Jak nelitovat většinu československých Němců

Avatar
Původní autoři
Sudetoněmecký Freikorps

Současná akce Magistrátu města Brna kolektivně litující odsunu brněnských a tzv. sudetských Němců je doposud největším útokem na vědomí všech generací České republiky o poválečném aktu vysídlení německé páté kolony z ČSR. 

Řečeno rétorikou jistého soudu v Brně, „akce vyvolává dojem“, že existuje kolektivní nevina všech nebohých odsunutých ďábelskými Čechy, masově vraždícími a týrajícími odsunuté. (Nikdy přesvědčivě neprokázáno.)

Na margo tzv. kolektivní neviny a kolektivní viny je třeba připomenout dvě fundamentální německé práce. První znají i novináři – je to Schuldfrage, anobrž po česku Otázka viny,od vynikajícího Němce filosofa Carla Jasperse. Tam lišil čtyři druhy vin Němců za zvěrstva II.světové války – vinu kriminální, politickou, morální a metafyzickou. Samozřejmě ta vina metafyzická je nejvyšší a nejhorší – ale právě tato vina nikdy není oceněna světskou společností států. Druhá práce je téměř neznáma – a o to více by měla být nejen čtena,ale i studována. Práce německého historika a filosofa vyhnaného Němci – F.W.Forstera Europa und die deutsche Frage, česky Evropa a německá otázka, vyšla už roku 1948 v Praze. Tu by měli číst zejména příslušníci mladší generace… Dozvěděli by se tam vše o zrodu nejen nacismu,ale také pangermanismu,který nacismus zplodil. A nemohli by pak nekriticky přejímat všechny dnešní bláboly a žvásty o tzv. sudetských Němcích.

Sudeťáci indoktrinovaní Hitlerem se považovali za nadlidi

Státy znají v právu pouze viny kriminální a politickou. Viny morální a metafyzickou ponechávají periferii myslitelů, filosofů a společenských vědců, kterými moc států otevřeně pohrdá. Snad jednu z mála výjimek tvoří dnešní Rusko – i protože přineslo tolik obětí v II.světové válce. To si totiž duchovního odkazu obětí a veteránů Velké vlastenecké války otevřeně váží, včetně svých politiků a předáků. Ne tak je tomu v řadě států EU, i kdy tu existují čestné výjimky (Británie, Holandsko, Francie). Kdyby naše republika ctila totéž, musela by akci brněnských činitelů zakázat. A musela by zakázat i neznámo z jakých důvodů povolený sudetospolek.
 
Kriminální a politická vina československých Němců

A tož k té kriminální a politické vině československých Němců. Nebudu opakovat žalobu Brňana, československého žalobce, generála justiční služby JUDr. Bohuslava Ečera na Norimberském soudu k sudetským Němcům, To ať si všichni laskavě přečtou v jeho knihách Norimberský soud a Jak jsem je stíhal. Uvedu zcela jiný historický fakt, fakt nevyvratitelný a nepopiratelný. Fakt, který fedroval sám šílený Hitler. Vůdce a říšský kancléř udělil československým Němcům za rozbití ČSR a uloupení československého pohraničí výsostné vyznamenání.

Jeden milion stošedesát dva tisíce šestsetsedmnáct československých Němců alias sudetských Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 1.říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí Velkoněmecké říši. Hitler definoval toto vyznamenání Výnosem z 18.října 1938 a z 19.května 1939. Co pravil zločinec Hitler o sudetské medaili? Citát stojí za to:

„Medaile je udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to VDOVY a SIROTCI po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a  NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí funkcionáři, ČLENOVÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI A DĚLNÍCI ve veřejných službách,kteří v dnech nástupu byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet.“ (Cit. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, I.vyd.Praha 1999,str.22.)

Statisíce henleinovců, tisíce freikorpsů a milion ordnerů a zaměstnanců ČSR(!) dostaly od führera metál za zločin rozbití republiky a odtržení výsostného území vlastního státu. A tyto zločince proti státu Brno kolektivně lituje, pokud se dostali do odsunu a neutekli již dříve před hněvem českého lidu???

Akce Brna totiž nerozlišuje lítost nad nevinnými a vinnými Němci, nikde se o tom nepíše a lituje se kolektivně celý odsun z Brna, ergo z ČSR. (?)
 

Vedení sudetských Němců s Hitlerem – tito lidé prosazovali vyhlazení českého národa

Brněnské divadlo lítosti

Tož by pan primátor Brna snad měl vydat prohlášení typu „Z lítosti odsunu vylučuji vyznamenané sudetské a brněnské Němce, kteří se provinili odtržením pohraničí a zločinem proti ČSR“? A měl by ustavit komisi vyšetřující,který z těch brněnských Němců byl zločinec proti státu? Opakoval by totiž to, co už dávno předtím před sedmdesáti lety dělaly komise státu určující, kdo a jak půjde do odsunu. Takže by na základě práva, spravedlnosti a morálky, aby nebyli poškozeni nevinní, by se znovu určovalo, kdo bude politován, a kdo bude zavržen jako zločinec proti státu, a komu místo lítosti patří i po sedmdesáti letech kopanec. A hledaly by se doklady,dokumenty a svědkové??? Z tohoto hlediska celá brněnská akce připomíná absurdní havlovské divadlo.
 

Oceňme prokázané německá antifašisty

Kdyby se na místo brněnských pitomostí, sloužících jen ke zviditelňování současných aktérů omluv a litování, uspořádalo ocenění hrstky německých antifašistů, bojujících proti fašismu a nacismu, jako byla Republikanische Wehr německých sociálních demokratů a komunistů v Mikulově, pak by to byl správný počin.

Takže závěr je jediný – milionu stošedesáti dvěma tisícům šessetesedmnácti alias sudetským Němcům,včetně brněnských vyznamenaných, patří jen opovržení, a ne lítost. A to nepočítáme další desetitisíce neoceněných čs. Němců, kteří se rovněž provinili proti republice a  našim národům zločiny za doby okupace. Zkrátka, lítost a omluvy se musejí nejen rozhazovat, ale i zvažovat. Jinak dopadnou tragicky, jak jsme již v minulosti zažili u expresidenta pana Havla.

Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice
Autor je etnograf a muzeolog. Honorář věnuje na Fond NO.