Lorencová: Jde o legální daňové úniky, úniky, ošetřené zákonem!

Avatar
Původní autoři

Lorencová: Jde o legální daňové úniky, úniky, ošetřené zákonem!15.7.2015  První zprávy

“Tenkrát poprvé jsem slyšela, že jde o legální daňové úniky. Slyšíte dobře. Legální daňové úniky, daňové úniky, ošetřené zákonem. Tak fungovaly naše zákony a některé tak fungují dodnes,” prohlásila ve Sněmovně poslankyně ANO Jana Lorencová.


“Celou dobu zde posloucháme argumenty o tom, jak tragické dopady bude mít zavedení elektronické evidence tržeb na zdejší trh. Většina argumentů se týká toho, že jde o likvidaci živnostníků, malých firem a podobně. Chtěla bych se pozastavit u toho, jaká je současná a předchozí situace, která takto fungovala celá dlouhá léta,” začala svůj projev zkušená publicistka toho času poslankyně Lorencová.

“Nechci se vracet až do doby přenášení mnohamilionových částek v igelitových taškách. Všichni si na ni asi ještě pamatujeme. O tom, kde se vzaly ty miliony v  igelitkách, nikomu asi nemusím napovídat, z jaké sféry ty peníze pocházely. Běžně se tenkrát hovořilo o tom, že je potřeba financovat vznikající politické strany. Jenomže z podstaty věci je jasné, že o tom, odkud ty peníze pocházejí, asi věděl málokdo. Hovořilo se tenkrát a  vlastně dodnes není jasné, jak to bylo, hovořilo se i o financování zločinu, když to zjednoduším. O něco později se zdálo, že jakýsi přehled o pohybu hotových peněz na trhu přinesou registrační pokladny. I proti jejich existenci vznikl podobný odpor jakého jsme dnes svědky proti zavedení elektronické evidence tržeb. Byla to doslova posedlost, s jakou se pravice snažila, aby registrační pokladny zavedeny nebyly. Pak se to podařilo. Dokonce asi o půl roku později poté, co byl přijat zákon, tak o půl roku později byl zrušen a registrační pokladny byly odpískány,” zavzpomínala Jana Lorencová při projednávání zavedení elektronické evidence tržeb.

“Někdo může namítnout, že existuje řada firem, které přicházejí do styku s hotovostí, a které ty registrační pokladny dodnes používají a funguje jim to. Zákazník přijde, obdrží účtenku, na které je uvedeno, co koupil, je tam datum, jsou tam některé náležitosti, které účtenky obsahují. Tak k čemu nějaké noviny jako je EET, že ano. Podle některých kolegů EET bude zbytečně drahé a v žádném případě nepřinese očekávaný efekt,” dodala Lorencová.

Politička ANO uvedla, že v některých firmách  existují registrační pokladny, ale mají  jeden jediný smysl, a to pro majitele firmy uhlídat pohyb jeho zboží a  finance, které protékají přes ruce jeho zaměstnanců, a to tak, aby ho jeho zaměstnanci neokrádali.

“Do daňového přiznání se ty údaje z  těchto registračních pokladen vůbec nedostanou. Nikdo totiž majitele firmy nemůže k tomu přinutit. Mnoho let se hovořilo o prostředí, kdy podnikatel neodváděl ze skutečných tržeb daně. Já nemám obavu, že si mezi podnikateli vytvořím nepřátele, protože ti, kteří mají zájem na transparentním podnikání, ti určitě budou zavedení elektronické evidence tržeb fandit,” pokračovala Jana Lorencová, která  si ještě dovolila krátký exkurs do minulosti.

“Přišel za mnou jeden zaměstnanec velké firmy, velké bezpečnostní agentury. Bylo to v době, kdy se téměř všechny mé reportáže, odvysílané Českou televizí, zabývaly obřími daňovými úniky, pokud tady hovoříme o miliardách jako o velkých daňových únicích, tak ty moje reportáže opravdu byly o miliardových daňových únicích. To bylo v  době, kdy já jsem točila něco na Ministerstvu financí, a poprvé v životě jsem se setkala s něčím, co mě šokovalo a s čím se dosud nejsem schopna vyrovnat. Tenkrát poprvé jsem slyšela, že jde o legální daňové úniky. Slyšíte dobře. Legální daňové úniky, daňové úniky, ošetřené zákonem. Policisté si mohli nohy uběhat, stovky policistů, kteří věděli, že se někde děje nějaká špinavost, mohli vyrukovat, mohli dokumentovat, mohli se snažit, co mohli. V závěru narazili na to, že jde o legální daňový únik, o legální podnikání. Tak fungovaly naše zákony a některé tak fungují dodnes,” burcovala poslankyně Lorencová.

Poslankyně měla tehdy v úmyslu natočit reportáž,  jak si chodí někteří zaměstnanci k  okénku vyzvedávat část své mzdy v hotovosti.

“Tak jsem tam šla, asi do desátého nebo jedenáctého patra jedné výškové ostravské budovy, kde jsem viděla dlouhou chodbu a dlouhou frontu, každý měl nachystaný občanský průkaz. A tam jsem viděla okénko jen mírně pootevřené, za ním ruce, které počítaly peníze, a vždycky ten, kdo přišel, si je přebral, přepočítal, ukázal svůj průkaz a s touto hotovostí odešel. Já jsem se ptala, co je to za podivný způsob vyplácení, toho člověka, který mě tam vzal. On mi vysvětlil, že ne jenom on, ale stovky, možná tisíce lidí v  této republice touto formou dostávají podstatnou část svých výplat. Na konto do banky jim přichází pouze minimální mzda. Pouze z této mzdy jsou odváděny příslušné daně. To všechno ostatní, co dostávají zde, samozřejmě stačí spotřebovat pro svou rodinu a nestarají se o to, zda z  toho budou placeny důchodové, sociální a podobné poplatky. Potenciální armáda nesmírně chudých důchodců, to je to, co nás čeká v budoucnosti a  co zatím nikdo nezaregistroval, ale opravdu je to velmi velké nebezpečí. Těm lidem je vypočítáván důchod z té minimální mzdy. Nikdo to nechce vidět zatím. Elektronická evidence tržeb toto zčásti alespoň může podchytit a může se stát jakýmsi nástrojem pro to, aby to fungovalo normálně,” prohlásila poslankyně Jana Lorencová.

“Když jsem na tuto skutečnost, jak to chodí, upozornila příslušná místa, tak kontrolní orgán navštívil tu bezpečnostní agenturu, které se to týkalo, a  výsledkem návštěvy kontrolního orgánu bylo, že ten člověk byl okamžitě, na hodinu vyhozen,” dodala Lorencová s hořkostí.

Lorencová (ANO): Pod Bendou a Němcovou se kradlo ve velkém

“Když jsem se poté více zajímala o tuto oblast, tak jsem zjistila, že podobně to funguje téměř všude, kde jsou v pohybu hotové peníze. Peníze bez evidence, kontrolovatelné ze strany finanční správy,” řekla Lorencová.

“Zatím jsem se ale nezmínila o dopadu, který má stávající systém nekontrolovatelnosti tržeb, pohybu hotovostí a odvodu daní, na morálku v  naší zemi. My jsme totiž tuto skutečnost, to, že to takto funguje, přijali jako normu. Já se toho děsím,” prohlásila ještě k tématu  zavedení elektronické evidence tržeb Jana Lorencová.

(ps, Prvnizpravy.cz, Foto z TV)