Zbavování občanských práv ve jménu náboženské a etnické čistoty?

Avatar
Původní autoři
Docent M. Konvička
Daniel Veselý
17.6.2015  Altpress

Duchovní pastýř xenofobní organizace Islám v ČR nechceme (IVČRN) a zároveň vysokoškolský pedagog Martin Konvička už dříve opakovaně psal o vypravování transportů muslimů a s nimi sympatizujících křesťanů. Všichni dobře víme, co toto v našich podmínkách a s naší dějinnou zkušeností znamená. Nyní tento zasloužilý entomolog a samozvaný znalec islámu, který se dostal nejdále do Istanbulu, navrhuje další represivní opatření, jak zamést s vousatými bezvěrci a jednou provždy jim zatnout tipec.
Vrchnost odjakživa „potřebovala“ strach, aby držela čas od času rebelantský plebs na uzdě; aby byl poslušný a poddajný jako žluklé máslo. Dnes to provádí poněkud přijatelnějšími způsoby, než je bití karabáčem či upalování největších (domnělých) nepřátel na inkvizičních hranicích; nicméně o to sofistikovaněji, i když zároveň dost nejapně, a to s pomocí mainstreamových médií. Ta vystřihují „realitu“ podle svého redakčního úzu, aby do sytosti tyla ze všeobecně diseminované xenofobie, klimatu iracionální nenávisti a strachu, a přilévala tak nutného oleje do ohně; jen tak zvýší čtenost svých „mediálních výstupů“ a kýžené prebendy.

Hrozí nám prý bezuzdné nájezdy uprchlíků po vzoru Čingischánových loupících mongolských hord – tu plenící výsostné evropské državy v Itálii, onde okupující nádraží v Olomouci. Hovoří se o otevřené válce proti nám, slušným občanům, jejichž rodiny jsou „ohroženy“ rozžhavenými dělohami muslimskými žen a přízraky džihádistů z Islámského státu s nabroušenými dýkami do tvaru půlměsíce. Těmto „obrazům“ budeme s železnou pravidelností nyní čelit a zatímco se psi budou rvát o hozenou kost, bude se vrchnost a s ní spřízněné mediální prostředky a xenofobní partičky typu IVČRN řehtat na koni. Lze tomuto příslovečnému náletu Konvičkových brouků účinně čelit? Velice obtížně. Jedině důsledným vyvracením za vlasy přitažených nesmyslů a do očí bijících hoaxů na sociálních sítích a v alternativních médiích; práce to mravenčí a notně znevýhodněná 

 
Vystrašený lid přejímá úlohu v šíření nenávisti, i když se třeba s označovanou skupinou nikdy nesetkal…

„Nepřítel“, který nám údajně hrozí, je vesměs naprosto bezbranný a žádné ohrožení pro nás nepředstavuje, zatímco ti, kteří nám před ním nabízejí ochranu, jsou těmi pravými, leč maskovanými nepřáteli, příkladně vlády, jejich mocenské páky, policie, armáda, dále pak otevřeně fašistické organizace, jako je již zmíněná Konvičkova IVČRN či White Media atd. Běží tady o klasickou šablonu – vyvolávání strachu, jen abychom se – chraň bůh! – nezabývali třeba reálnými problémy, například v jaké černé díře mizí ročně stamiliardy z peněz daňových poplatníků, kdo osekává sociální stát, s jakými příšernými diktaturami spolupracujeme, a tím legitimizujeme skutečná zvěrstva – a nakonec, jak sami šířením laciné xenofobie přispíváme k peklu, které vyvolává válku „plebsu“ proti „plebsu“, zatímco si pravý nepřítel mne ruce. Kam to vede, to víme velice dobře; do plynových komor…

Když se dva perou, třetí se směje

Vraťme se ale zpátky k malém českému führerovi, Martinu Konvičkovi, který se na sociální síti opět blýskl novými nápady, jak náš islámským hmyzem zamořený národ důkladně odvšivit. Podle docenta Konvičky již nestačí v boji proti „expanzi islámu“ jeho vyznavače pouze „polít prasečí krví“, ale pro svatou věc je záhodno „překopat zákony“,“ zavřít hranice“, „militarizovat zákony“, a dokonce i „zbavit práva 12 až 16 procent populace, která s islámem sympatizuje“. Bingo. Co bude následovat poté? Ony již zmíněné transporty zhruba 1,5 milionu Čechů?

Konvička a jeho soukmenovci chtějí vyvinout tlak na novináře a politiky, aby onu údajnou „islámskou expanzi“ zastavili. Hodlá svou nenávistnou platformu přeměnit na politickou stranu? Inspiraci k tomu jistě má; jen si vzpomeňme na pivní puč v Mnichově a bezradný Výmar 20. let minulého století! Přijdou léta třicátá?

A se vší vážností se táži, je možné, aby takové výroky mohl pronášet vysokoškolský učitel, aniž by se někdo proti němu důrazně ohradil; aby se ohradil proti skutečnému nepříteli, který paradoxně může dřímat v každém z nás?

Uprchlíci nejsou naši nepřátelé, ti mohou paradoxně dřímat v každém z nás
Výroky Martina Konvičky zde https://www.facebook.com/CeskeObludarium/photos/a.641357355878912.1073741828.641353355879312/1095745430440100/?type=1&theater