Ukrajinci budou zbavováni občanství za nevlastenectví a když nebudou loajální vůči státní moci

Avatar
Původní autoři

13. 7. 2015   zdroj
Kyjev připravuje návrh zákona, podle něhož se obyvatelé Donbasu a Krymu stanou neobčany. LifeNews získaly některé informace o návrhu zákona “O občanství Ukrajiny”, zpracovaného mezirezortní pracovní skupinou, která mimo jiné zahrnuje zástupce Ministerstva kultury a Ministerstva informační politiky Ukrajiny. Z obsahu dokumentu vyplývá, že má regulovat pravidla zbavování ukrajinského občanství. 


Základem návrhu zákona budou podle jeho autorů právní normy, které jsou od roku 2004 používány v rámci EU.

V případě schválení návrhu zákona bude mnohem obtížnější získat ukrajinské občanství a uchazeče čeká přísný výběrový proces, který bude také zahrnovat prověrku na soulad politických názorů žadatele. Konkrétní požadavky na žadatele o ukrajinský občanský průkaz však v dokumentu nejsou specifikovány.

Zvláštní pozornost budou oprávněné orgány věnovat migrantům z Krymu a Donbasu, kteří si budou chtít vyřídit ukrajinské občanství.

Jsou rozpracovány zásady a pravidla absolvování ověření autenticity a souladu ukrajinského občanství pro jednotlivce, kteří jsou obyvateli okupovaných území Krymu a Donbasu, je uvedeno v odstavci 4 dokumentu, zaslaného jménem hlavy ministerstva informační politiky Jurije Stece ministrovi kultury Ukrajiny Vjačeslavu Kyrylenkovi.

Ale přijít o ukrajinský občanský průkaz, naopak, bude jednodušší. Za tímto účelem připravuje “ministerstvo pravdy” samostatný program, který umožní oficiálnímu Kyjevu zejména se zbavit lidí, kteří nepodporují politiku současné vlády.

Obsah této věty se omezuje na to, že veřejné orgány budou mít právo prověřovat loajalitu a vlastenecké názory kandidátů na získání ukrajinského občanského průkazu a řádných občanů Ukrajiny. Jestliže se orgány rozhodnou, že jedinec nesplňuje stanovené požadavky, obdrží status osoby bez státní příslušnosti. Je pozoruhodné, že mechanismy pro ověřování meziresortní komise zatím neuvádí. Ukazuje se, že důvodem pro zbavení státní příslušnosti může být i pozice v sociálních sítích, kterou lze interpretovat dvěma způsoby.

Jsou připravena doporučení pro kontrolu loajality a vlasteneckého duchu jednotlivých kategorií občanů s perspektivou na zbavení občanství a na poskytnutí statusu fyzické osoby, která žije bez statusu občanství, “apatrid,” je uvedeno v pátém odstavci dokumentu.

Příklady jiných zemí

Připomeňme, že v řadě zemí zákon umožňuje zbavovat obyvatele občanství. V Izraeli byl přijatý zákon, který umožňuje zbavovat občanství za “způsobení škody svrchovanosti Izraele.”

V roce 2012 ministr vnitra Lotyšska Richards Kozlovskis oznámil, že neobčané země, kteří chtějí získat občanství prostřednictvím naturalizace, musí absolvovat test loajality.

Koncem května tohoto roku dostaly kanadské orgány právo zrušit občanství osobám, které jsou obviněny z terorismu, zrady, špionáže a atentátu na příslušníky kanadské armády.

Nizozemské orgány mohou zbavit občanství, které bylo získáno naturalizací, pokud bylo získáno podvodem, a také v případě služby v cizí armádě, je-li tato země ve válce s Nizozemskem. Vláda této země již druhým rokem zpracovává plán pro boj proti islámské radikalizaci a navrhuje zrušit občanství osob za absolvování cvičení v řadách islámských teroristů na Blízkém východě. Taková opatření mohou být předpokládána ve Velké Británii.

V Rusku nemůže být v souladu s odstavcem 3 článku 6 Ústavy občan RF zbaven občanství nebo práva ho změnit.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová