Evropská unie porušila mlčenlivost zveřejněním seznamů osob, kterým je zakázán vstup do Ruska: Pánové, to je podlé…

Avatar
Původní autoři


2. 6. 2015   zdroj
Ruské ministerstvo zahraničí potvrdilo skutečnost předání EU seznamu osob, kterým je uzavřen vstup do Ruska jako odvetné opatření na osobní sankce Bruselu. “Bylo to provedeno v důvěrné podobě na žádost našich evropských partnerů. Skutečnost, že došlo “k úniku” do médií, je na jejich svědomí,” řekl “RG” vysoce postavený zdroj na ruském ministerstvu zahraničí.


V předvečer dostala finská a německá média k dispozici seznam 89 jmen úředníků, vysoce postavených představitelů silových struktur a poslanců ze 17 zemí EU, kteří se nemohou dostat na území Ruska. Bezprostředně po jejich zveřejnění zazněly v hlavních městech EU výzvy, aby byla Moskva požádána o vysvětlení. S takovým požadavkem například vystoupil předseda polského Senátu Bogdan Borusevič, jehož jméno se objevilo na seznamu zakázaných osob.

Podle něj má polské ministerstvo zahraničí “klidně, ale rozhodně požadovat vysvětlení od ruské strany.” Na Smolenském náměstí tvrdí, že evropští partneři se přetvařují, protože dobře vědí, co se ve skutečnosti děje. Po té, co v minulém roce Brusel uložil osobní sankce proti řadě ruských politiků, úředníků, hlav státem řízených médií a korporací, Moskva upozornila: žádné opatření EU nezůstane bez symetrické reakce. Například Varšavě je dobře známo, že předseda polského Senátu nemůže navštívit Ruskou federaci právě z toho důvodu, že dříve byl zakázán vstup do EU předsedovi Rady federace RF. Na nedávném v Moskvě se konajícím 8. festivalu polských filmů “Visla” byly přečteny pozdravy Bogdan Boruseviče a Valentiny Matvijenko, kteří letos nemohli, jako tomu bývalo dříve, společně událost zahájit.

Marie Zacharova, zástupce ředitele Odboru informací a tisku ruského ministerstva zahraničí:

Již druhý den se svět zabývá ruskými sankčními seznamy, které omezují vstup řady evropských občanů na území Ruska. Záležitost je prezentována tak, jako by Moskva z ničeho nic předala Bruselu nějaký tajný seznam Evropanů, kterým je z neznámých důvodů odepřen vstup do Ruska, a pro Evropu jako by se stop-seznam i účel jeho předání stal velkým překvapením.

Upřímně řečeno, neférovost partnerů nás již dávno přestala překvapovat. Ale její rozsah je opravdu šokující…

V roce 2014 Evropská unie (a také Spojené státy, ale o ně dnes nejde) začala zařazovat ruské občany do tzv. sankčních seznamů. Nezahrnula, ale právě začala zahrnovat, protože téměř rok a půl se stop-seznamy pravidelně doplňovaly a jejich působení se prodlužovalo. Jako původní příčinu tohoto rozhodnutí Brusel uvedl “podrývání územní celistvosti Ukrajiny těmito osobami.” Podle míry vnoření se do propasti protiruských fobií nazývali evropští politici různého ražení emocionálně mnohem barevitěji motivaci těchto kroků: od “byl nejvyšší čas”až po “nikam se nedostanou a připlazí se na kolenou.” …

Od prvních dnů uskutečňování západní sankční politiky ruská strana prohlašovala na všech úrovních veřejně i při jednáních:

1. Politika sankcí včetně stop-seznamů, která není schválena Radou bezpečnosti OSN, je cesta, která nikam nevede, nikdy nevede k dosažení pozitivního výsledku.

2. Rusko bude nuceno v souladu s ustálenou mezinárodní praxí reagovat zrcadlově.

3. V reakci na západní sankční seznamy zpracovala ruská strana na principu reciprocity vlastní seznamy.

4. Rusko tyto seznamy nezveřejňuje. V případě pochybností ohledně vstupu na území Ruska mají evropští držitelé diplomatických pasů možnost upřesnit si informace na ruských velvyslanectvích a konzulátech. Ruská zahraniční zařízení neprodleně poskytnou komplexní informace o možnosti návštěvy Ruska.

Ještě jednou opakuji: i veřejně, i diplomatickou cestou (v průběhu jednání, schůzek, v prostorách mezinárodních organizací) byly evropským, jak stále věříme, kolegům, poskytnuty odpovědi na všechny jejich otázky o důvodech zavedení ruského odvetného seznamu i o režimu působení evropských politiků, kteří chtějí navštívit Rusko.

Přes naše opakované a trvalé žádosti, které byly adresovány členům EU, aby se zajímali na ruských konzulátech o relevantní informace před odjezdem do Ruska, mnozí naše výzvy ignorovali a postupovali, abych tak řekla, bez rozmyslu; až po příjezdu do Ruska zjistili, že letenku koupili zbytečně.

O některých z těchto případů se dověděl tisk, opět – ne od ruské strany, která bere seznamy jako vynucené odvetné opatření, nikoli jako příležitost znovu někoho ještě bolestivěji bodnout. Prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí Ruska byla také opakovaně poskytována vysvětlení, že ukončení seznamové epopeje Evropskou unií povede k podobné reakci ruské strany.

Brusel začal prostřednictvím diplomatických kanálů žádat Moskvu, aby poskytla seznamy kvůli minimalizaci nepříjemností potenciálních zamítnutých. Jednoduše řečeno, začali nás žádat, abychom vyšli vstříci těm, kteří jsou líní se obrátit na ruská zahraniční zařízení pro informaci, aby neztráceli zbytečně čas a peníze a byli informováni v předstihu. Moskva reagovala na tuto žádost pozitivně a seznamy byly diplomatickou cestou poskytnuty. Co se dělo dál? To bylo to nejzajímavější:

1. Ti samí “kolegové”, kteří požádali, aby se jim vyšlo vstříct “pro jejich vlastní pohodlí,” okamžitě předali seznamy ke zveřejnění.

2. Začali požadovat od Moskvy oficiální vysvětlení a předstírali, že nemají ponětí o celé historii se seznamy.

Pánové, to je podlé.

Speciálně pro evropské diplomaty, kteří jako by nevěděli, proč ruská strana zavedla odvetný seznam, a jako by zapomněli, že se jim dostávalo vysvětlení v průběhu mnoha jednání, cituji vysoce postavené představitele ruského ministerstva zahraničí, kteří téměř rok a půl veřejně komentovali záležitost se stop-seznamy. Pokud Evropa neviděla tato prohlášení, znamená to, že jejich velvyslanectví v Moskvě práci flákají a neinformují hlavní města.

Rusko upozorňovalo na svou “černou listinu”

28.březen 2014 – odpověď mluvčího ministerstva zahraničí Ruska A.K.Lukaševiče na otázku médií, která se týká reakce Ruska na zavedení USA, EU a některými dalšími zeměmi protiruských sankcí

Otázka: V poslední době USA, EU a jednotlivé státy zavedly vízové a majetkové sankce proti řadě ruských oficiálních osob, zástupcům Federálního shromáždění Ruské federace a místním podnikatelům za podporu referenda na Krymu a “podkopávání” územní celistvosti Ukrajiny; “černá listina” se několikrát rozšiřovala. Bude následovat nějaká reakce ruské strany?

Odpověď: Již dříve ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že obdobné sankce jsou uloženy proti konkrétním úředníkům a zákonodárcům USA a Kanady, a samotný ruský “stop-list” je stále otevřený. Potom některé západní země po vzoru USA skutečně rozšířily sankční seznamy a zařadily do něj další ruské občany. Je samozřejmé, že tyto akce nemohou zůstat bez odezvy. Ruská strana přijala odvetná opatření, která jsou do značné míry zrcadlová.
1.říjen 2014 – rozhovor náměstka ministra zahraničních věcí Ruska A.Ju.Meškova s informační agenturou “Rusko dnes”

Otázka: Nedávno vyšlo najevo, že poslankyni Rebecce Harms, která přijela do Moskvy na proces ve věci ukrajinské pilotky Naděždy Savčenko, byl odepřen vstup na území Ruska.Tento krok byl pochopen tak, jako by u Moskvy existovala nějaká “černá listina” občanů EU; předpokládá se, že tam jsou vysoce postavení úředníci EU …

Odpověď: Tento případ přímo souvisí s tímto seznamem.Ti, kteří uvalili sankce proti ruským představitelům včetně vedení našeho parlamentu, si musí být dokonale vědomi toho, že Rusko má adekvátní odpověď. Další věc je, že ho nezveřejňujeme. Ti, kteří mají agresivní postoj vůči Rusku, aktivně usilují o další sankce proti naší zemi, si musí předtím, než k nám pojedou, zkontrolovat, zda nejsou do tohoto seznamu zahrnuti.

Otázka: V poslední době se znovu sešli stálí zástupci zemí EU a na pořadu jednání byla otázka rozšíření “černé listiny”. Očekáváte doplnění “černé listiny” nebo nové sankce ze strany EU před novým rokem a bude adekvátní reakce ze strany Ruska?

Odpověď: Od našich evropských partnerů nic neočekáváme, jediné, na co spoléháme, je, aby opustili nesmyslnou spirálu sankcí a vydali se na cestu zrušení sankcí a “černých seznamů”, což zase nám umožní zřeknout se svých seznamů. Napomůže to zřeknutí se námi přijatých protiopatření.

16.únor 2015 – rozhovor zpravodajské agentury TASS se stálým zástupcem Ruska při Evropské unii Vladimírem Čižovem

Otázka: Existuje stop-list osob, kterým je odepřen vstup do Ruska? Již byl takový precedens, kdy do Ruska nepustili poslankyni Evropského parlamentu Rebeccu Harms, což způsobilo hodně nevole jejích kolegů.

Odpověď: Ano, tento seznam existuje.

Otázka: Nesnažili se evropští kolegové jednat na toto téma?

Odpověď: Snažili. Žádali nás o zveřejnění našeho seznamu. Řekli jsme jim, že, zaprvé, to nepředpokládá naše legislativa, a za druhé, nechceme vnášet další dráždivé impulsy do našich vztahů.

Kdykoli při podání žádosti o vízum bude osobě v seznamu zdvořile a jasně vysvětleno, že nemá smysl ho očekávat. Případ, který byl zmíněn, se týkal občanky Německa s diplomatickým pasem. Po té, protože se to týkalo poslankyně Evropského parlamentu, mě oslovil předseda Evropského parlamentu, Martin Schulz a požádal mě o poskytnutí tohoto seznamu. Odpověděl jsem, že nemám žádnou pravomoc tak učinit. Ale doporučil jsem těm, kteří mají diplomatické pasy, aby otázku předem konzultovali se stálou misí Ruska při EU.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová