Na cestě k totálnímu sledování: Odposlouchávací zákon ve Francii

Avatar
Původní autoři

Michaela Wiegel
14. 4. 2015    zdroj
Francouzské tajné služby budou smět odposlouchávat veškerou komunikaci občanů, když bude ohrožena „ národní bezpečnost“ země. To předpokládá nový zákon, který v současnosti projednává Národní shromáždění. Odposlouchávací metody americké NSA francouzská vláda stále kritizovala. Ale nyní od pondělí je Národnímu shromáždění předložen k diskuzi návrh zákona, který má francouzským tajným službám dovolit podobný totální dohled nad občany. 

Nový zákon o tajných službách vypracovala vláda premiéra Manuela Vallse pod dojmem teroristických útoků v lednu v Paříži. Ministr vnitra Bernard Cazeneuve zákon obhajuje s ohledem na nejnovější útok hackerů na frankofonní televizní vysílač TV 5 Monde v Paříži a také jako ochranu před cyber- teroristy. Oficiálně má zákon dát právní rámec práci tajných služeb. Možnosti kontroly justice se ale v otázce ochrany dat redukují a posiluje se exekutiva.

Bez soudního rozhodnutí, jen nařízením premiéra budou v budoucnu moci tajné služby sledovat veškerou komunikaci Francouzů, pokud bude zpochybněna bezpečnost národa. Pojem „ národní bezpečnost“ je přitom pojata široce a netýká se jen prevence teroristických útoků. V textu zákona je řeč o „národní nezávislosti“, „ nadřazených zahraničně-politických zájmech“, „ nadřazených průmyslových a vědeckých zájmech Francie“,“prevence kriminality“ a „ ochraně před kolektivním násilím“.

To znamená, že úřady tajných služeb budou mít téměř vždy oprávnění odposlouchávat komunikaci mezi občany a kontrolovat ji. Ve Francii existuje již nyní shromažďování dat. Ukládají se spojovací data všech telekomunikací, to znamená, že tajné služby mohou zjišťovat, kdo s kým, kdy, jak dlouho, odkud a kam telefonoval, posílal maily nebo psal SMS. V budoucnu mají být donuceni ke spolupráci i poskytovatelé internetu. Předpokládá se automatické a anonymní zjišťování všech komunikačních dat v čase pomocí tzv. černých skříněk podle určených, předem stanovených rastrů.

Jako jedinou kontrolní instanci předpokládá návrh zákona, který je projednáván od pondělí odpoledne v Národním shromáždění, založení nové komise, „Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement“ /CNCTR/.Ta má během 24 hodin po svolení premiérem přezkoumat žádost. Jako o členech se nyní uvažuje o 2 poslancích a 2 senátorech, 2 členech Státní rady/Conseil d Etat/ ,2 soudcích kasačního dvora a jedné „kvalifikované osobě“.

Pokud by komise odmítla sledování povolené premiérem, nebude hned zastaveno. Daleko důležitější bude jednohlasné vótum komise, aby byla svolána Státní rada. Státní rada pak musí rozhodnout o pokračování sledování.

Předseda současné kontrolní komise k sledování bezpečnosti, Jean-Marie Delarue kritizoval, že kontrolní práva budou ve srovnání se současným opatřením silně omezena. Dosud jeho komise měla přístup ke všem uloženým datům. Nová kontrolní instance získá jen náhled do množství dat, když bude podávat žádost. „ To perspektivu radikálně mění“, varoval Delarue. Také státní ombudsman pro práva občanů, Jacques Toubon, kritizoval plánovaný zákon o státních službách. Zákon je příliš široce pojatý a ohrožuje osobnostní práva Francouzů.

Ostrá kritika vychází od Zelených, kteří se domnívají, že Francie je na cestě „ k digitální diktatuře.“ „ Pod záminkou ochrany bezpečnosti Francouzů se omezují práva“, kritizoval poslanec Zelených Francois de Rugy. UMP pod předsednictvím Nikolase Sarkozyho návrh zákona podporuje. Poslanec UMP Bruno Le Maire však varoval, aby zákon nevedl k vytvoření „ politické policie“. Oblast použití zákona se musí „ upřesnit“.

Pět francouzských internetových podniků mezitím hrozí, že pokud bude zákon o tajných službách schválen, přesunou svá datová centra a servery do zahraničí. Zakladatel podniku OVH, Octave Klaba, řekl v novinách „ Les Echos“, že plánované sledování internetu mu připomíná polskou sledovací diktaturu jeho dětství. „ Možná, že reaguji přehnaně, protože jsem ve svém dětství něco takového poznal. Ale my se tu přibližujeme nejhorším režimům“, řekl Klaba. Pokud zákon vstoupí v platnost, data OVH se přesunou do Německa nebo Velké Británie,protože tam jsou data zákazníků lépe chráněna.

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Abhör-Gesetz in Frankreich: Auf dem Weg in die Totalüberwachung