Prohlášení ředitelů psychiatrických nemocnic a léčeben k odvolání ředitele PN Dobřany adresované ministru zdravotnictví

Avatar
Původní autoři

29. 5. 2015
Pod prohlášením jsou jména všech ředitelů kromě dvou, které se nepodařilo kontaktovat a tří, kteří podpis odmítli s tím, že ministr své rozhodnutí stejně nezmění.

MUDr. Svatopluk Němeček
Ministr zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 PRAHA 2

Prohlášení

My, níže uvedení ředitelé a ředitelky psychiatrických nemocnic a léčeben České republiky vyjadřujeme plný souhlas s obsahem petice, kterou sepsali zaměstnanci Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.
Připojujeme se k jejich požadavku, aby Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA zrušil odvolání MUDr. Vladislava Žižky z funkce ředitele PN Dobřany, protože jej považujeme za zcela neopodstatněné a odborně nezdůvodnitelné.

MUDr. Petr Možný, ředitel, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
MUDr. Zdeňka Drlíková, ředitelka, Psychiatrická nemocnice v Jihlavě
MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Bc. Ladislav Henlín, ředitel, Psychiatrická léčebna Petrohrad
MUDr. Petr Jeřábek, ředitel, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda u Jeseníka
MUDr. Hana Kučerová, ředitelka, Psychiatrická léčebna Šternberk
MUDr. Jaromír Mašek, ředitel, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. Eduard Rodák, ředitel, Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš
MUDr. Jiří Tomeček, ředitel, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

28. 5. 2015