Přímá a zastupitelská demokracie

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek 
26.7.2015  došlo redakci

Nová republika přináší úvahu Josefa Mrázka o demokracii a jejích formách. Domníváme se, že  postřehy a návrhy Josefa Mrázka mohou být dobrým podkladem k diskusi o stavu naší dnešní ‘demokracie’ a cesty ven z krize.

U početnějších lidských společenství, v městech, zemích a státech, je problém, jak vybrat toho, kdo má rozhodovat. Někde to bylo ponecháno jako dědičné právo potomků panovníka, nebo na volbě šlechty, pokud se vlády nezmocnili hospodářsky nejsilnější oligarchové. Každý vládce tohoto typu musel počítat s nespokojeností většiny obyvatelstva tvořené občany bez zvláštních výhod. Aby tato nespokojenost nevyvolávala nestabilitu společnosti a neoslabovala její sílu byly v řeckých městech již v pátém století před naším letopočtem pokusy zavést rozhodování podle většiny hlasujících, tedy demokracii. Největší myslitel té doby Sokrates se o tom vyjádřil kriticky a přitom s geniální prozíravostí popsal, co se bude platit i za dva a půl tisíce let:

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”

Z našich současníků to doplnil profesor Koukolík odbornými poznatky během pořadu Hyde park na ČT24. Uvedl, že mezi politiky je čtyřikrát větší koncentrace psychopatů, než v běžné populaci. Prosazují se více ti uchazeči, kteří chtějí vládnout a inkasovat a ne sloužit, jsou asociální a smýšlejí neoliberálně. Mají vlastnosti, které brání tomu, aby mohli být prospěšní pro občany, které politici v zastupitelské demokracii zastupují. Tím je vysvětleno, proč parlament dlouhodobě tak špatně spravuje stát a mnohá jeho rozhodnutí připadají lidem jako zločinná.

Tento stav není možné změnit bez úpravy systému. Někteří reformátoři volají po návratu k přímé demokracii, která se dobře uplatňovala ve společenstvích, kde všichni rozhodující byli s problémem dobře seznámeni a názor většiny se dal rychle zjistit. Přesto bylo nutné zavést pro potřeby rychlého a pružnějšího rozhodování volení velitelů a funkcionářů, což už je začátek demokracie zastupitelské. Ta se stala nezbytností, když počet obyvatel měst a tím spíše států přestal umožňovat, aby se o běžných rozhodnutích hlasovalo přímo. Zastánci přímé demokracie poukazují na Švýcarsko, kde se institut referenda používá ve velké míře, ale je třeba vědět, že zdaleka ne na všechno. Kromě nepružnosti a nákladnosti metod přímé demokracie je zde také problém kvality rozhodnutí. Referendum sice vyloučí případné zločiny politiků, ale je otázkou, do jaké míry se dají omezit chyby způsobené, například, nepochopením problému.

Když vybereme rozhodování, pro která je vhodná forma referenda, zůstane mnoho problémů, které musí řešit zastupitelé. To nás nutí k tomu, abychom zlepšili výběr zastupitelů, posílili jejich svázanost s voliči a zavedli možnost je odvolávat, když se výběr nepovede. Dá se to zařídit změnou volebního zákona, například podle návrhu stručně popsaného v článku „Jak provozovat politiku, aby sloužila lidem“ (viz www.hv-ceskyraj.cz/?p10425). Návrh předpokládá 27 zhruba stejně velkých volebních obvodů pro volby do Sněmovny PČR, které jsou tvořeny vždy trojicí sousedících obvodů pro volby do Senátu PČR. Volby v nových volebních obvodech jsou na sobě nezávislé, v každém se volí 7 poslanců tak, že volič označí 7 kandidátů, které si vybere ze všech kandidátů uvedených na kandidátkách všech volebních stran. Tato zásadní změna ruší volbu stran a zavádí volbu jednotlivců. Sleduje se tím to, aby volební strany musely nabízet kandidáty známé svou pro voliče prospěšnou činností a aby ani pořadí na kandidátce nebylo výhodou.

Vzájemná nezávislost volebních obvodů umožňuje, aby si voliči mohli pomocí petice, například s 5000 podpisy, vyžádat mimořádné volby ve svém obvodu, když by chtěli nahradit poslance, který je zklamal. K takové události by docházelo zcela výjimečně, protože s ohledem na možnost opakované volby by málokdo investoval do kupování poslanců.

Nový systém by, kromě zlepšení kvality poslanců, přinesl změnu jednání sněmovny. Místo schvalování výsledků politických obchodů uzavřených mimo sněmovnu by probíhalo skutečné sněmování a hledání pro občany prospěšného řešení. Výsledek by nebyl dopředu znám podle bilance koaličních hlasů, ale byl by prostě zjištěn závěrečným hlasováním.

Výše citovaný článek také obsahuje návod, jak lze evoluční cestou dosáhnout schválení nového volebního zákona. Nutnou a zároveň postačující podmínkou je, aby správnost této změny pochopilo dost voličů a aby postupovali podle návodu.