Vlna běženců? A co když je to invaze?

Avatar
Původní autoři
Petr Sedláček
13.5. 2015  Vaše věc 
Tak se Brusel nechal slyšet, že tzv. přistěhovatelské kvóty prostě budou a příděl utečenců z Afriky a Blízkého východu zamíří do jednotlivých zemí podle jejich ekonomické síly, počtu již přijatých běženců a dalších kritérií. Podle této zprávy bychom se tedy i my měli dočkat svého přídělu! Byť česká vláda zatím říká něco jiného, vezmeme-li do úvahy její proevropské, převážně slouhovské postoje se „svých běženců“ dost možná už brzy dočkáme.
Žádné moudré rozhodnutí to není! Naopak se jedná o rozhodnutí strašlivě hloupé, krátkozraké a nanejvýš nebezpečné. Ti, kteří ho přijali nebo s ním souhlasí, či ho dokonce podporují jakoby netušili, že Evropě tímto kopou hrob. Copak tito lidé skutečně nechápou, že pokud Evropa otevře dveře, bude to v první fázi pro její obyvatele znamenat podstatné snížení životní úrovně, následně to přinese obrovské bezpečnostní riziko a po něm už jen úpadek civilizace, na kterou jsme zvyklí? Ostatně starobylý Řím by mohl vyprávět!

Ale co mne na celé věci zaráží je naprostá zaslepenost politiků. Jsou ale skutečně slepí nebo vidět nechtějí? Přitom se stačí pozastavit třeba jen nad dvěma očividnými fakty.

Ten první je o tom, jaká je skladba osob, kterým se v posledních měsících daří dostat do Evropy. Vidí všichni, že většinu tvoří mladí muži. Ten druhý se opírá o fakt, že cesta na náš kontinent stojí tyto lidi tolik, za kolik by u sebe doma mohli spokojeně žít až po dobu pěti let.

A tak se ptám zda je tak těžké si představit, že ti mladíci budou schopni, až jich tu budeme mít potřebný počet a přijde ten správný čas, chopit zbraní? A otázka druhá: Copak nikoho nezajímá, kde „chudáci běženci“ berou ony nezbytné finanční prostředky, co končí v kapsách převaděčů? A neplatí jim je náhodou někdo? A pokud ano, proč?

Co tím chci říct? Jen tolik, že z našeho pohledu ne na východě, ale dole na jihu a brzy už možná ne za našimi humny, ale přímo před námi může stát bezprostřední nebezpečí. Bude nutné se mu postavit. Tedy pokud budeme chtít uhájit náš svět.

Proto se na pokračující příliv běženců nedívám jako na utečeneckou vlnu, ale jako na možnou invazi. Invazi potenciálních militantních bojovníků! Postavme se ji, dokud je ještě čas. Moc politického řešení slábne a čas jemu vymezený se krátí. K tomu hloupí politici kupí další chyby. Co může následovat potom, historie i vojáci vědí.