Naomi Kleinová: „Přírodní zákony změnit nelze, ekonomické však ano“

Květa Pohlhammer Lauterbachová
28.5.2015  E-republika

Ekonomika zisku se musí proměnit v obecně prospěšnou ekonomiku. Jen ta zohlední zájmy všech sociálních skupin.

Konflikt zákona trhu a zákona přírody

„Jsme v konfliktu dvou forem zákonů: Ekonomického zákona trhu nade všechno a přírodních zákonů“, říká ve své nové, sedmisetstránkové knize It changes everything, Naomi Kleinová. Snadné to nebude, toho si je jedna z nejuznávanějších soudobých myslitelek a autorka bestsellerů „Bez loga“ a „Šoková doktrína“ dobře vědoma.

Naomi Klein napsala:

“Neříkám, že změnit ekonomické zákony bude snadné. Říkám pouze: Je to nezbytné! To, co potřebujeme, je základní změna hodnot, se kterou musí přijít občanská společnost a koalice hnutí, které ji prosadí a změní politickou realitu. To je to, co se musí stát“.

Naomi Kleinová vystupuje proti nadvládě korporací a globálních značek a pro list dolnorakouského podnikatele, vzdělaného ševce a rebela Heiniho Staudingera, „Brennstoff“ (Palivo) poskytla v souvislosti s německým vydáním své knihy „Totální změna: Kapitalismus versus klima“, zajímavý rozhovor. Vysvětluje v něm, proč vidí právě klimatické ohrožení a znečištění planety jako příležitost změnit hospodářský systém. Na otázku redaktora, jak je možné, že se od roku 1990 znečištění prudce zvyšuje a nejsme schopni s tím něco udělat, odpovídá.

Naomi Klein napsala:

„Když bylo jasné, že je potřeba něco dělat, aby se redukovaly emise, byl vytvořen trh s povolenkami, které vlastně dávají právo znečišťovat. To byl magnet pro různé vychytralé nápady. Bylo totiž velmi obtížné tento trh kontrolovat a snadné na něm vydělávat. A v globalizované ekonomice jde vždy jenom a pouze o snižování nákladů: a nejde jenom o pracovní sílu, jde i o nejlevnější energie. A to jsou bezesporu právě pevná paliva! To, co nám brání vzít věci do rukou, je potlačování a marginalizace problémů. Máme mnoho možností, jak snížit enormní sociální rozdíly a zvýšit zaměstnanost. Znamená to ovšem ústup od ekonomiky maximalizace zisku jako jediného kritéria efektivity, která je ovšem na úkor většiny lidstva a životního prostředí. Ekonomika zisku se musí proměnit v obecně prospěšnou ekonomiku, která bude zohledňovat zájmy všech sociálních skupin a respektovat zákonitosti přírody. Lidé se rádi vzdají auta, když bude vybudována efektivní, moderní a všem cenově dostupná veřejná doprava.
Mohli bychom také odkoupit zpět rozvodné sítě a vytvořit decentralizované zásobování energiemi tak, jak se o to pokouší řada měst a obcí v současné době v Německu, a nebýt závislí na monopolních dodavatelích. Jde o sňatek klimatické krize a krize neudržitelných ekonomických nerovností a nezaměstnanosti. Nacházíme se ve fázi přípravy k fundamentálním změnám. Pokud budeme pokračovat dále jako nyní, bude zasažen svět přírody. A ten je v přímém rozporu se zákonem neustále skloňovaného růstu, stavěného na piedestal „hodnot“, alfy a omegy dnešní politiky.”

Nespokojenost jako šance

Kleinová vidí v souvislosti s narůstající nespokojeností obyvatel šanci. Ta spočívá především ve změně hodnotového rámce fungování ekonomiky. Krize, ať již ta sociální, zdravotní či krize zaměstnanosti, je především krizí vnímání současného světa. V jádru jde o krizi duchovní. Protože si myslíme, že máme navrch nad přírodou, že jsme bossové všehomíra. Podobně jako další hledači nových modelů obecně prospěšné ekonomiky, Kleinová tvrdí, že je potřeba především znovu a jinak nadefinovat pojem „úspěch“.

Naomi Klein napsala:

“V klasickém kapitalismu jde o růst a zisk. Potřebujeme však systém, který nebude ohrožovat bezpečnost lidstva a ekonomiku prospěšnou jenom pro 1%. To ale znamená především přechod na nový druh energií a jiný přístup k jednotlivým druhům energie. To, co již absolutně nemůžeme v tomto směru dovolit, je přenechat vše ‘trhům’.”

Potřebujeme hnutí zdola. Skutečně demokratické rozhodování a ne to, co nám předvádí na Řecku: Krize je zde využívána k odbourání demokracie. Zcela podle hesla: „Je úplně jedno, koho jste zvolili. Máme krizi a my vás už přinutíme, abyste převzali naši politiku“. To je něco, co nemohu akceptovat.

Smlouva TTIP

Pomalu se však začíná něco dít. Předevčírem uvedla německá televize ARD, sice až ve 22.45, dokument, který dává jasnou odpověď těm, kteří nás chtějí nahnat do globálního koncentráku. Jakoby nestačil projekt EU postavený na zcela zrůdné ideji urychleného vytvoření evropského superstátu pomocí eura, které nahnalo národy Evropy do pasti předluženosti a stále se zvyšující nezaměstnanosti.

Jde o TTIP smlouvu, pochopitelně. Kdo umí německy, dokument je zde ke shlédnutí Lepší na toto téma snad natočen nebyl. Jestliže korporátně zaměřená ARD vyrobila takový dokument, pak je jasné, že se začíná hýbat i občanská společnost. V dolnorakouském Schremsu, sídlu firmy GEA (našeho ševce Staudingera), se koná od pátku 22. května do pondělí 25. května symposium ke startu nového družstevního hnutí pod názvem „Smysluplné obecně prospěšné hospodářství“. S impulzy, jak věci měnit, vystoupí celá řada odborníků, včetně zástupce baskického, velmi úspěšného družstva Mon<x>dragón a švédské banky JAK. Už není čas řešit, zda volit zprava nebo zleva. I Zelení zradili ve svých pohodlných křeslech národních parlamentů své původní ideály. Viz současné Německo. Lidé musí začít jednat sami.
Politika zdola – občanská společnost

Od politiky už se nedá očekávat nic. Naopak politika bude muset převzít to, s čím přijde občanská společnost, budou-li chtít politici ještě v budoucnu kdy uspět. A tak je před námi mnoho práce. Jednoduché a pohodlné to jistě nebude. Ale nic jiného lidstvu, pokud chce přežít, nezbývá. V tom má vizionářka Naomi Kleinová pravdu. Hlad po rozumném způsobu ekonomiky, která nebude ničit život a zajistí lidem trvalou existenci, narůstá. S tím, co nás čeká pravděpodobně v nejbližší době – tj. zákaz hotovostních peněz a s ním i omezení pohybu kapitálu, aby se udrželo za každou cenu euro – můžeme očekávat pouze zhoršení ekonomické situace nás všech. Ti, kteří zákaz hotovostních plateb připravují, by museli prosadit světovou diktaturu a zrušit peníze všude, nejenom v Evropě. Nejsou schopni dohlédnout důsledky rozhodnutí, která mají zabránit kolapsu eura a s ním i EU.

Nám však nezbývá, než přemýšlet, jak se spojit. Poněvadž člověk sám toho moc nezmůže. Jsou však Češi ochotni se vůbec dát v nouzi dohromady?


Související články: