„Boj Řeků je bojem naším.“ Plný text provolání francouzských intelektuálů

Avatar
Původní autoři
Martin Hekrdla
30.6.   2015  Altpress
Řecký lid nemá problém s Evropou. On i my máme problém s „evropskou“ mocí, která Evropu zotročuje a ničí.
Nedomníváme se, že řecký lid je vinen zdvojnásobením veřejného dluhu za méně než deset let. Ani to, že musí uměle nafouknutý dluh zaplatit odvržením svých svých sociálních práv a potopením své demokracie.
Po celé roky národní i nadnárodní síly, které řídí Evropskou unii, vnucují mu úsporná opatření doprovázející „strukturální reformy“, které ruinují jeho ekonomiku a zatlačují jej do rostoucí bídy.

V současné době řecký lid v poryvu důstojnosti a otevřenosti v boji proti korupci a kompromisům včerejška svěřil ve volbách většinu radikální levici, která sestavila vládu s mandátem odmítnout diktát „Trojky“ (MMF, ECB, Evropské komise) a uplatňovat politiku rozchodu se zločinnou austerity.
Cílem evropské vládnoucí třídy není donutit Řecko ke splacení dluhu, protože každý ví, že není možné vyprázdnit veřejné fondy a odevzdat je bankám. Cílem je přinutit vládu Alexise Tsiprase a Syrizu ke kapitulaci. K tomu, aby státní moc nadále pokračovala ve vysávání řeckého lidu, odsouzeného k nekonečnému vyžebrávání stále dražších půjček. Cílem je demonstrovat před očima celé Evropy, že je vyloučeno zaútočit na banky a  napadnout absolutní moc vládnoucí třídy, založit alternativu k  austerity…
Je nepřijatelné, aby ti, kteří údajně mluví „jménem Evropy“, pojali úmysl rozbít vládu zvolenou řeckým lidem, aby jí bránili v naplnění většiny jejích nejzákladnějších závazků. Včera se opovážili „zakázat“ zavedení minimálních humanitárních opatření pro nejchudší (příspěvek na bydlení, potravinovou pomoci, znovuzavedení elektřiny). Dnes požadují pokles důchodů pod hranici bídy a zvýšení sazby DPH na produkty základní potřeby. A jsou ochotni akceptovat úpadek země a její vyhnání z  eurozóny, tedy nakonec – jinými slovy – z Evropské unie s rizikem vyvolání krize s nepředvídatelnými důsledky.
Podporujeme řecký lid v jeho mobilizaci a v odhodlání učinit přítrž tomuto despotickému a reakčnímu manévru.
Boj řeckého lidu je bojem všech evropských progresivistů a demokratů. Za případnou porážku zaplatí vysokou cenu všechen lid Evropy. V případě vítězství, byť i částečného, bude všechen evropský lid sklízet plody.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby ty síly ve Francii a v Evropě, které věří v obnovu demokracie, zareagovaly pozitivně na výzvu Syrizy vybudovat evropskou solidaritu s Řeckem a řeckým lidem. Referendum, které se bude konat 5. července, jen podtrhuje naléhavost této solidarity.
Hlásíme řeckému lidu, že jsme po jeho boku. Neboť jeho boj je bojem naším.
Paříž 30. června 2015

Iniciátor provolání, francouzský filozof Étiene Balibar.
Iniciátor provolání, francouzský filozof Étiene Balibar.

První signatáři: Antoine Artous, Etienne Balibar, Sophie Bessis, Jacques Bidet, Luc Boltanski, Gilles Bounoure, Marie-Pierre Bourcier, Claude Calame, Patrick Chamoiseau, Patrice Cohen Seat, Jean-Numa Ducange, Jean-Louis Fabiani, Michel Husson, Michael Löwy, Marie-José Malis, Jean-Louis Martinelli, Gus Massiah, Jean-Claude Petit, Philippe Pignarre, Michèle Riot-Sarcey, Pierre Salama, Denis Sieffert, Patrick Silberstein, Francis Sitel, Bernard Stiegler, Hervé Télémaque, Jacques Testart, Eleni Varikas, Pierre Zarka…