Mysli globálně , jednej v obecní radě TTIP. Mnoho německých obcí se staví proti smlouvě. Především v Bavorsku se zvedá odpor.

Avatar
Původní autoři

Josephine Schulz
17. 4. 2015       zdroj
Odpor proti TTIP se vyjadřuje nejen v síti a na ulici, ale také četná města a obce se bouří proti smlouvě o volném obchodu. V současné době schvalují obecní rady a okresní sněmy napříč Německem rezoluce, ve kterých vyzývají k zastavení jednání o TTIP a smlouvě o službách TiSa. Stejně i CETA, smlouva EU o volném obchodu s Kanadou , se nemá ratifikovat do té doby, pokud stanovená ochrana investorů bude omezovat volnost v jednání obcí o veřejných existenčních opatřeních.

Attac/server/ dokumentuje „obce bez TTIP“ na interaktivní mapě. Dosud jich je 150, má jich být 10 000, takový je ctižádostivý cíl kampaně Attacu. Nedávno se k rebelujícím obcím přidalo i miliónové město Kolín nad Rýnem.

Na spolkové úrovni novou opozicí nejsou potěšeni. Obce dostaly pohlavek. Vědecká rada Bundestagu napsala koncem minulého roku v jednom informačním listě: „ Ani obecním radám, ani okresním sněmům nepřísluší kompetence jednat nebo dělat závěry při politickém objasňování nebo hodnocení plánované smlouvy o volném obchodu.“

Ale místní politici si nechtějí nechat zavřít ústa/hubu/. Neboť důsledky TTIP a Co., které se vyjednávají daleko v Bruselu a Washingtonu bez jejich možnosti vlivu, je nakonec mohou tvrdě postihnout.

Komunální zásobování pitnou vodou, odvoz odpadu a místní doprava se liberalizací mohou octnout v zájmu amerických koncernů a soukromých Equity – fondů. Při veřejném udělování zakázek by pak obce již nesměly dávat přednost místním poskytovatelům. Standardy ochrany životního prostředí a spotřebitelů pak budou považovány za překážky obchodu. Tím padnou i jako kritéria pro udělování zakázek.

Proti náhubku, který nařídila vědecká služba Bundestagu, se proto zvedá protest.Britta Haßelmann a Sven Giegold ze strany Zelení píšou v jednom dopise: „ Existuje všeobecné právo obcí vyjadřovat se věcně a kriticky k záměrům v zákonodárství, které je mohou přímo či nepřímo postihnout“.

Ministerstva vnitra Severního Porýní- Vestfálsko a Bavorska prohlašují, že se obce zcela mohou zabývat TTIP, když se objasňuje lokální vztah. A Attac slibuje místním rebelům: Nikdo nemůže být za takovou rezoluci potrestán.

Napříč všemi politickými tábory

Je nápadné, že největší místní politický odpor pochází z Bavorska. Zrovna v baště CSU jsou body na mapě obcí bez TTIP silně zhuštěné. „ V jižním Německu má místní samospráva obzvlášť silné postavení“, říká Thomas Eberhardt – Köster, člen koordinačního centra Attack Německa. „ Také konzervativní politici CSU tam reagují alergicky, když z Bruselu nebo Berlína je napadána jejich svéprávnost“. Místní samospráva má přednost před stranickou linií. To také vysvětluje, proč jde místní odpor napříč všemi politickými tábory. Snad jen FDP se vznešeně drží stranou.

Ale co může tento protest ovlivnit? Když dosud desítky tisíce lidí na ulici nepřiměly politiky ke změně myšlení, proč by je pak měly zajímat obavy Bergisch-Gladbach, Augsburgu nebo Chemnitz? „ Ale informační list vědecké služby je již jasným signálem, že komunální odpor je na spolkové úrovni slyšen a brán vážně“, říká Eberhardt – Köster. Formálně právně se spolkoví poslanci tím sice řídit nemusí, ale přesto je přesvědčen, že komunální odpor u nich beztak bude mít vliv. „ Také u spolkových politiků hraje roli, co se děje mezi základním členstvem jejich strany.“

Tlak všemi prostředky je strategie odpůrců TTIP: přes ulici, základní členstvo strany, přes spolky. Obce si mohou vynutit slyšení v Berlíně i přes své svazy. Spolek německých měst a obcí má při rozhodování o TTIP sice jen konzultační funkci. „ Ale jeho názor má váhu“, zdůrazňuje Eberhardt- Köster.

Bavoři již předvedli, co se dá v tom udělat. Jsou mistři v tom, jak z lokálních zájmů dovedou udělat téma spolkové. Trasy elektřiny, mýtné a nyní – možná TTIP? S jedním rozdílem, že se u smlouvy o volném obchodu skutečně jedná o všeobecně společenské téma.

Tlak všemi prostředky je nejen strategie odpůrců TTIP, je to také jejich jediná šance. Otázka jaký vliv bude prohlášení obcí přesně mít, je do jisté míry zbytečná. Je prostě důležité organizovat co největší a široce založený odpor.

To je také myšlenka Dne akcí proti TTIP tuto sobotu. Neziskové organizace, odbory a sociální hnutí kolem zeměkoule za to mobilizují. Nejen v Evropě a USA, ale také v Indonésii, Japonsku a dalších zemích se mají konat takové akce. Aby byl protest v Německu decentralizovaný, aby byl hlasitý ve všech koutech Německa, o to se také chtějí postarat mnozí místní politici a obce, které kritizují TTIP. Stále věrni svému heslu:“ Mysli globálně a vzdoruj ve své obecní radě“.

Pro Novou republikupřeložila Mgr. Zdeňka Holešová

Der Freitag: Denke global , handle im Gemeinderat, 17.4.2015