Soud zaregistroval Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Avatar
Původní autoři

17. 4. 2015 zdroj
Česká republika: Ve středu v Praze proběhla ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zúčastnil se jí, mimo jiné, i předseda Witikobundu, což je nejradikálnější součást Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) – organizace založené bývalými sudetskými nacisty, která je i v Německu považována za extremistickou.


To, že byl spolek po opakovaném odmítnutí registrace ze strany ministerstva vnitra, které se tomuto kroku bránilo pět a půl roku, před několika týdny na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zaregistrován, považuji doslova za facku účastníkům protifašistického odboje i českým rodinám vyhnaným ze svých domovů v pohraničí. Po otevření kanceláře SL před několika lety je to další skandální událost, která vyvolala, zvlášť v letošním roce, kdy si připomínáme sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války, oprávněné rozhořčení nejen pamětníků.

Stačí si přečíst stanovy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, v nichž »odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky po druhé světové válce na území střední a východní Evropy, přičemž osoby, které toto jednání dopustily, pokládá za válečné zločince, kteří měli být postaveni před soud«. Zároveň žádá, aby osoby, jež se podle jeho výkladu staly oběťmi, měly právo na náhradu škody a na satisfakci, aby jim nebo jejich dědicům bylo obnoveno vlastnické právo k prý neprávem zkonfiskovanému majetku a aby jejich potomkům bylo uděleno státní občanství ČR. Dekrety prezidenta republiky z roku 1945 byly podle spolku legalizací zjevného bezpráví a požadují jejich zrušení. Zamýšlí také založit vlastní vydavatelství, stavět pomníky apod. Dá se tak předpokládat, že bude usilovat o další ovlivňování pohledu našich občanů, především pak mládeže, na historii.
———-
Alespoň to vysvětluje, proč Česká republika po boku USA nezvedla ruku za mezinárodní odsouzení fašismu a nacismu. S vybudováním páté kolony sudetoněmeckých a ukrajinských fašistů na našem území se počítalo předem. Proč naše vláda kolaboruje až na takovéto úrovni? Proč nevystupuje proti zavlékání extremistických sil na naše území? Už alespoň víte, kdo bude tvořit uzavírací oddíly, které budou střílet do zad vaše děti, pokud se nebudou chtít stát potravou pro ruská děla .