Stručný přehled hlavních informací Speciální Monitorovací Mise OBSE (SMM) na Ukrajině dle zpráv zveřejněných do 7. července 2015

vybral, sestavil a přeložil Mireček
9.7.2015 Kosa zostra čili https://vlkovobloguje.wordpress.com/

Pravidelná týdenní svodka čili obšírné hlášení pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, působící na východě Ukrajiny, tak, jak ji přináší Kosa zostra.


DLR se stáhla z Shyrokyne (Širokino)

V tomto týdnu došlo k pro mě nepochopitelnému vývoji situace v oblasti Shyrokyne. Kdo pravidelně sledujete situaci na východní frontě tak víte, že vesnice Shyrokyne se stala jedním z horkých míst po uzavření vratkého příměří Minsk II. Protože v době podepsání příměří probíhaly v oblasti i pěchotní boje na malou vzdálenost nepodařilo se síly odpoutat po vyhlášení příměří. Ve dnech po podepsání Minského memoranda se pak jednotlivé strany z vesnice snažily co nejrychleji vytěsnit druhou stranu a protože se to ani jedné straně úspěšně nepovedlo, došlo k zamrznutí situace tak, že síly DLR ovládaly asi 80 procent vesnice a síly Azovu (dobrovolnického batalionu) zbytek.

Až do teď tam probíhaly boje, které dle zpráv OBSE iniciovaly častěji síly na straně ukrajinské vlády (bojující proti DLR tedy je vhodné je asi označit jako síly bojující na straně ukrajinské vlády přesto, že fakticky ji tak úplně podřízeni nejsou). OBSE, společně s JCCC, se snažily dohodnout nějaké příměří a pár měsíců dozadu přišly s plánem který předpokládal vytvoření z Shyrokyne nárazníkovou demilitarizovanou zonu, ze které se obě strany stáhnou, aby příměří mohlo dostat šanci. Tento plán byly obě strany ochotny akceptovat, ale měly velké námitky k technickému provedení stažení a tak nedošlo nikdy k uskutečnění tohoto plánu.

A teď najednou se síly DLR stáhnou z vesnice a vypadá to že jednostranně. SMM prošla vesnicí a našla zde zákopy a bunkry prázdné, zbytky nějaké munice a většinu domů neopravitelně zničené. ALE co zde nenašla je to hlavní. Síly Azovu zde nebyly, takže možná se jedná o naplnění toho původního plánu demilitarizované zóny, ale to by o tom SMM měla něco vědět, takže divné. Jedinou informaci kterou jsem objevil v době uzávěrky tohoto článku (úterý večer) je tento odkaz

http://en.interfax.com.ua/news/general/276191.html

V něm mluvčí ukrajinského prezidenta sděluje, že prostor musí být odminován poté co protivníci Kyjeva opustili Shyrokyne. Také zmiňuje, že to byl návrh ukrajinské strany udělat z Shyrokyne demilitarizovanou zónu (snaží se připsat si zásluhy za něco v čem nemá vůbec prsty)

Na druhou stranu stažení z vesnice dává možná vojensky smysl. Azov už na jejich pozice dlouhodobě střílel a možná je rozumnější pro DLR se stáhnout (případně nechat za sebou nějaká ta překvapení) a mít jako nárazník, až další vesnici směrem k Novoazovsku. Příchozí vojáky by pak DLR mohla případně likvidovat na volném poli a ne v „zástavbě“. Rozhodně mi to, ale nedává smysl z politického hlediska. Tohle bude vypadat jako velká porážka DLR a velké vítězství Azovu. Shyrokyne byl symbol, podobně jako doněcké letiště. A přes tento politický potenciál jsem zatím žádnou informaci o „drtivém vítězství proti ruským vojákům“ nezaznamenal. Nejspíš to nechápou ani oni, nebo se skutečně jedná o zavedení demilitarizované zóny. To by totiž ze strategického hlediska bylo výhodné pro obě strany, ale z politického hlediska je to pro obě strany porážka a katastrofa. Proto by to ani jedna strana příliš nerozmazávala.

Nu uvidíme. Jestli došlo doopravdy k zavedení demilitarizované zóny v Shyrokyne a obě strany ji budou dodržovat tak by to bylo obrovské vítězství mírových snah. Škoda jen tolika mrtvých civilistů a ozbrojenců na obou stranách fronty.

SMM také mluvila s lidmi z Shyrokyne, kteří potvrdili informace o tom, že ze strany fronty pod kontrolou ukrajinských sil byli ostřelováni civilisté (jeden mrtvý několik zraněných). Zbývající civilisté byli z vesnice evakuováni vojáky DLR.

Oblast města Doněck

Situace v oblasti je oproti minulým týdnům prakticky beze změn. V minulém týdnu byl počet zaznamenaných explozí v oblasti někde mezi 100 až 150 explozemi denně, ale k víkendu se počet výbuchů snížil, jenom na desítky denně.

Blokáda

Vzhledem k tomu, že přechod hranice mezi Ukrajinou a Krymským poloostrovem je pro civilní obyvatele čím dál složitější (ukrajinským zaváděním dodatečných potřebných povolení), mnoho lidí tam z Ukrajiny nyní cestuje letecky přes Moskvu do Simferopolu.

V Opytne také SMM mluvila s několika lidmi, kteří s velkou bagáží chtěli překročit pěšky kontaktní linii. Protože Ukrajina zakázala autobusům přejezd přes kontaktní linii, musejí tito lidé dojet autobusem nejblíž jak to jde (dle nich 24 km od fronty) a zbytek dojít pěšky.

Luhanská oblast

V Luhanské oblasti SMM nezaznamenala větší množství porušování příměří, ale z nějakého důvodu pořád označují situaci v Luhanské oblasti jako napjatou. Nejsem si jist proč.

Zaznamenaná těžká technika v blízkosti kontaktní linie

SMM stále zaznamenává velké množství těžké techniky DLR soustředěné na různých místech a to v některých případech doopravdy velké množství. Nejčastěji v oblasti fronty u Mariupolu.

Na straně Kyjeva jsou také zaznamenány těžké zbraně, ale v menších množstvích.

Protesty

300-400 lidí protestovala v Stanytsia Luhanska proti situaci plynoucí z uzavření checkpointu a válečného stavu vůbec. Protestující zmínili, že velice často ukrajinské tanky vjedou do civilní zástavby odkud střílí na stranu DLR, což vede k odvetné palbě do civilní zástavby.

V Kyjevě protestovalo před parlamentem asi 750 osob požadující ekonomické a sociální reformy.

V jiný den také v Kyjevě byla SMM svědkem pochodu asi 700 osob (Pravý Sektor, Automaidan, vojáci dobrovolnických praporů), kteří požadovali aby vláda označila aktuální konflikt jako válku (válka to je a vyhlášení válečného stavu by Ukrajině moc nepomohlo dle mého názoru), odstoupení od Minských dohod (snad už všechny body Minsku 2 Ukrajina už beztak porušuje ) a přerušení diplomatických styků s RF. Někteří z účastníků pochodu nesli vlajky Pravého Sektoru a praporu Aidar. Další nesly louče.

Problémy s vodovody

Už čtvrtý den je dodržováno příměří, při kterém je opravována vodovodní infrastruktura. Na druhou stranu dělníci informovali SMM, že opravy nebudou mít moc velký smysl, protože ze 12 zdrojů, které dodávaly do přečerpávací stanice vodu z území nyní pod kontrolou Ukrajinské vlády, dodává vodu jenom jedna z nich.

Situace na hraničních přechodech Doněck a Gukovo

Tým pozorovatelů SMM dohlíží nepřetržitě nad hraničními přechody Doněck a Gukovo už několik týdnů či měsíců, ale zatím jsem v jejich zprávách neobjevil nic co bych považoval za dostatečně důležité, ale tento týden je výjimkou.

Tým SMM totiž nezaznamenal jenom klasické tři typy lidí překračující hranice (celé rodiny se spoustou zavazadel; dospělí bez zavazadel; mladíci ve vojenském oblečení), ale také větší množství zboží putující přes hranice. Přes hranice přejíždí velké množství nákladních vozidel převážející uhlí, a cisteren s nápisy „hořlavina“ nebo „Propane“. Tedy podniky v lidových republikách v čím dál větší míře začínají vyvážet zboží do RF kvůli blokádě jejich území ze strany Ukrajiny.

U hraničního přechodu Gukovo je také blízko železniční trať a SMM slyšeli 7 vlaků jet do Ruska a 7 zpátky (tedy pravděpodobně také náklad uhlí).

Také hranice přejíždějí autobusy plné dětí. Doufám, že se jedná o nějakou možnost letních táborů v RF pro děti z válečných území, aby alespoň na chvilku byli ušetření války.