Jaroslav Štefec: Jak jsme nepřipraveni

Avatar
Původní autoři

29. 6. 2015          Parlamentní listy   (desetiprocentní výtah)
ČR akutně hrozí postupná ztráta identity a násilná islamizace, doprovázená interní nestabilitou, prudkým nárůstem kriminality, násilných trestných činů a terorismu proti původním obyvatelům. Náš hlas sice v EU není příliš slyšet, ale měli bychom k tomu zaujmout daleko hlasitější stanovisko. Zatímco Česká republika vynakládala obrovské prostředky na účast českých vojáků v afghánském dobrodružství, v němž díky českým politikům, při  vší úctě k výkonu a obětem nasazených českých vojáků, pomáhá především vytvářet zdání „mnohonárodnosti“ této zahraniční operace USA proti islámu a islámským radikálům, 


na Letné za ministerstvem vnitra proběhla veřejná, dobře organizovaná demonstrativní hromadná motlitba tří stovek nejen českých muslimů.

Největší hrozbou pro Evropu současnosti není Rusko, ale ztráta vůdčích idejí a cílů, schopnosti prosazovat je silou a za jejich prosazení snášet utrpení nebo umírat. Práva Romů, Prague Pride ani „umění“ Pussy Riot tyto ideje rozhodně nenahradí.

To implikuje čtvrtstoletí trvající sebevražednou ochotu obyvatel většiny evropských zemí poslouchat prodejné politiky, že není třeba investovat do vlastní bezpečnosti, neboť spojenci v NATO se o nás postarají. Ovšem tento proces probíhal (až na výjimky) ve všech zemích NATO, takže dnes není de facto nikdo, kdo by se o „nás“ postaral, kromě posvátné krávy pomoci USA jako obvykle, když Evropa neví sobě rady. Důsledkem je likvidace bezpečnostního systému Evropy ve jménu beztrestného rozkrádání peněz na obranu ve velkém. Jediné, co může dnes tento fakt zakrýt, stejně jako fakt, že Evropa je v podstatě bezbranná, je válka s Ruskem, která povede k totální devastaci v podstatě bezbranných zemí střední Evropy, z nichž byly vyvedeny biliony dolarů do zahraničí při nákupech vojenské techniky pro (v podstatě neexistující) národní armády a její následné „odprodeje“ jako nadbytečné do horkých uzlů planety mimo Evropu.

Rusko má aktuálně nejsilnější evropskou armádu, schopnou se postavit nejen IS, ale pomoci i s likvidací nezvladatelných problémů uvnitř jednotlivých států EU. A na rozdíl od armády americké to má „přes plot“. Vyhrožování tím, že ruská armáda chystá útok na Evropu, je totální paranoia, nebo úmysl konkrétních subjektů mimo Evropu vyvolat novou krizi – a pokud možno válku mezi Evropou a Ruskem, do níž by USA zasáhly s tím, že ony samy na Rusko neútočí, ale nezbylo jim nic jiného, než pomoci podle článku 5 spojencům v Evropě v jejich obranném úsilí. A to včetně nasazení jaderných zbraní na evropském válčišti, přičemž ony samy proti Rusku nic nemají a na jeho hlavní území jadernými zbraněmi nezaútočí, pokud nezaútočí Rusko jako první.