Prezident Miloš Zeman: Radikální islám představuje civilizační nebezpečí.

26.5.2015   Parlamentní listy
„Je potřeba s ním bojovat a čím dříve, tím lépe. Islámský stát se rozrůstá, obsazuje další území, a než se vzpamatujeme, může být skoro pozdě. Ze stejného důvodu jsem proti tomu, aby se migrační vlna přesunula na naše území,“ uvedl s tím, že pomáhat je potřeba na území, odkud uprchlíci utíkají a varoval před hrozbou džihádistů: „Kdo jsou nevěřící? To jsme my všichni a islámské texty říkají: „Nevěřícího je potřeba buď zotročit nebo vyhladit.“ V kontextu položené otázky také prezident zmínil: „Vracíme se tak k tomu, o čem jsme před chvílí mluvili, k vyhlazení Čechů hitlerovským režimem, které naštěstí nenastalo. Bohužel život není tak pohodlný, aby byl prost nebezpečí. Musíme bojovat proti islámskému radikalismu, protože v opačném případě můžeme mít stejný osud, jako nám plánoval Reinhard Heydrich“. 
„Milí a vážení sousedé. Tohle opravdu nemůžu říci nikde jinde než v Novém Veselí,“ uvedl na začátek setkání s občany prezident Miloš Zeman a sklidil potlesk. „Chtěl bych blahopřát starším dorostencům v házené k získání mistrovského titulu. Jsem rád, že jsem mohl trochu přispět k výstavbě sportovní haly, protože si myslím, že si to Veselí bohatě zasloužilo,“ zmínil Zeman. Pak přešel ke smutnějším událostem. „Když jsme se dohodli s hejtmany, že u Novoveselského rybníka vysadíme dubovou alej, nečekali jsme, že to bude mít tak smutný konec, a že tuto alej zasvětíme památce Petra Vejvody, který byl ve Žďáru zavražděn šílenou ženou, když bránil svou spolužačku. Už jsem rodičům Petra Vejvody nedávno na Hradě předal zlatý záchranářský kříž a chtěl bych vám oznámit, že 28. října bude posmrtně vyznamenán medailí za hrdinství. Vím, že to život nenahradí, ale je to výraz úcty k činu, který vykonal,“ doplnil.

Úvodní proslov uzavřel prezident takto: „Nejsem ani ministr dopravy, ani hejtman Kraje Vysočina, jsem jenom prezident České republiky. Nicméně se svým neodolatelným osobním kouzlem jsem se dnes obrátil na pana hejtmana se zdůrazněním, že Nové Veselí by si opravdu zasloužilo obchvat.“ K tomu, aby občanům vysvětlil postup příprav, pak vyzval Zeman hejtmana Jiřího Běhounka. Ten ujistil, že stavba je zařazena do plánu realizace: „Konkrétní termín nemohu říci, ale věnovat se tomu budeme,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek. Před obvyklou debatou s občany prezident uvedl: „Jsem rád, že jsem tady. Vracím se domů, protože tady jsem doma.“

Za nalezení článku 100 tisíc korun

Na začátek setkání s občany zaznělo: „Chtěl bych poděkovat panu prezidentovi za jeho přístup, lidství, a za to, že neuhne z cesty. Pro mě vždy bude čestným člověkem. Pan prezident kdysi prohlásil, že našel článek Hitler je gentleman, který napsal Ferdinand Peroutka. V době, kdy se o tom moc nemluvilo, Česká televize propagačně mluvila, štvala, nebyla ochotná připustit tuto možnost. Když se tento článek objevil na internetu, není schopná Česká televize se omluvit,“ zmínil jeden z občanů. V reakci na jeho názor prezident uvedl, že článek kolující po internetu je falzifikát a originál se dosud nenašel. „Rozhodl jsem se vypsat odměnu ze svých soukromých prostředků pro nějakého studenta, který se ponoří do archívů, a článek najde. Moje žena tím nebude příliš nadšena, protože je to drobné ohrožení rodinného rozpočtu, ale je důležité, aby se našel, protože jsem ten článek na vlastní oči četl,“ doplnil.

Zeman: Nadále považuji Peroutku za velkého novináře

Prezident pak poděkoval tiskovému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi za nalezení textů, „kde píše Peroutka, že nemáme věřit Benešovi, nemáme věřit Moskvě, že máme spolupracovat s velkoněmeckou říší.“ K osobnosti Ferdinanda Peroutky také Zeman zmínil: „Nadále považuji Peroutku za velkého novináře, četl jsem jeho Budování státu a je to krásná a velká kniha. Na druhé straně i velcí spisovatelé a velcí novináři občas podlehli kouzlu totalitní ideologie, ať už nacistické nebo komunistické.“ K poznámce o České televizi upozornil: „Naučme se úctě k lidem, kteří něco v životě udělali, a najděme také odvahu upozorňovat na jejich chyby. Pokud jde o vaše hodnocení České televize máte naprostou pravdu, ale spíš bych upozornil na jiný příklad. Když jsem mluvil o Zdeňku Bakalovi jako jednom z kamenů na cestě naší transformace vedle Viktora Koženého Česká televize zmínku o Zdeňkovi Bakalovi vystřihla.“

Proč není text k nalezení?

Moderátor setkání s občany v Novém Veselí Štěpán Škorpil k tématu ještě položil doplňující otázku: „To, co jsme viděli na internetu, to bylo falzum? I co do papíru se tvářil výstřižek jako autentický.“ Zeman potvrdil: „Ano, je to falzum a byla tam také poznámka: ‚Zařaďte na inzertní rubriku vedle reklamy na Francovku.‘ Originální článek, ještě jednou opakuji, jsem na vlastní oči četl, dosud nebyl nalezen, pravděpodobně proto, že Peroutka, což se téměř neví, byl za první republiky několikrát cenzurován právě kvůli sympatiím k nacismu,“ upozornil Zeman a dodal: „Když za první republiky někoho cenzurujete, to už je tedy síla,“ dodal.
Zeman: Bez Sovětského svazu by Hitler vyhrál válku

I další z občanů na setkání s prezidentem začal poděkováním: „Zachoval jste se čestně při vzpomínce na miliony padlých sovětských vojáků tím, že jste jel do Moskvy. Ostudné jednání jiných politiků čestný člověk nepochopí,“ uvedl jeden z občanů, připomenul také odkaz mistra Jana Husa a položil otázku: „Jak naložíte se situací, kdy je Evropa ohrožená civilizačně radikálním islámem?“ Prezident reagoval takto: „Souhlasím s vaším názorem, že bez tehdejšího Sovětského svazu by Hitler vyhrál válku. Pokud tento názor budete považovat za kacířský, chtěl bych vám sdělit, že tento názor vyjádřil George Marshall, což byl ministr obrany a později ministr zahraničí Spojených států amerických.“ Pak zmínil také to, že na Pražském hradě nechal vyvěsit dva prapory s husitským kalichem, což se naposled stalo před 90 lety, kdy totéž gesto učinil T. G. Masaryk. „Na protest proti těmto praporům papežský nuncius opustil tehdy Prahu a dva a půl roku se nevrátil,“ doplnil Zeman.

Zeman: Radikální islám představuje civilizační nebezpečí

Pak se prezident věnoval problematice radikálního islámu. „Řadu let zastávám názor, že radikální islám představuje civilizační nebezpečí pro celou euroamerickou civilizaci. Když mluvím o euroamerické civilizaci, samozřejmě do ní patří i Rusko,“ uvedl Zeman. „Mimo jiné proto, že vyřazuje z veřejného života polovinu populace, tj. ženy. Kdybyste žili v zemích radikálního islámu, tak tady buď nejste, protože vám bude zakázán přístup na veřejná shromáždění, nebo byste, milé, krásné dámy, musely být zahaleny v burkách, ze kterých by vám koukaly pouze oči, a to ještě přes látkovou mřížku, a to bychom přišli o hodně,“ dodal s tím, že zastává názor, že nestačí proti radikálnímu islámu psát petice, pořádat demonstrace a manifestace.

„Je potřeba s ním bojovat a čím dříve, tím lépe. Islámský stát se rozrůstá, obsazuje další území, a než se vzpamatujeme, může být skoro pozdě. Ze stejného důvodu jsem proti tomu, aby se migrační vlna přesunula na naše území,“ uvedl s tím, že pomáhat je potřeba na území, odkud uprchlíci utíkají a varoval před hrozbou džihádistů: „Kdo jsou nevěřící? To jsme my všichni a islámské texty říkají: „Nevěřícího je potřeba buď zotročit nebo vyhladit.“ V kontextu položené otázky také prezident zmínil: „Vracíme se tak k tomu, o čem jsme před chvílí mluvili, k vyhlazení Čechů hitlerovským režimem, které naštěstí nenastalo. Bohužel život není tak pohodlný, aby byl prost nebezpečí. Musíme bojovat proti islámskému radikalismu, protože v opačném případě můžeme mít stejný osud, jako nám plánoval Reinhard Heydrich“. 

Zeman navrhne vznik mezinárodních protiteroristických jednotek

I další otázka z publika cílila na mezinárodní situaci: „Budete iniciovat nějakou schůzku mezi prezidenty USA a Ruska s cílem odvrátit jadernou válku, která by se mohla vymknout kontrole kvůli ukrajinské krizi?“ Prezident na dotaz reagoval: „Naprosto chápu váš zájem, a nemyslím to ironicky, o světovou situaci, i když sám jsem mluvil o úspěchu házenkářů nebo o obchvatu, protože si myslím, že i místní problémy jsou důležité. Předpokládám, že na Valném shromáždění OSN v září tohoto roku vystoupím s návrhem, aby vznikly mezinárodní protiteroristické jednotky pod záštitou Rady bezpečnosti OSN.“ Dále také zdůraznil, že všichni mají společného nepřítele, a to je mezinárodní terorismus. „Hovořil jsem o tom zatím s čínským a ruským prezidentem. Předpokládám, že na Valném shromáždění OSN bude tento návrh přijat s rozpaky, protože předpokládá spolupráci stálých členů Rady bezpečnosti. Obávám se, že k tomu bude potřeba řady dalších budoucích teroristických činů, nakonec lidé dojdou k názoru, že v boji proti tomuto typu terorismu musí velmoci spolupracovat stejně, jako spolupracovaly v boji proti Hitlerovi,“ vyzval Zeman.

Zeman: Byla snaha únos dvou dětí utajovat

Prezident také občany informoval o tom, že ve věci dětí Michalákových napsal norskému králi a hovořil s norskou velvyslankyní. „Když jsem dlouho nedostával odpověď, tak jsem srovnal norskou organizaci péče o děti s organizací, která se jmenuje Lebensborn, a která odnárodňovala v nacistickém Německu děti. Díky tomuto velmi drastickému srovnání v norském největším deníku, který má údajně náklad asi dva miliony výtisků, se tato záležitost začala probírat a dostala se na světlo boží, protože předtím byla snaha tento únos dvou dětí utajovat, tak zvaně zamést pod koberec a nic s ním nedělat,“ popsal prezident.