Hrozí Bartuškovi a spol. trestní stíhání nebo jen pimprlová komedie aneb „Chci jen radit, nijak Vás však nenutím….“

Avatar
Původní autoři


Oldřich Průša, praktikující ateista
30. 4. 2015
Motto: Koho chce Bůh zatratit, zbaví ho rozumu. (Quos Deus vult perdere, dementat.)
Prohlášení Václava Bartušky, velvyslance České republiky se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost by mělo zaujmout hlavu státu Miloše Zemana a též předsedu vlády Bohuslava Sobotku a to z jediného důvodu. Jak známo prezident jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí – v případě /odst. (1, písmeno e) a (2)/ čl. 63 Ústavy ČR s podmínkou spolupodpisu /odst. (3)/ předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. V tomto případě tedy zjevně ministra zahraničních věcí Luboše Zaorálka. (viz. Příloha níže).


Za zvážení ovšem stojí i Bartuškova trestně právní odpovědnost – viz:

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Díl 8
Některé další formy trestné součinnosti
§ 364
Podněcování k trestnému činu
Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
§ 365
Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem
a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo
b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

O uplatnění § 364 se dá uvažovat v návaznosti na vytváření seznamů nepohodlných. Z dostupných zpráv je zřejmé, že na Ukrajině se stále vraždí.
Uplatnění § 365 je zřejmé z Bartuškova vyjádření.

V. Bartuška (v žádném případě v roli Škrholy zde) v internetovém deníku www.neovlivni.cz v rozhovoru s redaktorem Davidem Binarem, publikovaném ve dvou pokračováních od 24. dubna 2015 uvedl i následující slova:
„Velmi podrobně jsme sledovali model, který byl použit na východě Ukrajiny, v Doněcku, Luhansku a v dalších městech. Šlo to jakoby přes kopírák a popírá to teorii o lidovém povstání. Skupina civilistů obsadí budovy administrativy, muži, ženy, děti. Do dvou dnů se tam začínají nosit zbraně, ženy a děti odcházejí, zůstávají ozbrojenci. Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku.“
Vyřčená slova jsou jednoznačně v rozporu s nejen s dobrými mravy, ale i s právním řádem České republiky v čele s její Ústavou, s principy zahraniční politiky naší země i s našimi mezinárodně právními závazky počínaje Chartou OSN a dalšími mezinárodními smlouvami.

Ano, jsou věci, které se dají řešit „ruky mávnutím“ viz rozhořčená kritika, která zazněla z úst L. Zaorálka zde, ale formální gesto v takovémto případě nestačí. Jak praví text písně, je třeba se „ohnat sukoviců“ a V. Bartušku ze služeb MZV propustit.

Tolerovat fašistické myšlenky je i v členské zemi NATO snad stále ještě nepřípustné. V čím zájmu je snaha dělit obyvatelstvo na jedny proamerické a jiné proruské. Nač vytvářet pátou kolonu uctívající prezidenta Ruské federace V. V. Putina a pátou kolonu adorující kruhy okolo prezidenta USA B. H. Obamy. Eskalace vztahů velmocí na území Evropy by pak mohla přerůst v šestou /vojenskou/ kolonu, která by se mohla stát z té nedávné (cvičné) pozemní, ale v raketovou. Na Bartušku, ale bohužel ani na nikoho ostatního by si už neměl kdo vzpomenout

P. s. V. Bartuška. venkoncem tímto svým výrokem popřel i datum svého narození – 14. července – Velká francouzská revoluce s jejím heslem: Volnost, rovnost, bratrství.

Přílohy:

Ústava České republiky,  Hlava třetí
Moc výkonná
Prezident republiky
Článek 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.