Bašta: Na dveře klepe černá budoucnost Evropy chaosu a ghett

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Bašta
13. 6. 2015    První zprávy
Sebevražedné nutkání eurolumíků. Lepší název důvodů počínání Evropské komise, části našich politiků a mediálního mainstreamu v otázce přílivu nelegálních imigrantů mě nenapadá. Samotná idea s přidělením kvót jednotlivým členským zemím Evropské unie nese znaky úmyslné neochoty brát vážně současnou krizi. 


Možná v sobě skrývá i podvědomou touhu ukončit projekt evropské integrace, který se definitivně zadrhl vloni na Majdanu v Kyjevě.Bruselští eurolumíci se na poslední chvíli zarazili na okraji srázu rozbíhající se velké války v Evropě a rozhodli se pro nový politický projekt, který umírání našeho kontinentu trochu prodlouží. Je jím afrikanizace Evropy.

Asi jde o jednu z nejpodivnějších politických vizí v historii lidstva. Nikým nevolení vládci Unie chtějí dobrovolně změnit prosperující, bohatý a spořádaný světadíl s pracovitým, byť trochu apatickým občanstvem v disfunkční vřící kotel plný ghett, bídy, utrpení a lokálních občanských válek po vzoru sousední Afriky. Evropa, která již sedmdesát let nepoznala hrůzy války a po pádu bipolárního světa zcela rezignovala na svou obranu, protože nikde neviděla možné hrozby, bude relativně snadnou kořistí odhodlaných nájezdníků. Evropané si nedokáží poradit s násilím, historie mnohokrát ukázala, že většina se v krizových situacích ochotně podřizuje agresivní menšině a sama úspěšně paralyzuje pokusy o odpor.

Nebojím se toho, že Evropu ovládne Islám. Daleko pravděpodobněji vyhlíží perspektiva jejího postupného podmanění posledním vývojovým stádiem organizovaného zločinu, který nesprávně nazýváme Islámský stát. Časově a geograficky se jeho vítězné tažení bude odvíjet od dosažení nutného minimálního počtu ilegálních migrantů, kteří se dostanou do jednotlivých členských zemí EU. Ta základní idea IS, že každý, kdo se zapojí do této zločinecké organizace, se stane pánem světa a všichni kolem mu budou vydáni na milost jako jeho otroci, je přitažlivá nejen pro ty mladé zdravé silné muže riskující svůj život na moři, ale i pro frustrovanou část evropské mládeže. Čím bude Stát organizovaného zločinu blíž, tím více bude mít evropských příznivců.

Každé podobné anticivilizační hnutí potřebuje svůj revoluční předvoj. Ten již pluje na těch lodích. Mladí, zdraví, silní, nevzdělaní, nekvalifikovaní Afričané nejsou ani běženci ani vítaná pracovní síla. Pracovní příležitosti, ve kterých by se mohli uplatnit, již několik desítek let v Evropě neexistují. Takže v tom lepším případě mohou rozmnožit počet obyvatel existujících ghett (případně vytvářet svoje vlastní) a žít ze sociálních dávek a „drobné kriminality“ provozované na evropské poměry velmi násilným způsobem. A tak se území Evropy, kde vládnou zákony a pořádek bude neustále zmenšovat a postupně se rozpadne i sociální stát.

V tom horším případě musíme počítat s tím, že tyto mladé sympatické muže z lodí již u nich doma najal organizovaný zločin a zaplatil jim cestu za moře s tím, že je později zaměstná na plný úvazek.

Znepokojující na celé záležitosti je, že Evropská komise nepodniká žádné kroky, které by proti nelegální migraci zakročily. Zatím jsme se nedozvěděli, kdo to vše organizuje a financuje. Nevíme, kde berou chudí vesničané na tranzitní poplatky pašerákům lidí – od příbuzných nebo od charitativních organizací z Kataru, Saúdské Arábie či Islámského státu? Všechna až doposud přijatá opatření Evropské komise vedla k tomu, že počet nelegálních migrantů vzrostl. Spíše nežli neschopností to zavání úmyslem náměsíčných eurolumíků. Aby zabránili hrozící válce Severu proti Jihu, dobrovolně Evropu afrikanizují přílivem migrantů, jak nám to již předvádějí svým přístupem k Řecku.

Samostatnou kapitolou je kampaň v našich sdělovacích prostředcích, která zamlčuje zjevná fakta – srovnejte si fotografie rodin ukrajinských běženců s osazenstvem lodí vyplouvajících z Afriky. Ti druzí opravdu hodně připomínají rekruty v době mobilizace. Články českých novin na téma přijímání „uprchlíků“ se vyznačují mimořádnou agresivitou, urážejí nás jako občany, jsou ploské a nebetyčně hloupé. Něco podobného se obvykle nepíše z blbosti, nýbrž za cizí peníze.

Snad bych ještě měl dodat, že nám velmi brzo bude chybět čas na zabránění nejhoršímu. Při dosavadním tempu událostí již za pět let se mohou naplnit i ty nejpesimističnější scénáře. Na dveře klepe černá budoucnost Evropy chaosu a ghett, končí komentář Jaroslav Bašta.