Jaceňuk made in USA

Avatar
Původní autoři


Werner Rügemer
6. 5. 2015   zdroj
Žádný stát nemá tolik dovednosti v porušování mezinárodního práva a lidských práv jako USA. Spočítal již někdy někdo demokraticky zvolené vlády, které byly svrženy americkou armádou, CIA, médii a pomocí zinscenovaných událostí, a lživých zdůvodnění? Kdo spočítal diktátory a jejich klany, které byly a jsou pod ochranou USA ?


„ Je to ničema, ale je to náš ničema“, řekl kdysi americký prezident Franklin Roosvelt, když samozvaně demokratický vzorový stát dosadil na Kubě diktátora Batistu, aby ochraňoval americký mafiánský ráj koncernů na karibském ostrově proti národním kubánským zájmům.

Dnes se zdůrazňují hesla demokracie a lidská práva, aby se demokracie a lidská práva porušovaly. K tomu USA a jejich družina zpřesnily metody a začleňují další v civilu působící pomocné jednotky.

Příkladem je Arzenij Jaceňuk, od 27.února 2014 pučistický premiér vlády na Ukrajině. Tomu napomáhala pravicově radikální, nacionalistická, rasistická, antisemitská, antidemokratická pěchota. Puč byl připravován dlouho, neviditelně pro protestující na Majdanu. Také Ukrajinci, kteří protestovali proti Západem podporovaným oligarchům, o tom nic nevěděli. Vyděračské jednání Evropské unie v souvislosti s jejím zmateným rozšiřováním na Východ sehrálo roli jen jako spouštěč.

Již léta předtím založil bankéř Jaceňuk nadaci Open Ukraine s podnázvem Arzenij Jaceňukova nadace. Řídil se americkou příručkou pro „ demokratické revoluce.“ USA vlastně nemají rády žádné pořádné a rozumné revoluce, když chtějí dopomoci k rozšiřování oblasti nadvlády jediné zbývající velmoci mimo kontrolu.

Nadace – to zní dobročinně, nezištně, neutrálně. Potřebuje ale také peníze. Jako sponzor nadace Open Ukraine se nabídla Renaissance Foundation velkospekulanta a kritika kapitalistických nešvarů George Sorose. Ten již pomohl oligarchce Julii Tymošenkové při „ oranžové revoluci“ do vlády. Jako sponzoři otevření Ukrajiny západnímu kapitálu se připojili Horizon Capital a Swedbank. Horizon je fond pro mimoburzovní soukromý kapitál /Private Equite Fund/ , který podle metody „kobylek“, spojené se ztrátou pracovních míst, skupuje středně velké podniky na Ukrajině , v Bělorusku a Moldávii, učiní je ziskovými / čerpání dosud neuskutečněných zisků/, dále je prodává a hledá další oběti. Swedbank, velká švédská banka, zakotvila v postsocialistických pobaltských státech a ráda by se prosadila i v jiných východoevropských státech. Jako další sponzor a opora na samotné Ukrajině je oligarcha Viktor Pinčuk.

K Jaceňukově nadaci patří jako mezinárodní strategické poradenství Chatham House. Tato nadace , která vznikla z Královského institutu pro mezinárodní záležitosti , je globálně působící Think-Tank se sídlem v Londýně. Členy je přes 300 koncernů a bank.Spolupracuje s ostatními nadacemi jako jsou Rockefellerova, Bill a Melinda Gates nadace, nadace Konrada Adenauera , s NATO a Evropskou unií. Také nadace americké vlády National Endowment for Democracy /NED/ přispívá k otevření Ukrajiny , např. stipendii a pomoci médiím.

Nadřízeným vedením nadace Open Ukraine jsou pověřeny americké ministerstvo zahraničí a NATO přes své informační a dokumentační centrum. German Marshall Fund se svým Black See Trust for Regional Cooperation se zaměřuje na pro NATO tak důležité Černé moře.

Tak se připravují moderní puče, pokaždé, když mají být provedeny v napůl demokratickém prostředí. Globální stratégové, bankéři, profesoři vytvoří spolek se svými ničemy, se spontánně protestujícím obyvatelstvem a temnou, pravicově radikální pěchotou. Nezapomínejme v této souvislosti na katolickou církev. Sice k nadaci Open Ukraine nepatří, ale je se svou nadací Renovalis/ Žalm 104“ renovalis faciem terrae“ – Změníte tvář Země“, již léta aktivní i na Ukrajině, zakládá biskupství a živí katolické obce. Na Majdanu žehnali katoličtí kněží ve stejnokroji a se zdviženým křížem protestujícím.

Mistr světa v boxu Vitalij Kličko, připravovaný nadací Konrada Adenauera a velkými německými médii do funce budoucího ukrajinského premiéra byl sice dobrý pro mobilizaci pěšáků na Majdanu, ale v mocenském kartelu neměl šanci.Americké ministerstvo zahraničí řídilo uvedení do funkce Jaceňuka, drasticky a jasně komentované ředitelkou ministerstva Victorií Nulandovou Fuck the EU.

Německá spolková vláda v čele s kancléřkou Merkelovou a také někdo v EU sice reptala, že takový výraz je „ neakceptovatelný“, s metodou a výsledkem puče se však s podřízeností spokojila. Smiřuje se se škodou pro německé a jiné evropské podniky a pro pracovní místa. „Odvrácení škody od německého lidu“ byla kdysi jejich přísaha.

Kličko nám už může být lhostejný. Ale: Člověk, lidé, bližní, občanky a občané v Evropě. Kým se vlastně chceme i nadále nechat řídit a ovládat?

Pozn.: Dr. Werner Rügemer je publicista , přednáší na Kolínské univerzitě, je členem Svazu německých spisovatelů. Zabývá se geopolitickými poměry, , pracovními vztahy, korupcí a neoliberální přestavbou společnosti.

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová