Seminář v Jihlavě: Krize a možná východiska

Avatar
Původní autoři

8. 4. 2015
Nová republika, o.s. oslovila ekonomku Doc. Ing. Ilonu Švihlíkovou, PhD., zahraničně politického analytika PhDr. Josefa Skálu, CSc. a politologa Prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc., aby v Jihlavě jako krajském městě v těžišti ČR přednesli svoje sdělení vystihující současnou společenskou a hospodářskou situaci a naznačili možná východiska. Po diskusi k těmto sdělením přednese MUDr. Ivan David, CSc. nástin činnosti politické iniciativy Nová republika na nejbližší období. 
Oznámení  přinášíme s krátkým předstihem před termínem akce, protože organizace, která původně přislíbila pronájem sálu, od svého příslibu ustoupila.