Když propaganda nevadí

Avatar
Původní autoři


Vojtěch Srnka
12.5.2015 Altpress

Svědectví izraelských vojáků, kteří se zúčastnili loňské operace v Pásmu Gazy, nahrávají předpokladům, že se zde Izrael dopustil válečných zločinů. Rozhodnutí zamlčet tyto skutečnosti před naší veřejností je velkým selháním českých médií. 
„Jeden den ráno nechal náš velitel postavit šest našich tanků do řady a rozkázal namířit jejich děla na domy v blízké čtvrti. Poté do rádia prohlásil: „Dobré ráno všem, tři, dva, jedna, pal!“ A všechny tanky nazdařbůh vypálily do civilisty obydleného prostoru. Většina našich střel byla vypálena podobně – na náhodu,“ tvrdí ve svém svědectví o loňské izraelské operaci v Pásmu Gazy dvaadvacetiletý seržant.

Jiný seržant, sloužící v severní části Pásma Gazy, zase popisuje poslední minuty před začátkem příměří: „V 6 ráno mělo začít humanitární příměří. Naši velitelé nám řekli, že od čtvrt na šest uděláme show. Bylo nám rozkázáno se odtud stáhnout, než se zapojí letectvo, tehdy ještě čtvrť Sevinon nebyla poničená. První střela sem dopadla přesně v 5:15 a poslední v 5:59. Když jsme se sem později vrátili, byla kompletně celá čtvrt srovnána se zemí. Ten rozdíl byl jako Varšava před a po druhé světové válce.“

„Po ostřelování jedné čtvrti v Pásmu Gazy jsem měl za úkol ověřit následky po jednom z našich útoků. Vedení nám tvrdilo, že na daném území se nenacházejí žádní civilisté. Jenže když jsem kontroloval následky útoku, viděl jsem civilisty, spousty lidí a spousty sanitek, které pro ně jezdily,“ vypověděl další voják, který se loňské operace v Pásmu Gazy také zúčastnil.

Válečné zločiny s katastrofálními následky

Izraelská nevládní organizace Breaking the Silence sdružuje bývalé izraelské vojáky, kteří jsou ochotni vypovídat o tom, co zažili v rámci operací nejen v Pásmu Gazy, ale také jinde na okupovaných palestinských územích. Minulé pondělí tato organizace zveřejnila dohromady 111 svědectví izraelských vojáků, popisujících průběh loňské izraelské operace v Gaze.

Izraelská vláda se snažila světovou veřejnost přesvědčit o tom, že její armáda udělala všechno pro to, aby zabránila ztrátám na civilních životech. Svědectví více než šedesáti izraelských vojáků, kteří se operace zúčastnili, jsou s prohlášeními izraelské vlády v přímém rozporu.

Přijetí preventivních opatření alespoň formou varování civilistů představuje jednu z povinností každé armády podle mezinárodního humanitárního práva. Druhou stejně důležitou povinností pak představuje zřetel, který musí armáda brát na životy všech civilistů. 

Izraelští vojáci měli nařízeno, aby nerozlišovali militanty od civilistů
Tuto povinnost izraelská armáda podle svědectví vlastních vojáků nesplnila. „V Gaze jsme měli každou osobu brát jako hrozbu,“ prohlásil například ve svém svědectví jeden z vojáků. Právě proto tato svědectví vzbuzují velké pochyby ohledně válečných zločinů, které byly loni v létě spáchány izraelskou stranou.

Mezinárodní právo totiž vyžaduje nejen předběžná opatření, jako je například varování, že se chystá boj v jejich oblasti, ale také vyžaduje brát velký zřetel na životy civilistů a zabránit jejich ztrátám. Izraelský právník Michael Sfard pro britský Guardian potvrdil, že sice nelze přímo mluvit o cílené snaze zabíjet civilisty, nicméně tvrzení, že pokyny izraelské armády byly v rámci ochrany civilistů velmi laxní, by bylo příliš optimistické.

Pásmo Gazy je jedním z nejhustěji obydlených území na světě. Vzhledem k tomu, že izraelští vojáci podle svých slov měli za úkol nebrat zřetel na životy tamních civilistů, nelze se divit tomu, že jejich jednání mělo tak katastrofické následky. Údaje OSN o loňské padesátidenní izraelské operaci hovoří jasně. Celkem zemřelo 2220 Palestinců, z toho dohromady 1492 civilistů včetně více než 500 dětí. Přes deset tisíc Palestinců bylo zraněno.

Selhání českých médií

O svědectví izraelských vojáků informovala všechna významná světová média. Od agentur, jako je Reuters nebo AFP, přes francouzský Le Monde, americký Washington Post, ruskou Russia Today, německý Spiegel, dokonce až po americkou CNN.

Co o těchto svědectvích napsala česká masmédia? Deník Právo 111 příběhům věnoval sedm řádků. Jinak nic. Jinak se zveřejnění této opravdu velmi důležité zprávy naše média pečlivě vyhnula.

Od veřejnoprávních po soukromá – všechna média u nás se prostě rozhodla, že není třeba, aby česká veřejnost věděla o válečných zločinech, kterých se s největší pravděpodobností dopustila armáda jednoho z našich nejbližších spojenců během operace, která si vyžádala životy téměř 1500 civilistů. 

Blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Szántó spíše straní Izraeli
Ani nedávno za objektivitu oceněný blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Szántó se neobjevil na obrazovce, aby informoval o tom, co vypovídají izraelští vojáci o loňské operaci v Gaze. Namísto toho představitelé českých masmédií přenechali tuto informaci serverům, které často sami označují za obskurní, nepravdivé nebo za zdroje ruské propagandy, a novinářům, kteří na rozdíl od nich za své články dostávají minimální odměnu nebo žádnou.

Nad tím nelze jen tak mávnou rukou vzhledem k tomu, že loňské dění v Gaze sledovala velká část obyvatel České republiky a zdejší média o něm informovala do detailů. Dnes, kdy je jasné, že se stala oběťmi lživé propagandy izraelské, nejlépe charakterizované slovy premiéra Netanjahua: „Izraelská armáda je ta nejmorálnější armáda na světě, nesebrala dostatek odvahy na to, aby tento fakt napravila.“

Světová veřejnost dnes ví, že většina prohlášení izraelských představitelů ohledně této operace nebyla ničím jiným než lživou propagandou. Těm představitelům české veřejnosti, kteří nesledují zahraniční tisk, nezbývá než této propagandě nadále věřit, protože naše média jim prostě tyto informace nebyla schopna poskytnout.

V boji o demokracii ztrácíme lidskost

V posledních dnech panuje v rámci českých médií stav, který se dá označit za paniku z ruské propagandy a jejích důsledků na českou politiku. Zatímco vyvracení ruské propagandy se stalo důležitou náplní práce českých novinářů, vyvracení propagandy izraelské, kterou sami v minulosti mezi českou veřejností šířili, se vyhnuli. Prostředky k tomu jim přitom izraelští vojáci prostřednictvím nevládní organizace Breaking the Silence naservírovali sami.

Proizraelská propaganda českých médií nahrává obskurním serverům a kremelské propagandě

  
Realitou je, že tím se česká média stávají propagandistickým nástrojem izraelské vlády, na neobjektivitě a s ní způsobené nedůvěryhodnosti, které s tím jsou nutně spojené, staví navíc svůj úspěch všelijaké obskurní servery. Tyto servery však často zase šíří propagandu ruskou a neobjektivita českých masmédií tak této propagandě uvolňují prostor.

Během loňské izraelské operace v Gaze, kterou je dnes díky svědectvím izraelských vojáků třeba nazývat spíše masakrem, čeští novináři ve svých komentářích téměř svorně vyzývali veřejnost k podpoře Izraele při této krvavé lázni. Nelze díky tomu mít pochyb o tom, že zástupci médií preferují, aby naše diplomacie udržovala co nejbližší spojenectví se státem Izrael nehledě na to, čeho se dopouští.

Jenže posláním médií nemůže být v žádném případě informování o dění ve světě tak, jak by si jejich představitelé přáli, aby vypadala zahraniční politika České republiky. Není možné před českou veřejností zamlčovat svědectví přímých účastníků toho, co je možné označovat za válečné zločiny izraelské armády, a umetat tak cestu ke společným setkáním mezi českou a izraelskou vládou.

Česká republika je velmi blízkým spojencem státu Izrael a nehledě na jeho aktivity a kritiky, které se mu za ně dostává, dokonce pořádá společná setkání vlád obou států. Tato zahraniční politika není nijak zásadně zpochybňována českou veřejností a neprochází ani dostatečnou veřejnou diskuzí, protože česká média při podávání informací o tamním dění zoufale selhávají.

Nejenže tím česká média podporují rozpory v naší zahraniční police, které ji negativně ovlivňují, přispívají k úspěchu ruské propagandy, ale také znevažují odvahu izraelských vojáků, kteří svědectví o izraelské operaci světu předložili. Zamlčení skutečného průběhu izraelské operace však především znamená zneuctění stovek civilních obětí, které si vyžádala.

Zástupci českých médií prý bojují za demokracii, lidskost je však tím, na co při tomto boji naprosto zapomněli.