Loď bláznů

Avatar
Původní autoři

Magdalena Vlachová

28. 5. 2015   Obrázkový svět
Loď bláznů je alegorický pojem často se vyskytující v umění a literatuře Západu. Podstata alegorie spočívá na lodi s pasažéry, kteří jsou nepříčetní, lehkovážní a v každém případě, kteří se nestarají o to, kam loď míří. Pojem vychází ze stejnojmenné satirické básně (1494) Sebastiana Branta, kterou dále proslavil Hieronymus Bosch na stejnojmenném obrazu. Brantova epická báseň vypráví o flotile „lodí bláznů“, kteří se vypravili z Basileje do ráje bláznů, Narragonie.

Této myšlenky se chopil ve 20. století filozof Michel Foucault ve svých Dějinách šílenství, kde došel k závěru, že „lodě bláznů“ skutečně existovaly a sloužily coby předchůdci koncentračních táborů pro lidi s duševními poruchami.

V tomto sloupku byl použit překlad textu z článku Ship of fools na anglické Wikipedii

Katastrofa – Loď bláznů s kurzem proti útesu


V Německu a celé Evropě není po několik měsíců výživnější politické téma, než je vlna uprchlíků ze severní Afriky. Milióny imigrantů již přistály v Evropě. Už se přeplnily kapacity, zejména již oslabené sociální systémy. Reakce politiků na stávající situaci jsou nahodilé nebo žádné.

Jakmile ilegální přistěhovalci vkročí na evropskou půdu, jsou přirozeně přijati a je jim poskytnuta všestranná péče. Avšak počet skutečných žadatelů o azyl je opravdu zanedbatelný – asi jedno až dvě procenta z nově příchozích. Velkorysý azylový zákon je tak zjevně masivně zneužíván. Pro příklad: z padesáti přistěhovalců měl jen jeden skutečně nárok na azyl!

V roce 2015 se v Německu očekává až 600 000 uprchlíků. Pro příští rok je předpověď více než milion. A další miliony potenciálních imigrantů v Africe doslova čekají ve frontách na místa ve člunech. Problém narůstá a naši kouzelníci v politice se chovají jako nesvéprávní pomatenci. Nebo je to dokonce plnění nějakého záludného plánu? Má být evropská civilizace bez budoucnosti?

Zdroj: https://www.netzplanet.net/fluechtlingskatastrophe-das-narrenschiff-mit-kurs-aufs-riff/