Seznam tvrzení usvědčujících ruské agenty

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
3. 4. 2015     radimvalenčíkpíše
Podle hvězd politické scény typu Němcové či Langšádlové je Česko prošpikováno ruskými agenty a média na nás chrlí ruskou propagandu ze všech stran, viz např. články: “Němcová (ODS): Vyvěsíte seznam propagandistických serverů, které podporují Rusko?” zde 

“Agenti Ruska tu působí v médiích, v politice i na vysokých úřadech. Někteří za úplatu, což je vlastizrada, a měli bychom to řešit, soudí Langšádlová z TOP 09” zde

Abychom mohli této propagandě vzdorovat, musíme uveřejnit nejen úplný seznam ruských agentů, propagandistických serverů ovládaných ruskými agenty, ale i úplný seznam tvrzení ruské propagandy. Doporučuji na tento seznam zařadit následující výroky:

– Politická reprezentace EU buď neprozíravě nebo účelově zvolila takový postup přičlenění Ukrajiny k EU, který byl ekonomicky neprůchodný a který nutně vedl k destabilizaci politického vedení Ukrajiny.

– Jakmile se nereálnost ekonomického přidružení Ukrajiny začala projevovat, politická reprezentace EU místo nutných korekcí a vyjednávání s Ruskem využila či zneužila situace k tlaku na odchod Janukovyčovy politické garnitury, což vedlo k celkové (nejen politické, ale i ekonomické a národnostní) destabilizaci Ukrajiny.

– Na počínající destabilitu Ukrajiny politická reprezentace EU reagovala tolerováním narůstajících projevů historického revanšizmu a nacionalismu diskriminujícího obyvatelstvo východních oblastí Ukrajiny.

– K posuzování událostí na východní Ukrajině politická reprezentace EU zcela zjevně používá dvojí metr.

– O zaujatosti politické reprezentace EU svědčí mj. to, jak bez znalosti příčin okamžitě reagovala na sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou přijetím protiruských sankcí.

– Ukrajinská armáda je používána i k masakrování civilního obyvatelstva na východě Ukrajiny způsobem, který je v poválečných dějinách bezprecedentní (který nelze srovnat např. s ostřelováním sarajevského tržiště a jeho oběťmi).

– Současné ukrajinské vedení oslavuje osoby, které jsou jak na Ukrajině, tak i ve světě symbolem genocidního nacionalismu.

– Současná politická reprezentace EU podporuje na Ukrajině vládu oligarchů, jejichž majetek a moc vzešly z hrubého porušování zákonů; politiku nutně vedoucí ke konfliktům a ekonomickému úpadku Ukrajiny, což – jak musí být zřejmé každému soudnému člověku – povede ke stále brutálnějšímu zastírání příčin sociálních dopadů na obyvatelstvo vyhrocováním konfliktů na bázi genocidního nacionalismu.

– Posouváním hranic NATO a základen USA k ruským hranicím se cítí Rusko ohroženo.

– Řada kroků, které dělá Rusko, vyplývá právě z jeho pocitu ohrožení a z toho, že si postup současné politické reprezentace EU vyhodnotilo jako její selhání dané tím, že je vydírána USA.

– Současná politická reprezentace EU se nechala vtáhnout těmi, co ovládají geopolitiku USA, do narůstajícího konfliktu s Ruskem, což vede k vyhrocení situace v Evropě a dosud největšímu nebezpečí válečného konfliktu od 2. světové války; konfliktu kterým by bylo těžce zasaženo obyvatelstvo prakticky všech zemí EU.

Navrhuji:

1. Považovat použití kteréhokoli z těchto výroků (i v pozměněné podobě) za ruskou propagandu.

2. Autora takového výroku považovat za ruského agenta a okamžitě bez soudu ho internovat. 3. Následně autora takového výroku dopravit do Polska, kde už mají zkušenosti, jak jej mučením přimět k doznání.

Seznam výroků umožňujících identifikovat ruské agenty, který jsem dal, není úplný. Proto vyzývám všechny, kterým není osud naší vlasti lhostejný, aby jej pomohli doplnit.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2210-seznam-tvrzeni-usvedcujicich-ruske-agenty.html