Oslava 9. května v Jelgavě: Kladení věnců k pomníku lotyšským esesákům

Avatar
Původní autoři

20. 5. 2015
9. mája v lotyšskom hlavnom meste a ďalších veľkých mestách krajiny sa konali oslavy na počesť 70. výročia Víťazstva. Vzdať hold blahej pamäti bojovníkov proti nacizmu prišlo niekoľko desiatok tisíc vďačných potomkov. Zároveň nezostala bez povšimnutia skutočnosť, že obšírne slávnosti vyvolali nezdravú a neadekvátnu reakciu zo strany lotyšských vládnych politikov, ktorí šírili na adresu účastníkov osláv urážlivé výroky, vrátane tézy o tom, že „9. mája – je začiatok druhej sovietskej okupácie.”


Cynicky sa správalo najmä vedenie mesta Jelgavy kde ruským krajanom pod falošnými zámienkami odopreli možnosť usporiadania tradičných masových slávnosti a koncertu. Namiesto toho, miestna mestská rada usporiadala demonštratívny obrad kladenia kvetov k pomníku legionárov Waffen-SS ktorí bránili mesto v roku 1944 proti vstupu Červenej armády.

Znepokojuje najmä skutočnosť, že obdobné nemorálne výroky a činy, znesväcujúce pamiatku bojovníkov protihitlerovskej koalície, ktorí zachránili Európu a svet pred „hnedým morom“, pochádzajú od vysoko postavených úradníkov krajiny, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Absencia zrozumiteľnej odsudzujúcej reakcie zo strany Európskej únie a jej členských štátov na podobné znevažujúce prejavy vynucuje zamyslieť sa nad skutočnosťou, či sa Európa dosť poučila z tragických udalostí 2.svetovej vojny.

zdroj: Komentár informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska pri príležitosti osláv 70. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v Lotyšskej republike