Válka jako “koncert” – 9. 5. 2015 v Moskvě

Avatar
Původní autoři

22. 5. 2015, Petr Ďoubalík, foto (screen), video, texty písní a překlady (Balada o matce, Zachraňte naše duše – V. Vysockij) – procvičení ruštiny

9. 5. 2015 se v Moskvě, po vojenské (mezinárodní!) přehlídce a dechberoucím pochodu “nesmrtelného pluku”, konala ještě jedena velmi zvláštní akce: koncert, který divadelní podobou přibližoval “cesty velkého vítězství”. 

Není to podívaná pro všechny. Věším na Novourepubliku záznam tohoto neobyčejného koncertu s vědomím, že pro někoho zajímavý není. Někomu by mohl být dokonce k smíchu. Dodávám tedy, že jeho sledování je opravdu, ale opravdu nepovinné. Ale věřím, že se najdou i takoví, jako já. Narodil jsem se 15 let po skončení války. Když jsem byl malý, zdálo se mi, že ta válka se odehrála už strašně dávno. Vyrůstal jsem s pocitem, hraničícím s jistotou, že se nic podobného nemůže opakovat. Jak šel čas, zjišťoval jsem, že 15 let je vlastně jen chvilička a snad jsem postupně i pochopil, jak válka vypadala, o co v ní šlo. Celou její šílenost. A také si myslím, že kdyby dopadla jinak, nenarodil bych se. Proto patřím k těm, kteří “koncert” o válce shlédli s pokorou, vděkem a dojetím.

Celý koncert zahajoval A. Zaldostanov se svými Nočními vlky.

Alexandr Zaldostanov

Do úvodní části koncertu, která symbolizuje současnost, vstoupí malý chlapec a ten se zeptá, jak vypadala válka. Roztančené mládí současnosti se rozestupuje a na scénu přichází první dny války…

 9:50 rozhlas hlásí útok na SSSR, zní “Svjaščennaja vojna”, Běloruské nádraží, loučení s vojáky…

 15:00 stěhování továren, úkryty v Metru…

26:00 přichází zima, Leningrad, baletky, 31:00 prolomení blokády Leningradu, 33:30 výroba pro frontu

38:00 Za rodinu, 41:00 Cesta frontová, 43:20 Smugljanka Moldavanka, 45:00 lazaret, 47:00 kozácká Marusja a kozáci se šavlemi, 49:00 Odesist, 52:00 skupina Jabločko – tančící harmonikář a námořníci…

 56:00 Balada o matce. Kdo si jen trochu dokáže představit maminky, čekající marně na návrat svého syna z války, toho nenechá v klidu tato známá písnička, i když ji už slyšel mnohokrát. Na konec článku dávám text a překlad.

Balada o matce

 61:00 boj o Stalingrad, 63:00 píseň Žuravli v podání Josifa Kobzona (77 let, je také mezi osobami, na než “jsme” uvalili sankce – raději bez komentáře), 66:00 Zachraňte naše duše – autor Vladimir Vysockij (1938-1980, písničku složil 1967), zařazení písničky (v podání Grigorije Lepse) do koncertu mě docela překvapilo. Text a překlady na konci příspěvku.

Grigorij Leps – Zachraňte naše duše

 71:00 Zde ptáci nezpívají, 73:00 Na bezejmenné výšině, 78:00 osvobození koncentračního tábora

 80:00 poslední boj, 83:00 Berlín, 88:00 Den vítězství, ohňostroj

Koncert – video v dobré kvalitě:

Balada o matce – text a hrubý překlad (Ď.):
 «Баллада о матери»  
Постарела мать за тридцать лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она…

Zestárla matka za třicet let,
A zprávy od syna nemá a nemá.
Ale ona pořád čeká,
Protože věří, protože je matka.
V něco stále doufá…

Много лет, как кончилась война,
Много лет, как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село
Мальчиков безусых не пришло.

Je to dávno, co skončila válka,
Je to dávno, kdy se všichni vrátili,
Kromě mrtvých, kteří leží v zemi.
Kolik se jich do té zapadlé obce
Chlapců bezvousých nevrátilo.

Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне.
Все пришли в кино и стар, и мал,
Кто познал войну и кто не знал.
Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.

Jednou na jaře do vesnice poslali
dokumentární film o válce.
Všichni přišli do kina, staří, mladí,
Kdo zažil válku i kdo ji nepoznal.
Před hořkou vzpomínkou lidskou
Rozlévala se nenávist řekou.

Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг
И пронёсся материнский крик.
Алексей, Алёшенька, сынок.
Алексей, Алёшенька, сынок.
Алексей, Алёшенька, сынок.

Bylo těžké na to vzpomínat.
Najednou z plátna syn pohlédl na matku.
Matka poznala syna okamžitě
A ozval se matčin výkřik.
Alexeji, Aljošenko, synku.
Alexeji, Aljošenko, synku.
Alexeji, Aljošenko, synku.

Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой,
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась – вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.

Jakoby ji syn mohl slyšet.
Vyrazil ven z příkopu do bitvy,
Vstala matka, aby ho ochránila.
Moc se bála – náhle padne,
Ale skrze roky se syn hnal vpřed.

Алексей, кричали земляки,
Алексей, просили добеги.
Кадр сменился, сын остался жить,
Просит мать о сыне повторить.
Просит мать о сыне повторить,
Просит мать о сыне повторить.

Alexeji, křičeli ostatní,
Alexeji, prosili doběhni.
Záběr se změnil, syn zůstal živ,
Žádá matka záběr se synem zopakovat.
Žádá matka záběr se synem zopakovat.
Žádá matka záběr se synem zopakovat.

И в атаку снова он бежит
Жив, здоров, не ранен, не убит.
Алексей, Алёшенька, сынок.
Алексей, Алёшенька, сынок.
Алексей, Алёшенька, сынок
Словно сын её услышать мог.

A tak do útoku opět běží
Živ, zdráv, nezraněn, nezabitý.
Alexeji, Aljošenko, synku.
Alexeji, Aljošenko, synku.
Alexeji, Aljošenko, synku.
Jakoby ji syn mohl slyšet.

Дома всё ей чудилось кино,
Всё ждала вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

Doma se jí stále zdál film,
Tolik čekala, že už už teď na okno
Uprostřed smutného ticha
Zaťuká její syn z války.

Vladimir Vysockij

Zachraňte naše duše – text a překlady (přebásnění):
Lze najít překlady této písně nejméně do 16 jazyků a v několika verzích přebásnění (anglicky 16x, polsky 5x…). Zde jsou tři verze české: sos1, sos2, sos3