Langšádlová: Jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu! O válce a lidech, o zbraních a humanitárním vraždění v novém tisíciletí

Avatar
Původní autoři

– Valerij X –
6.6.2015  AC24

Rozhodl jsem se přiblížit čtenářům poněkud opomíjenou knihu Oskara Krejčího s prostým názvem Válka (rok vydání 2010). Kniha je na internetu k dispozici na níže uvedeném odkaze. Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici. Je také vědeckým pracovníkem Ústavu politických věd SAV v Bratislavě.

Helena Langšádlová chce použít jaderné zbraně proti Rusku

Česko ani Češi neumějí a nechtějí válčit

Cituji z anotace knihy: „Česko i Slovensko se díky spojeneckým závazkům zaplétají do válečných operací, aniž s takovouto zahraniční politikou mají veřejnost či politické elity zkušenosti. Proto je nutné zahájit diskusi o válce, a to zejména v podmínkách možného sebezničení lidstva.“

Kniha se věnuje totální jaderné válce, válce klasické i válkám občanským. Média už více než rok šíří válečnou protiruskou propagandu, podněcují uměle vyvolanou válku na Ukrajině, hanobí českého prezidenta Zemana za jeho mírovou cestu do Moskvy i další protiválečné aktivity. Čeští politici se v mezinárodních otázkách pohybují jako sloni v porcelánu, zásobují Kyjev zbraněmi a veřejnost obtěžují zbytečnými aférami a privátními spory o koryta (hlasování o nedůvěře vládě apod.). Přitom válka je za dveřmi.

200 let amerického terorismu

Na odkaze [1] si můžete prostudovat 267 válečných konfliktů, které vyprovokovaly nebo se aktivně účastnily USA za posledních 200 let. Seznam končí v roce 2011 rozvrácením Sýrie, takže není úplně aktuální. Od té doby přibyly další konflikty, např. kyjevský organizovaný převrat a svržení demokraticky zvoleného prezidenta a koláčky pro majdan od Victorie Nulandové.
 
Hlavní váleční štváči – TOP09
Poslankyně za TOP09 Helena Langšádlová pronesla historickou větu, že jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností a bojem i za naši svobodu [2]. Předseda Vojenského výboru NATO generál Pavel sdělil, že by měl západ budovat vojenské základny v Pobaltí pro případ, kdyby je Rusko chtělo napadnout. Nikde přitom nejsou ani náznaky, že by se Rusko chystalo země v Pobaltí či kdekoli jinde obsadit. Seznam všech amerických vojenských základen ve světě je uveden v obrazové příloze.
 

Mapa bývalé Jugoslávie 2008

Havlovo humanitární bombardováni s tisíci mrtvých

Oskar Krejčí zmiňuje ve své knize útok NATO na Jugoslávii, do kterého jsme se jako nový členský stát, aktivně zapojili. Havlovo známé humanitární bombardování zničilo srbské školy, nemocnice, televizní budovu, civilní vlaky, mosty, elektrárny, průmyslové objekty, města i vesnice. Operace Spojenecká síla (březen – červen 1999), uskutečněná bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, si vyžádala asi 10 000 obětí mezi jugoslávskými vojáky, několik tisíc mrtvých a desítky tisíc zraněných civilistů.

O práci přišel skoro milión Jugoslávců. To je ta Havlova humanita NATO. Dnes je Jugoslávie rozdělena a na území Kosova, Černé Hory a Makedonie stále doutnají možné budoucí konflikty, které mohou přerůst v celoevropskou válku.

Pamatujte: politici a média válku vyvolají, sami však umírat nebudou

Česko nemá dobyvačnou ani koloniální minulost, čeští politici se nedokáží orientovat ani vyjadřovat v otázkách ozbrojených konfliktů. Jsou připraveni bojovat jen za sebe a své majetky, proti občanům naší země. Vzpomeňme jen na mediální zesměšňování poslední stotisícové odborové demonstrace na Václavském náměstí, která završila známým posezením u piva tehdejšího předsedy odborů Zavadila s ministrem financí Kalouskem. Celá demonstrace přitom byla zaměřena právě na kritiku politiky Kalouska a vlády, v níž byl ministrem financí. Dnes sedí pan Zavadil v poslanecké sněmovně za ČSSD a splynul s mainstreamovým davem. Tj. neškodí nikomu kromě dnešních odborářů a zaměstnanců vůbec. Domnívám se, že po jeho působení ve vedení odborů, je pověst odborů definitivně zničena, což bylo zřejmě cílem těch, kdo pana Zavadila zaúkolovali.

Každá válka je výsledkem selhání komunikace a zdravého rozumu. Válka je organizované násilí lidí na lidech, mučení, loupení, znásilňování. Dává zelenou lidské krutosti, lstivosti a proradnosti. Pokud už válka začne, jsou tyto lidské vlastnosti dokonce žádoucí, aby obstály před nepřítelem, který je vyzbrojen stejnými. Z nich nejhorší jsou války občanské, kdy proti sobě bojují a uplatňují krutosti sousedé, bývalí přátelé, příbuzní. Kdo je neuplatní, zahyne.
 
Prvky současných západních válečných agresí

Válčení západních mocností se vyznačuje třemi následujícími prvky:

  • Snaha o technologickou převahu. Včetně budování vojenských základen ve světě a jejich logistického propojení. Jen v Německu mají USA 179 vojenských základen se 40 000 vojáků, v Japonsku 50 000 vojáků na 109 základnách, v Jižní Koreji 28 000 vojáků na 85 základnách a v dalších více než 70 zemích.
  • Disciplína. Do ní lze počítat i disciplínu vynucenou zákony, podle nichž budou naši muži i ženy přinuceni bojovat a umírat za cizí zájmy na cizím území.
  • Efektivnost a agresivita. Kombinace vojenského umění s technikou spojená s mimořádnou krutostí, záludností, pohrdáním tradicemi. Morálka a právo jsou chápány jako předsudek, který je nutno potlačit (viz např. likvidace dvacetimiliónové Aztécké říše conquistadory).

Násilí ve válkách

Ale znovu k definici války. Známá definice války pruského generála von Clausewitze: „Válka je akt násilí, jehož cílem je donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli. Válka je pouze pokračováním politiky jinými prostředky.“ Válka je tedy prostředkem k mezinárodnímu řešení sporů (nebo požadavků). Dalšími prostředky jsou diplomacie nebo mezinárodní soudy. Jak ale diplomaticky nebo soudně řešit požadavky USA na přírodní zdroje v Rusku? Viz slavný výrok M. Albrightové, že Sibiř je příliš velká a bohatá na to, aby patřila jediné zemi. A Sibiř stále patří Rusku, dolar ztrácí na významu, v USA jsou milióny občanů odkázaných na potravinové lístky.
 

Madeleine Albright – Zabité irácké děti jsou dobrá cena

Kdo zastaví válečné štváče v české politice a médiích?

Největší váleční štváči Česka – Schwarzenberg, Ženíšek, Štětina (všichni TOP09), Füle dostali zákaz vstupu na ruské území. Za jejich aktivní účast na nedemokratickém puči v Kyjevě – majdan 2013/14. Na českém území však stále jsou a mediálně i politicky tady působí. A nejsou sami – viz skandální výrok H. Langšádlové na začátku článku. Viz posílání zbraní a poradců Kyjevu současnou vládou, viz podpora Kyjeva ministry Zaorálkem, Stropnickým a všeho schopnými lidovci. Nutno zmínit také různé mediální „experty“ a lektory hodin nenávisti – rusofobní odborníky na všechno, kteří se vynořují, Bůh ví odkud.

Kdo ochrání nás, když naši politici i média neustále štvou proti Rusku? Většinou mají sídla v cizině, někteří mají i cizí občanství. Kdo ochrání nás před zničením, když tito politici s podporou médií skutečně válku rozpoutají a pak naloží majetek a odstěhují se ze země? Jejich děti ani další příbuzní umírat nepůjdou. A jak říkala bývalá americká ministryně zahraničí Albrigtová: 500 000 zabitých iráckých dětí byla těžká volba, ale dobrá cena (za zjištění, že Irák žádné zbraně hromadného ničení, kvůli čemuž byly děti zabíjeny, nemá). Kolik českých dětí s těžkou volbou obětují naši politici? S takovýmito lidmi totiž máme co do činění.
 
Válka a fyzické násilí

Válka je absolutní násilí, řešení sporu s použitím maxima síly. Fyzické násilí používají naši politici zatím pouze na rozhánění demonstrací, v policejních zásazích, fyzické násilí vyplývá i z některých soudních rozhodnutí. Fyzické násilí je používáno také našimi vojáky na různých okupačních misích, kam je vlády a poslanci posílají. Proti občanům naší země však již desítky let nikdo cizí žádné fyzické násilí nepoužil. Jako poslední počítám Hitlerovu a Brežněvovu okupaci (1938 a 1968). Od té doby zasahují jen čeští politici proti nám, občanům a naši vojáci proti civilistům okupovaných zemí. Podstatou války je fyzický střet skupin organizovaných ozbrojenců. Válka je úsilím armád zničit, odzbrojit či unavit protivníka, aby tak samy mohly získat výhody, proti nimž se protivník nemůže bránit. Válka je neostřejší formou sociálního konfliktu, doprovázený politickým, diplomatickým, ekonomickým a propagandistickým zápasem.

Válka, která u nás právě probíhá

Co jsou sankce proti Rusku? Diplomatická a ekonomická válka vyvolaná Západem. Co jsou dennodenní zprávy v našich novinách, rozhlasu a televizi, namířené zásadně proti Rusku, proti jeho suverenitě a svéprávnosti? Co jsou dehonestace politiků a osobností, kteří se snaží na mezinárodní situaci dívat objektivně, tj. nikoli jednosměrně protirusky? Propagandistická válka. Co byl majdan v Kyjevě, arabská jara, uměle vyvolaný konflikt v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, snahy o majdan v Makedonii?

Koláčková královna z kyjevského Majdanu, šiřitelka demokracie ve světě, Victoria Nuland

Zapalování válečných ohňů v Evropě a jejím okolí ze strany USA a jejich bruselských i českých poskoků. Co znamená připravovaný nový český zákon o odvodech mužů i žen do služeb amerického světového agresora? Aktivní podíl českých politiků na budoucí světové válce, které se sami účastnit nebudou. A vlastně, co znamenal vstup českých politiků do NATO, na které se občanů ani nezeptali? Snaha aktivně se podílet na všech budoucích světových konfliktech včetně konfliktu posledního – jaderného.

Strategické zbraně a zastrašení
 

Chemické a biologické zbraně

Po druhé světové válce byly zdokonalovány i další zbraně hromadného ničení – chemické a biologické zbraně. Chemické zbraně byly poprvé použity v první světové válce (použili je Francouzi) a poté i ve válkách současných. Od roku 1997 jsou chemické zbraně pod mezinárodní kontrolou. 100 kg spor aerosolového antraxu může zapříčinit smrt tří miliónů lidí. Hrozba, že by mohly biologické zbraně vyhubit všechno lidstvo, je dělá nejničivějším nástrojem historie. Jsou však hůře vyrobitelné a skladovatelné, jsou tedy použitelné spíše v menším, lokálním měřítku. Od roku 1975 jsou i biologické zbraně pod mezinárodní kontrolou. Ale jak už víme, ve válkách se porušují všechny dohody.
 

Jaderné zbraně

V srpnu 1945 USA zničily celá japonská města Hirošimu a Nagasaki jedinou pumou svrženou z letadel. Kromě hrozivých číslech o ztrátách a následcích dostali vojáci strategickou zbraň. Obě světové války v minulém století si vyžadovaly nasazení miliónů vojáků a dlouhé manévry směřující k proražení fronty a obklíčení protivníka. Jaderná bomba svou tlakovou vlnou, tepelným zářením a radioaktivitou představuje ničivou sílu, která může dosáhnout konečných strategických cílů – války jednorázovým úderem. Pouze je nutné ji shodit na vojenská, hospodářská a další centra protivníka. Jaderná válka by mohla být krátká a napadený stát by neměl šanci použít svůj průmysl na válečnou výrobu.

Ničivá síla jaderných zbraní je okamžitá. Zabíjení a destrukce probíhají pomocí tlakové vlny, tepla i radiace. Jsou snadno skladovatelné, relativně přesné, mají velký plošný rozsah ničení. Mohou být použity i formou teroristického útoku, který by znamenal okamžitou smrt 50% populace do vzdálenosti 3 km od epicentra výbuchu. Do jednoho dne by pak zemřelo 50% obyvatelstva ve vzdálenosti 8 km na následky ozáření. Jaderné zbraně v současnosti regulují tři mezinárodní dohody.

Od poloviny 60. let americký i sovětský potenciál umožňoval nejen vzájemné zaručené zničení, ale i likvidaci lidstva. Přepočítávat se začal i tzv. overkill – možnost několikanásobného vyhlazení lidstva. Souběžné použití stovek či tisíců jaderných náloží, může na dlouhou dobu pokrýt radioaktivním spadem celou planetu. Dále může vést k tzv. nukleární zimě, klimatických změnám, které znemožní život člověka.

Váleční štváči do české politiky nepatří

Helena Langšádlová z TOP09 vidí v jaderné válce proti Rusku boj za naši svobodu. Jak je možné, že takové politiky volíme, dovolíme, aby nás reprezentovali a rozhodovali o nás? Copak je nám lhostejný budoucí osud naší země i její případné zničení světovou (jadernou) válkou? Prosím, aby si čtenáři sáhli do svědomí. Kdo volil TOP09, případně kdo zakroužkoval Helenu Langšádlovou, Marka Ženíška, Karla Schwarzenberga při volbách do parlamentu? A kdo zakroužkoval Jaromíra Štětinu nebo volil TOP09 do europarlamentu? Opravdu chcete válku na českém území?

Opravdu chcete, aby tady umíraly muži, ženy, děti, staří, nemocní a bezbranní lidé? Opravdu tady chcete zničenou infrastrukturu a jadernou spoušť? Zamyslete se, prosím, a při příštích volbách se rozhodujte pro mír. Nikdy ne pro válku. Krajské volby a volby do části senátu se konají už příští rok. Děkuji vám. Útočná válka začíná rozhodnutím politiků se zištnými nebo vlastizrádnými zájmy. Končí nesmírným utrpení civilních obyvatel, zničenou zemí i budoucností národa.

Zdroj:  http://www.vip-vs.sk/images/data/oskar_krejci-valka.pdf

– – – – 

Tématická galerie


Původní mapa Jugoslávie


Mapa bývalé Jugoslávie 2008

Státy světa, které hostí americké vojenské základny


Americká válka v Koreji 1950-53

Napalm, americká válka ve Vietnamu