

A co se týče dalšího dokumentu, tak Feinsteinová chce cenzurovat Inspire, že je to magazín Al Kaiídy. A zase, když čteme obvinění, tak vidíme, že to byl ve skutečnosti skrytý agent, kdo jim ten magazín přinesl. Rádoby teroristka skrytého agenta požádala, aby ho sehnal, a nakonec to byl skrytý agent, kdo ho opravdu opatřil. VELENTZAS neustále skrytého agenta žádala, aby sehnal kopii Inspire, jak se to zas a znova v obvinění opakuje, dokud jí agent nakonec nevyhověl:

Asi tak 24. prosince navštívil agent VELENTZAS a přinesl magazín Inspire vydání Jaro 2014, jak před tím VELENTZSAS žádala.

Jinými slovy v žádném z těch případů ta rádoby teroristka ten „závadný“ materiál nezískala z Internetu. V obou případech pocházel od skrytého agenta FBI.

Zatím to vypadá, že jediným skutečným výsledkem, kterého svým směšným prohlášením Feinsteinová dosáhla, bylo to, že zvedla povědomí o stařičké Anarchistické kuchařce, takže ještě další generace teenagerů ji může objevit a myslet si, že on-line objevili cosi, co hodně letí.