Projev prezidenta republiky při ceremoniálu k uctění památky Mistra Jana Husa

Avatar
Původní autoři

Vážení přítomní, dámy a pánové,

po devadesáti letech bude na Hradě opět vztyčen prapor s husitským kalichem. Před devadesáti lety tak učinil Prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk a při této příležitosti řekl památnou větu „Tábor je náš program“. Vím, že tehdy tato věta a tento prapor vyvolaly kontroverze, takže papežský legát na protest opustil Prahu. Chci věřit, že se tyto kontroverze nebudou opakovat, i když lituji neúčasti některých na tomto setkání.
Když jsme přemýšleli o tom, jaké barvy husitský prapor měl, vyšli jsme z Jenského kodexu, který vznikl v Praze v druhé polovině 15. století, poté se přesunul do Jeny, ale počátkem padesátých let byl do Prahy vrácen. A na tomto praporu je zlatý kalich na červeném pozadí. Říkám to proto, protože někteří historici pod vlivem jinak krásných Jiráskových románů protestovali bez znalosti Jenského kodexu proti tomuto zobrazení.

Položme si otázku, kolik českých osobností přežilo šest set let, aby se jejich památka nejenom uchovala, ale aby byla stále silnější. Položme si otázku, zda kritika mistra Jana ohledně hrabivosti církve, ohledně toho, že odpustky, tedy odpuštění hříchů, nebyly vykoupeny pokáním, ale penězi, zda tato kritika mistra Jana je svým způsobem aktuální i dnes.

Zažehl plamen, který bude v naší historii setrvávat. Bible praví: „Kámen, který zavrhli stavitelé, učiněn jest kamenem úhelným“, Jan Hus je úhelným kamenem českých dějin.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Pražský hrad, 5. června 2015