MH 17, Bellincat, Spiegel, jeho šéfredaktor a Kosa

Avatar
Původní autoři

– vlk –
8.6.2015  Kosa zostra
Vyšetřování tragedie letu MH 17 je jedna velká podivnost sama. Od katastrofy uběhl už rok a  oficiálně nejsou žádné výstupy, …

kromě prohlášení, že letadlo se nezřítilo ani vlivem chyby či záměru jeho posádky, ani kvůli fatálnímu technickému defektu letadla, ani kvůli teroristickému útoku na jeho palubě, nýbrž vlivem rychle letících částí, které z venku narazily do kabiny stroje a způsobily jeho celkovou devastaci, která měla za důsledek pád.

Nejsou zodpovězeny- dodávám znovu, že téměř po roce !!! dvě základní otázky:

1- odkud pocházejí ty rychle letící projektily – zda z rakety země – vzduch protileteckého systém, či snad šlo o munici z leteckého kanonu nebo zda jde o součásti rakety vzduch-vzduch odpálené z jiného letadla

2- která z  možných stran onu smrtelnou palbu má na svědomí.

Kdyby se tahle tragedie přihodila někdy do roku 1960 nebylo by se celkem čemu divit. Prostě k disposici by byla vlastně jen přímá pozorování obyvatel a vojáků v místě sestřelu a nic dalšího. Tedy něco, co kromě osobní výpovědi se nedá zdokumentovat. Jenže k tragedii došlo o více než 50 let později, v čase, kdy každý centimetr za zeměkouli je několikrát denně monitorován špionážnímu družicemi různých států, vybavených mimořádně citlivými přístroji pro zachycování a  analýzu signálů a obrazů v  různých částech spektra a na různých frekvencích, kdy oblast bojů na Ukrajině je pod trvalým monitoringem vysoce výkonných aktivních i pasivních radarů a další přístrojů, v  době, kdy není problém /doložitelně/ odposlouchat a zaznamenávat utajenou a šifrovanou telefonní a kdo ví jakou korespondenci německé kancléřky, francouzského nebo ruského prezidenta!

V téhle době ovšem nelze, během několika týdnů nebo nanejvýš měsíců, jednoznačně doložit – nezpochybnitelnými satelitními snímky, radarovými záznamy, přepisy příslušných hovorů at už osádky vozidla raketového komplexu či pilota smrtícího letounu s kontrolní věží, záznamem letu rakety, atd. atd., jednoznačně a bezpochybnitelně zodpovědět obě otevřené otázky, tak aby nezústaly žádné otazníky? Navíc – vyšetřování se ujalo konsorcium 4 zemí, z nichž ta, která je jedním ze dvou podezřelých a která jasně jako jediná z neštěstí HM17 mohla mít profit, si prosadila, že at bude zjištěno cokoli, smí to být zveřejněno jen pokud /také/ ona k tomu dá souhlas….

Takže prostě přesné výstupy nejsou. Jako bychom žili v roce 1955 a tehdejších technických, informačních, vědeckých a technologických danostech a  ne v roce 2015!

Není divu, že tohle nepochopitelné informační vakuum se snaží zaplnit neoficiální „vyšetřovatelé“, „analytici“, vykladači všeho možného, kteří, v mnoha případech připomínají nejvíce ze všeho vymítače Satana z  vrcholného středověku, jejichž cílem není objasnit, ale potvrdit svého, předem daného heretika, který za sestřel může. A  to se snahou více či méně viditelnou. Jako například tzv.  Bellingcat. Který si říká, že jde o spolek pro civilní investigativní žurnalistiku. Jehož výstupy s obrovským gustem cituje nejen český, ale celý západní mainstream.

V tomto okamžiku si dovolím malou odbočku – kdokoli z návštěvníků Kosy může nyní kontrovat – a Kose nedělá to samé? Ta nemá svoje preference a  nesnaží se interpretovat zjištěná fakta? Odpovídám zcela jednoznačně – NE. Bellingcat si vybral stranu i viníka předem. A  snaží se, za každou cenu to svými vývody potvrdit. Kosa, když píše o věcech souvisejících s MH 17 zveřejnuje zjištění jiných z dostupných veřejných zdrojů a  na základě těchto zjištění klade zejména otázky, které se nikdo z mainsreamu nenamáhá položit sám sobě, natož veřejnosti a už vůbec ne oficiálním místům. Tak jako jsem to učinil v těch řádcích, které jste si dosud dnes přečetli“ Ta zásadní otázka zní – jak to, že dnes, s celou naší technikou a vědou nejsme schopni objasnit pád malajského Boeingu o nic více, než by toho byl schopen takový Albrecht z Valdštejna v  době , kdy velel za třicetileté války císařským vojskům za pomoci svých astrologů, astronomů a alchymistů?

Bellingcat a podobní na to jdou odjinud. Ti nám předkládají SVÁ zjištění a SVOU INTERPRETACI těch zjištění a to včetně označení viníka. A  to vždy bez jakékoli pochybnosti nad svým závěrem. Otgázky typu – a oprvadu to nemůže být jinak? si zjevně nekladou. Prostě ve stylu – my jsme zjistili tohle tohle tohle, což dokazuje toto, toto a toto. A  to bez jakýchkoli pochybností. Tečka.

Poslední velké celozápadní medializaci se Bellincatu dostalo, když před pár dny zveřejnil svou 40-ti stránkovou studii k sestřelu MH 17, kdy obvinil Rusko z  manipulace satelitních snímků, které zachycovaly palebná postavení ukrajinských protiletadlových systémů BUK v oblasti bojů, kterým Rusové kladou za vinu , že mají MH17 na svědomí. Prý byly přetvořeny Rusy podle jejich potřeb úpravami ve Fotoshopu. Tento závěr obletěl celý svět. Stejně jako před časem jiná podobná zpráva Bellingcatu, která měla dokumentovat přesun jednoho vozidla s raketami BUK z Ruska na povstalecká území ke Snižnému, kde toto vozidlo mělo odpálit jednu ze tří raket a sundat civilní letadlo a zase zmizet do Ruska. Opět odbočím – zvláštní mi přišlo, že Bellingcat ani nenapadlo řešit například takovou drobnost, jakou jsou chybějící ostatní doprovodná vozidla technické podpory, které raketový systém, ke své činnosti nezbytně, před odpálením – potřebuje – viz například sobotní článek apokalyptomana Sloužil jsem u PVO…. Ale jak jsem napsal – Bellingcat si /nevhodné/ otázky neklade. A ti, co tak rádi zveřejnují jeho výstupy – také ne. Což byl příklad i té poslední zprávy o  ruském falšování satelitních snímků. Zájemci ji, v  německé verzi najdou celou zde:

https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/05/Forensic_analysis_of_satellite_images_DE.pdf

a jistě tam bude k nalezení někde i v anglické mutaci. Proč o tom píši a  proč dnes? Protože mezi těmi, kteří velmi naslouchají, resp. naslouchali vývodům Bellingcatu je/byl i německý Spiegel. Medium renomované, jehož články zásadním způsobem vytvářejí mediální obraz světa a mají velkou váhu. A který je symbolem verifikované a verifikovatelné žurnalistiky.

Spiegel šel dokonce tak daleko, že vytvořil, k MH 17 speciální vyšetřovací tým „Correctiv“ společně se švédským listem „Algemeen Dagblad“. Aby se dobral pravdy. Vážím si Spieglu. A proto mi nevadí, že ohledně dění na Ukrajině a role Ruska v něm, zastává, více méně, opačné stanovisko než já a Kosa. Použiji už omletý druhý zákon Kosy – dobrý autor není ten, s kterým mohu souhlasit! Spiegel má právo na svůj redakční náhled a své názorové preference. Pokud ovšem zůstane, ve zpravodajských věcech / komentáře jsou něco jiného/ věren zásadě padni komu padni. Toto jsem pokládal za nutné uvést, protože Spiegel si dal velmi záležet, aby zveřejnil tu poslední zprávu Bellingcatu a  přímo řečeno jeho šéfredaktorem Florianem Harmsem- na mimořádně prestižním místě v tomto článku:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-wie-russland-satellitenfotos-gefaelscht-haben-soll-a-1036489.html

Zapamatujme si, že článek vyšel 1.6.2015

Česky by titulek zněl MH 17- jak Rusové zfalšovali satelitní fotografie.

Nemusíte se lopotit s němčinou či angličtinou – informaci okamžitě a rád převzal český mainstream.

Rozhlas zde:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/rusko-padelalo-satelitni-snimky-z-mista-havarie-mh17-tvrdi-britsky-server-bellingcat–1496795

a zde:

http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/nezavisly-tym-rusko-zfalsovalo-dukazy-o-sestreleni-malajsijskeho-letounu-nad-ukrajinou–1498395

a nejvíce exhibující /jak jinak/ Kyjev Aktualne.cz zde:

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-falsovalo-satelitni-snimky-ze-sestreleni-letu-mh17/r~5d51c816081f11e59d310025900fea04/

Například.

Viník je jasný, je to ten, kdo lže – Bellincat to přece dokazuje. A převzal to od něj západní tisk… Tak jakýpak fraky!

Tak pracuje český informační mainstream. A proto dnes píši o Spieglu, který tu story s Bellincatem nastartoval a udělal jí šmakhaft pro české psáče a intervjůky.

Jenže Spiegel NENÍ ani Český rozhlas a  už vůbec ne Kyjev Aktualne. cz a nemá aspirace získávat Sorosovu cenu za „zpravodajství“ o Ukrajině.

Takže kohosi v redakci Spieglu i přes to, že materiál Bellincatu už byl, s velkou pompou, zveřejněn a redakce tak s jeho relevancí zásadním způsobem spojila své jméno, napadlo zadat specialistům na forenzní zkoumání satelitních snímků a  tvůrcům příslušného počítačového programu na toto, rešerši, kterou měli vývody Bellincatu přezkoumat.

A řekl bych, že to musel být pořádný šok, když dostali do redakce výsledky tohoto přezkumu! Ve formě rozhovoru moskevského ???? zpravodaje Spiegelu s expertem na zkoumání fotografií Jensem Kriesem, který sám v Hamburku provozuje firmu na ověřování a přezkum fotografií. A  to už 3.6.2015! Rozhovor v originále najdete zde :

http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-satellitenbilder-bellingcat-betreibt-kaffeesatzleserei-a-1036874.html

Od vydání tohoto rozhovoru, kde to Bellincat tvrdě schytal /viz dále uběhly, do včerejška, kdy jsem tento článek v podvečer začal psát – čtyři dny. A  přes veškeré úsilí jsem na českém mainstreamovém internetu o něm nenašel, na rozdíl od velkolepých citací „zprávy“ Bellingcatu, ani slovo…. Jistě se tomu, stejně jako já, nijak nedivíte.

Ale zpět k obsahu toho, co Kries sdělil pro Spiegel:

Hned na začátku se vypořádal s tím, že Bellingcat měl provést tzv. forenzní přezkum Rusy dodaných snímků

slovo forenzní výkladový slovník charakterizuje jako :
• vztahující se k použití vědeckých a technologických postupů při zjišťování, prokazování a vyšetřování skutečností a ověřování důkazů v rámci trestního i občanského práva

• soudní

• kriminologický

viz:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/forenzni-forensni

A Kriese a konto Bellincat v  této souvislosti říká:

Termín forenzní analýza není právně chráněn. Postup Bellincatu, z pohledu forensního hlediska není případný. V jádru věci se oni opírají o tzv. analýzu ELA. Tento postup NENÍ přísně vědecký, nýbrž subjektivní.

A hned vzápětí stejným způsobem ohodnotil celý informační výstup Bellincatu:

Naprosto opačně, než tvrdí Bellingcat,ELA analýza nevydává na výstupu žádné jednoznačné výsledky. Závěry jsou vždy formulovány úhlem pohledu konkrétního člověka a jeho interpretací.

A aby toho nebylo málo, tak vše korunuje ještě názorem tvůrce internetových stránek

FotoForensic.com -Dr. Neala Krawetze, protože právě na použití FotoForensic.com se Bellingcat odvolával – Dr. Krawetz měl na svém twitterovém účtu

https://twitter.com/hackerfactor/status/605227247482470400

uvést doslova toto

Je to dobrý příklad /Bellincat/, jak se analýza dělat NEMÁ! Bellincat provozuje hádání z kávové sedliny. ELA je jen hobby metoda!

Ale nezůstalo jen u interview s Jensem Kriesem: Spiegel, když už začal šetřit zprávu Bellincatu, tak šel dál. A  hned 5.6.2015 vyšel tento článek

http://www.spiegel.de/politik/ausland/bellingcat-autor-war-hauptamtlicher-stasi-mitarbeiter-a-1037297.html

kdy Spiegel odhaluje, že zásadní roli ve formulování „nové analýzy“ Bellincatu ohledně ruských manipulací se satelitními snímky sehrál jakýsi Timmi Allen. Což má být pseudonym jakéhosi bývalého důstojníka východoněmecké STASI, ze služebny Treptow….. A nejen to – ve stejném článku je navíc podotknuto i to, že Hany Farid z velmi renomované Dartmouth College /USA/ označil „analýzu Bellincatu za „plnou chyb až spekulativní…“

Tohle prostě musel být pro redakci Spiegelu úder na solar. Umím si představit, jak jim asi bylo. Sám jsem si, jak pamatujete, několikrát, ohledně informací o Ukrajině, přes veškerou snahu, naběhl a přesto, že jsem amatér v tom nejhrubším slova smyslu,co do kvalifikace i  podmínek, vím, jak mne to mrzelo a  co jsem vždycky musel vynaložit přesvědčování sama sebe, abych vždycky hned šel se svou prohrou hned na Kosu a  nezkoušel ji zamést pod koberec mlčení. Snadno tedy anticipuji co cítil šéfredaktor tak prestižního media, jakým Spiegel bezesporu je, když výše zmíněný rozhovor dostal na stůl. A plně chápu, že jej následně vydal. Postupoval bych úplně stejně. Důvěru totiž ztratíte jen jednou. Čtenář nemusí souhlasit s vaším názorem / viď Jeníku Čermáku/, ale musí vědět, že je psán poctivě a že bude korigován a to veřejně a  bez vytáček, když se ukáže, že fakta stojí jinak. Kosa i Spiegel si zjevně myslí to samé – že nám musí jít o pravdu, nikoli o to, aby se potvrdily naše názory. Něco, co do českého informačního mainstreamu dosud nedorazilo a  nejspíš asi ani nedorazí.

Takže pro redakci byl jasným výstupem článek šéfredaktora Spiegelu Floriana Harmse,

http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelblog/bellingcat-bericht-zu-mh17-was-wir-lernen-a-1037135.html

pod názvem Zpráva Bellincatu k MH17- co jsme se naučili,

kde s  celou záležitostí a  analýzou provádí konečné zúčtování ve smyslu poučení pro příště. A konstatuje, že redakce udělala chybu, když se nechala strnout a zveřejnila článek s  naprosto jednoznačnými vlastními dovětky a  že nebyla dostatečně kritická a precizní. Viz závěrečný odstavec:

Sebekriticky musíme konstatovat: příště musíme dát daleko víc e prostoru profesionální skepsi při práci se zdroji, měli jsme například více zkoumat otázky na pozadí u  zveřejněných článků. Poučíme se z  toho pro další případy. Chceme vás, milí čtenáři informovat správně a transparentně, tak jak je to jen možné, o událostech ve světě.

Florian Harms to řekl, z mého hlediska, naprosto správně! Přesně tohle schází českému informačnímu mainstreamu! Umíte si představit, že by něco podobného řekla Rada ČT směrem k televiznímu zpravodajství? Nebo třeba ta rozhlasová k Českému rozhlasu, či že by tohle, při omylech z poslední doby, naspal Erik Tabery v Respektu? O mediích typu Kyjev Aktualne. cz , MfDnes, Lidovky, Echo 24.cz a podobně, nemluvě?

Ne nešlo mi dnes ani o účtování s Bellincatem. Ten je myslím znemožněn docela hodně. Ostatně – uváděl jsem hned na začátku článku základní otázku ohledně jeho minulých analýz, kterou si nikdo z těch, co od něj přebírali, ani nenamáhal položit, protože výstupy „občanských investigativců“ z Bellincatu „držely tu jedinou správnou linii“. Tak proč se šťouravě ptát?

Šlo mi o to, co bytostně v Čechách schází o profesionální a  férové zpravodajství. Které mohu očekávat oprávněně od Spiegelu. I když vím, že má většinově na dění na Ukrajině a v Rusku jiný názor než já. Ale společně s mikroskopickou a nevýznamnou Kosou sdílí stejný pohled – pokud jde o zpravodajství! To musí být především založeno na faktech a ověřitelných závěrech. nesmí sloužit názorovým preferencím zpravodajce, či jeho redakce nebo vydavatele. Prosím, aby všichni vedli v patrnosti, že klíčovým slovem je termín ZPRAVODAJSTVÍ – nikoli komentář. To jsou dvě úplně jiné discipliny! Rozlišujte to i na Kose. Kosa je a  bude převážně komentářové medium. A komentář je osobní interpretace komentujícího. S jeho výběrem faktů. Zpravodajství je prezentování faktů. V pokud možno jejich plné paletě. Ve Spiegelu to VĚDÍ. Kosa také. (… a Nová republika jabysmet – pozn.red.NR)