Nová námořní doktrina: Rusko bude úzce spolupracovat s Čínou a Indií

Avatar
Původní autoři

29.7.2015   Sputník
Vladimír Putin schválil v neděli nové znění Námořní doktríny Ruska. Nové znění Námořní doktríny Ruska obsahuje, kromě jiného, těsnější spolupráci námořnictva s kolegy z Číny a Indie.
Doktrína se stane základem přípravy dokumentů krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánování námořní činnosti Ruska — jak ve svých teritoriálních vodách, tak i ve velkém oceánu. Dokument doplňuje vojenskou doktrínu a společně s ní určuje přístupy státu k zajištění svých strategických národních zájmů v námořní činnosti.

Putin schválil novou verzi ruské Námořní doktríny

Rusko a Čína, stejně jako jiné státy, věnují stále více pozornosti oceánu, zvláště obraně námořních práv a zájmů, nárůstu moci vojenského námořnictva, což je základem spolupráce v oblasti vojenského námořnictva mezi Ruskem a Čínou, řekl v interview Sputniku odborník z Institutu mezinárodních problémů, ředitel Střediska pro výzkum jižní části Tichého oceánu Shen Shishun.

„Rozvoj spolupráce Ruska a Číny na moři má globální význam. Ale v první řadě to má konstruktivní význam pro tyto státy. Rusko a Čína zdůrazňují, že jejich spolupráce není namířena proti třetím zemím. Samozřejmě, jestliže se bude správně rozvíjet takováto spolupráce, tak v budoucnosti v případě nutnosti Rusko a Čína mohou posílit svoji spolupráci, a proto význam vzájemného působení vojenského loďstva je veliký. Kromě toho, význam spolupráce překračuje rámec dvoustranných vztahů, má určitý vliv v globálním a regionálním pojetí”, — řekl Shishun.

Nové znění námořní doktríny registruje vysokou úroveň vzájemného působení na moře, které Rusko už podporuje se svými nejdůležitějšími partnery v Asii — nejen s Čínou, ale i s Indií. Nedávno byly oznámeny nové kroky v tomto směru. Do konce roku ruští a indičtí vojáci uskuteční v Indickém oceánu společné cvičení Indra Navy-2015. V tomto měsíci ve Vladivostoku zástupci Tichoceánského loďstva a vedení Východního vojenského námořnictva Republiky Indie projednali základní otázky organizace a plánování, lhůty a oblasti provedení společných manévrů.

USA se bojí nové čínské vojenské doktríny

Kalendář vzájemného působení ruského a čínského loďstva je nabitý. V květnu ve Středozemním moři se konalo cvičení „Námořní vzájemné působení 2015″.

Byla to významná demostrace připravenosti ruských a čínských ozbrojených sil jednat daleko od vlastního území při plnění společného úkolu.

 A v srpnu budou ruská a čínská námořní vojska znovu dokazovat souhru ve společné práci, tentokrát v Tichém oceánu. Na společných manévrech v Japonském moři a na pobřeží Přímořského se plánuje účast přibližně 20 lodí různých tříd a také letadel a vrtulníků mámořního letectva. Poprvé ve společném cvičení se uskuteční výsadek námořních výsadkářů s použitím výsadkových lodí a palubní aviace z obou stran.